Większość (23 osoby) z zatrzymanych w niedzielę migrantów przedstawiło się jako obywatele Iraku lub posiadało dokumenty tego kraju.

Migrantów przebadano w kierunku COVID-19, a do momentu uzyskania wyników mieli być izolowani. 

O osobach ubiegających się o azyl został poinformowany Departament Migracji, który rozpatruje tego typu wnioski.

Liczba migrantów, którzy od początku roku chcieli nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską jest 26 razy większa niż w całym 2020 roku. Tylko w lipcu b.r. funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 1435 migrantów. W czerwcu – 473 osoby, w maju – 77, w kwietniu – 70, a w marcu – 8.

Wśród zatrzymanych najwięcej jest obywateli Iraku, ale granicę z Litwą próbowali także przekraczać obywatele Konga, Kamerunu, Gwinei, Iranu, Syrii i Afganistanu, Rosji oraz innych krajów.

Według wstępnych danych, od początku roku, najwięcej nielegalnych migrantów zatrzymano na terenie samorządu Druskieniki (566 osoby). W rejonie solecznickim zatrzymano 431 osób, w rejonie ignalińskim – 334, orańskim – 353, święciańskim – 168, łoździejskim – 142.

Ze względu na gwałtowny wzrost liczby nielegalnych migrantów wzmocniono ochronę granicy z Białorusią. Na pomoc pogranicznikom przybyli pracownicy innych litewskich instytucji, w tym żołnierze, a także funkcjonariusze Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX oraz funkcjonariusze z Estonii.