KE rezygnuje z podziału zysków wielkich korporacje między kraje wspólnoty

0
1
2
Komisja Europejska
Komisja Europejska / Pixabay

Komisja Europejska rezygnuje z planu realokacji zysków międzynarodowych korporacji pomiędzy kraje Unii Europejskiej w nowych ramach opodatkowania dużych korporacji na poziomie UE, które mają zostać przedstawione we wtorek, zgodnie z projektami propozycji uzyskanymi przez POLITICO.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen obiecała w zeszłym roku "jednolity zestaw przepisów podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Europie".

Władze wykonawcze UE pierwotnie chciały zdecydować się na "formalny podział" lub formułę dzielącą całkowity zysk przed opodatkowaniem wypracowany przez międzynarodowe korporacje między jurysdykcje, w których prowadzą one działalność, w oparciu o to, gdzie tworzona jest wartość.

Opcja ta spotkała się jednak z dużym sprzeciwem ze strony krajów obawiających się utraty wpływów podatkowych. Kraje o stosunkowo niskim podatku dochodowym od osób prawnych, takie jak Irlandia czy Litwa, straciłyby rachunki podatkowe dużych firm, które korzystały z księgowania zysków w tych krajach, zamiast tego musiałyby składać zeznania podatkowe tam, gdzie dokonują sprzedaży lub gdzie utrzymują większość swoich pracowników lub aktywów produkcyjnych.

Zamiast tego, organ wykonawczy UE zasugeruje, aby międzynarodowe firmy o rocznych przychodach przekraczających 750 milionów euro łączyły swoje rachunki podatkowe w ramach tego, co Komisja nazywa zagregowaną podstawą opodatkowania. Grupy naftowe i gazowe, żeglugowe i lotnicze są wyłączone z tej propozycji.

W praktyce firmy nadal płacą podatki różnym krajom w oparciu o krajowe stawki podatkowe, ale robiłyby to zgodnie z unijnymi ramami dotyczącymi tego, co podlega opodatkowaniu.

W siedmioletniej fazie przejściowej każda firma będzie opodatkowana zgodnie z jej udziałem w zagregowanej podstawie opodatkowania, obliczonej jako średni dochód podlegający opodatkowaniu w ciągu ostatnich trzech lat.

Komisja ma nadzieję "utorować drogę dla stałej metody alokacji, która mogłaby opierać się na podziale formułowym", napisano.

Celem jest umożliwienie międzynarodowym korporacjom łatwiejszego ubiegania się o transgraniczną rekompensatę strat, a także zapewnienie większej pewności przedsiębiorstwom prowadzącym działalność transgraniczną w zakresie ich rachunków podatkowych.

Źródło: POLITICO

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną