W 2021 roku 1101 wniosków o wydanie zgody – to o niemal jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Szef MSWiA wydał 598 zezwoleń (wzrost o 40%) na zakup 957 gruntów o łącznej powierzchni blisko 46 hektarów – niemal wszystkie dla osób fizycznych.

Najwięcej, bo ok. 71% spośród zezwoleń dla osób fizycznych dotyczyło Ukraińców, kolejni są Białorusini (ze zgodą na zakup 106 gruntów o obszarze 3,44 ha) i Rosjanie (54 grunty na łącznie 2,52 ha).

Analiza składanych wniosków wskazuje na rosnącą popularność domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Część zezwoleń dotyczyła gruntów rolnych i leśnych (na ok. 20 ha), które kupowano głównie na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Wielkopolsce – i tu dominowali Ukraińcy, którzy chętnie też nabywali mieszkania.

Obecnie blisko milion Ukraińców wystąpiło o PESEL, najpewniej część tych bardziej zamożnych również u nas pozostanie i po jakimś czasie zdecyduje się na zakup mieszkania czy działki - pisze portal nczas.com.