Papież Franciszek reformuje "konstytucję" Państwa Watykańskiego

0
0
0
Watykan
Watykan / Pixabay

Papież Franciszek wydaje nową ustawę zasadniczą, zastępującą tę z 2000 roku, "aby odpowiedzieć na potrzeby naszych czasów".

Komisja Papieska nie jest już ograniczona do kardynałów, ale będą w niej mogli uczestniczyć także świeccy i kobiety, a ponadto nowa konstytucja przewiduje bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące prowizorium i ostatecznego budżetu konsultacyjnego.

Papież wydał 13 maja, w liturgiczne święto Matki Bożej Fatimskiej, nową ustawę zasadniczą Państwa Watykańskiego.

Papież odnawia w ten sposób "Konstytucję" Państwa Watykańskiego, zastępując tę z 26 listopada 2000 r., wydaną przez św. Jana Pawła II, która z kolei zastąpiła tę wydaną 7 czerwca 1929 r. przez Piusa XI.

Reforma ta wpisuje się zatem w ramy licznych reform przeprowadzonych w ciągu tych dziesięciu lat pontyfikatu. Ustawa ta bowiem "zakłada i uzupełnia" wydane już aktualizacje przepisów oraz profile instytucjonalne, które zaczęły funkcjonować w państwie wraz z reformą ustawy o źródłach prawa, ustawy o zarządzaniu Państwem Watykańskim oraz ustawy regulującej system sądowniczy.

Jak przewiduje "Konstytucja" z 2000 roku, Papież potwierdza "pełnię władzy" Najwyższego Papieża, która obejmuje "pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej".

"Potwierdzona jest również autonomia watykańskiego systemu prawnego", który jest odrębny od systemu Kurii Rzymskiej.

Potwierdzona zostaje także jurysdykcja państwa nad obszarami eksterytorialnymi, a raczej "wykonywanie jakiejkolwiek władzy następczej na terytorium, określonym przez Traktat Laterański, oraz w budynkach i obszarach, gdzie działają instytucje państwowe lub Stolicy Apostolskiej, a także obowiązują gwarancje i immunitety osobiste i funkcjonalne na mocy prawa międzynarodowego".

Papież potwierdza także funkcję ustawodawczą Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego, składającej się dotychczas z kardynała przewodniczącego (będącego jednocześnie przewodniczącym gubernatorstwa) i innych kardynałów.

W przypadku nowej ustawy zasadniczej - i to jest jedna z nowości - tak nie będzie: oprócz kardynałów w skład Komisji wejdą także "inni członkowie" mianowani przez papieża na pięcioletnią kadencję. W związku z tym będą mogli w niej uczestniczyć także świeccy i świeckie kobiety.

Inna ważna nowość dotyczy bardziej rygorystycznych i szczegółowych przepisów dotyczących prowizorium i budżetu końcowego, który jest corocznie rozpatrywany przez Papieską Komisję, "zgodnie z zasadami rachunkowości" i "z aktami prawnymi".

Źródło: vaticnanews

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną