Zmiana traktatów, likwidacja weta. UE zrobiła wielki krok w stronę superpaństwa

0
0
1
UE
UE / Pixabay

Parlament Europejski zatwierdził w środę raport, w którym proponuje zmianę traktatu Unii Europejskiej, tak aby blok był bardziej skuteczny i aby można go było zreformować w przyszłości. W istocie chodzi o przekształcenie UE w superpaństwo pod patronatem Niemiec.

Propozycja PE obejmuje również usunięcie prawa weta w decyzjach Rady i umożliwienie podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów. Pozwoliłoby to uniknąć w przyszłości sytuacji, w których jakiekolwiek państwo członkowskie blokowałoby jakąkolwiek decyzję, tak jak dzieje się to obecnie.

Ta propozycja wywołała najwięcej podziałów. Propozycje PE są również zgodne z opiniami wyrażonymi przez obywateli europejskich podczas konsultacji na Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Podobnie PE zaproponował, aby Komisja Europejska miała mniej członków niż państwa członkowskie UE.

Zgodnie z propozycją, Komisja byłaby wówczas nazywana "europejską władzą wykonawczą" i liczyłaby 15 członków, a podczas jej formowania brana byłaby również pod uwagę równowaga geograficzna.

Obecnie w skład KE wchodzi po jednym członku z każdego państwa członkowskiego UE. Zgodnie z propozycją, przewodniczący Komisji Europejskiej byłby wybierany przez Parlament Europejski, a zatwierdzany przez państwa członkowskie w Radzie.

Zgodnie z obecnie obowiązującym traktatem jest odwrotnie, ponieważ przewodniczący jest wybierany przez Radę i zatwierdzany przez Parlament Europejski.

Propozycja PE przewiduje stworzenie możliwości głosowania nad wotum nieufności wobec poszczególnych komisarzy.

Mniejsze państwa wypowiedziały się przeciwko zmianom, obawiając się, że zmniejszy to ich wpływ, ponieważ chcą, aby każdy kraj członkowski był równy, niezależnie od ich wielkości.

Poprzez te propozycje PE domaga się większej przejrzystości w Radzie UE i upublicznienia indywidualnych stanowisk państw członkowskich.

PE zaproponował również ustanowienie niektórych polityk, które obecnie znajdują się w kompetencjach krajowych państw członkowskich, domagając się przekształcenia ich we wspólne kompetencje UE. W tych ramach PE poprosił o włączenie takich obszarów, jak zdrowie publiczne, ochrona środowiska, ochrona ludności, edukacja i kilka innych.

Sprawozdanie w Parlamencie Europejskim zostało zatwierdzone niewielką różnicą głosów, z 305 za i 276 przeciw. Podczas gdy różnica w głosowaniu nad rezolucją związaną z tym raportem była jeszcze mniejsza, a mianowicie 291 posłów głosowało za nią, a 274 przeciw.

Parlament Europejski zwrócił się do Rady o niezwłoczne rozpoczęcie procedury reformy UE, mając na uwadze te propozycje.

Źródło: thenationview

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną