Sejm pochylił się nad propozycjami AWPL-ZChR dot. większego finansowania dróg w samorządach pierścieniowych

0
0
2
Fot. stop-klatka/YouTube
Fot. stop-klatka/YouTube / YT

W Sejmie odbyło się we wtorek pierwsze czytanie zainicjowanego przez posłów AWPL-ZChR – Rity Tamašunienė i Czesława Olszewskiego – projektu zmian w ustawie o finansowaniu Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg, które zakładają zwiększenie finansowania dróg w samorządach pierścieniowych, czyli takich, które otaczają duże miasta.

Posłowie AWPL-ZChR proponują przeznaczyć 30 proc. środków rezerwowych Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg (KPPP) na drogi w samorządach pierścieniowych, położonych wokół największych miast, w których natężenie ruchu jest największe. Chodzi o rejony: olicki, kowieński, kłajpedzki, poniewieski, szawelski i wileński.

„Drodzy koledzy, bardzo proszę o podtrzymanie projektu i bardziej sprawiedliwe rozdysponowanie środków z Programu KPPP” – z trybuny sejmowej apelowała Rita Tamašunienė, przedstawiając projekt nowelizacji ustawy.

Jak podkreśliła, środki rezerwowe Programu KPPP stanowią 9 proc. i są przeznaczone na drogi o znaczeniu lokalnym, które uznane zostały za obiekty ważne dla państwa, ale realnie tylko kilka samorządów może ubiegać się o te pieniądze. W 2022 roku, jak wskazała, środki rezerwowe stanowiły aż 16 mln euro.

„Problem jest taki, że po zmianie finansowania z Programu KPP samorządy pierścieniowe nie otrzymują dodatkowych 2 proc., a trzeba wziąć pod uwagę, że intensywność ruchu w nich największa, wzrasta liczba mieszkańców, pojawiają się nowe zurbanizowane tereny, które potrzebują dodatkowych inwestycji. Więc proponujemy ze środków rezerwowych przeznaczyć 30 proc. dla samorządów pierścieniowych: rejonów olickiego, kowieńskiego, kłajpedziego, poniewieskiego, szawelskiego i wileńskiego, w których intensywność ruchu i problemy dotyczące infrastruktury są jedne z najważniejszych problemów zgłaszanych nam, posłom z okręgów jednomandatowych, przez mieszkańców” – mówiła Tamašunienė.

W opinii poseł, obecny stan dróg w samorządach pierścieniowych nie zapewnia ich rozwoju gospodarczego i społecznego oraz nie zaspokaja potrzeb mieszkańców. Ma więc nadzieję proponowane zmiany w ustawie przyczynią się do poprawy stanu dróg samorządów pierścieniowych, ich utrzymania, bezpieczniejszego ruchu i bardziej sprzyjającego otoczenia inwestycyjnego w rejonach.

 

Za przyjęciem projektu w pierwszym czytaniu było 42 posłów, 24 było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu. Nowela nie została przyjęta. W kolejnym głosowaniu 53 posłów było za zwróceniem noweli do poprawy, a 39 za odrzuceniem.

Projekt nowelizacji został zwrócony autorom do poprawy.

Źródło: lt24

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną