Ściąganie długu od osoby prywatnej. Samodzielnie czy z prawnikiem?

0
0
1
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne / Internet

Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej wymaga przeprowadzenia kilku czynności. Możemy wykonać je samodzielnie lub skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej. W tym drugim przypadku przyspieszymy cały proces. Nie tylko stanie się on mniej czasochłonny, ale i mniej męczący. Na jakich etapach warto działać na własną rękę, a kiedy zwrócić się do specjalistów? Przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek.

Windykacja osób prywatnych: najważniejsze cechy

W Polsce istnieje dość duże przyzwolenie na opóźnienia w płatnościach. Badania Związku Przedsiębiorców Finansowych wyraźnie wskazują, że moralność płatnicza naszych rodaków nie stoi na wysokim poziomie. Efektem jest ogromna popularność usług realizowanych przez firmy i kancelarie windykacyjne.

O ile windykacja przedsiębiorców jest stosunkowo prosta, gdyż ich dane widnieją w ewidencjach CEIDG lub KRS, o tyle odzyskanie długu od osób prywatnych może przysporzyć problemów. Między innymi dlatego, że informacje na ich temat nie są publikowane w ogólnodostępnych rejestrach. Poza tym często jest to proces długotrwały, bo wiele zależy od postawy dłużnika. Jeśli dana osoba bezcelowo przedłuża postępowanie, windykacja może potrwać nawet do kilku lat.

Co więcej, wierzyciel często nie posiada stosownej umowy, która udowadnia zasadność roszczenia. Choć taki dokument zdecydowanie upraszcza sprawę, to nie jest jedyną podstawą do wszczęcia windykacji. Taką funkcję mogą pełnić również np. zeznania świadków, uznanie należności, a nawet maile i wiadomości prywatne. W rezultacie brak umowy komplikuje sytuację, ale nie przekreśla szans na odzyskanie długu od osoby prywatnej.

Co zrobić w takiej sytuacji? Oto kilka zalecanych czynności prawnych i faktycznych:

Etap polubowny. Czy warto działać samodzielnie?

Na początku warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sprawy. W tym celu kontaktujemy się z dłużnikiem telefonicznie, osobiście lub pisemnie - w formie maila, wiadomości SMS, listu itd. Warto zrobić to jak najszybciej. Z praktyki naszej kancelarii wynika, że odzyskanie długu od osoby prywatnej jest najbardziej prawdopodobne w okresie kilku miesięcy od wystąpienia opóźnienia (do max 6 miesięcy). Oczywiście zachowajmy pewną proporcjonalność i nie zaczynajmy działać, gdy opóźnienie wynosi zaledwie kilka dni. 

Czynności polubowne w windykacji to naturalny ludzki odruch, którego raczej nie trzeba szerzej omawiać. Warto jednak zapytać o powód opóźnienia i zaproponować jakieś wyjście z sytuacji, np. rozłożenie płatności na raty. W wielu przypadkach dłużnicy mają chwilowe problemy finansowe i potrzebują więcej czasu, aby uregulować zaległą należność.

Kiedy jednak dana osoba wyraźnie ignoruje nasze wiadomości, nie szuka rozwiązania problemu, czy wręcz unika kontaktu - czas podjąć kolejne kroki. 

Jak wyegzekwować dług od osoby fizycznej bez pomocy sądu?

Nadal nie musimy kierować sprawy na drogę sądową. Zamiast tego możemy poinformować dłużnika o konsekwencjach braku spłaty oraz kolejnych krokach, które podejmiemy, jeśli nie dojdzie do polubownego rozwiązania problemu. 

Kiedy nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, sporządzamy przedsądowe wezwanie do zapłaty. Pismo musi zawierać m.in. datę i miejsce wystawienia, informacje o długu, dane osobowe wierzyciela, nowy termin i sposób spłaty, a także - co najważniejsze - informacje o czynnościach, które podejmiemy, jeśli dłużnik zignoruje przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Taki dokument możemy sporządzić samodzielnie albo z pomocą prawnika. W sieci znajdziemy liczne wzory. Jednak nie zawsze warto robić to we własnym zakresie.

Powód? Efektywność. Z podpisem i pieczęcią kancelarii prawnej na takim piśmie uzyskuje się znacznie lepsze wyniki. Wiemy to z doświadczenia. Ponad 70% naszych spraw windykacyjnych kończy się na etapie polubownym (!). Działa tutaj prosty mechanizm psychologiczny: jeśli wierzyciel już teraz korzysta z pomocy prawnika, rośnie prawdopodobieństwo, że w razie dalszej zwłoki sprawa zostanie skierowana do sądu. Taki dokument robi więc znacznie większe wrażenie i daje szansę na polubowne rozwiązanie sporu. 

Etap sądowy i egzekucji komorniczej. Czas na ekspertów 

Niestety istnieją okoliczności, w których zawodzi nawet przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę na drogę sądową. W tym celu należy sporządzić pozew cywilnoprawny przeciw dłużnikowi. W dokumencie trzeba opisać okoliczności, w jakich doszło do powstania długu (np. w ramach udzielonej pożyczki). Warto zawrzeć także wszelkie dowody: zawartą umowę lub zapisaną korespondencję, która udowadnia istnienie zobowiązania. 

Oczywiście przekazanie sprawy do sądu nie jest darmowe. Koszt pozwu wynosi około 5% kwoty sporu. Do tego mogą dojść inne niezbędne koszty procesu takie jak tłumaczenia, biegli, czy honorarium pełnomocnika. Na szczęście niektóre kancelarie oferują darmową, wstępną weryfikację sprawy, co ułatwia podjęcie decyzji: https://rpms.pl/windykacja-osob-prywatnych/ 

Windykacja sądowa rozpoczyna się w chwili wniesienia pozwu. Jest prowadzona przed właściwym sądem powszechnym lub w tzw. e-sądzie (online). Zazwyczaj kończy się uzyskaniem prawomocnego tytułu egzekucyjnego - wyroku lub nakazu zapłaty. Będzie on podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Windykacja sądowa z kancelarią prawną

W ramach windykacji sądowej osób fizycznych można napotkać kilka problemów. Przede wszystkim należy ustalić adres dłużnika i dostarczyć mu nakaz zapłaty. Jeśli nakaz nie zostanie dostarczony, nie będzie mógł się uprawomocnić. Następnie wierzyciel może mieć trudność z prawidłowym wniesieniem pozwu oraz monitorowaniem stanu swojej sprawy. 

Właśnie dlatego na tym etapie lepiej skorzystać z pomocy kancelarii. Prawnicy w sposób kompleksowy zajmują się prowadzeniem każdej sprawy. Zapewniają zastępstwo procesowe i odciążają wierzyciela z samodzielnego prowadzenia windykacji. To ogromna oszczędność czasu i nerwów. 

Ponadto windykacja radcy prawnego gwarantuje wyższą skuteczność. Eksperci znają praktyki sądów, operują profesjonalnymi narzędziami i technikami negocjacyjnymi. Mają też ogromne doświadczenie w ściąganiu należności od osób prywatnych. 

Co ma znaczenie przy windykacji długów od osoby prywatnej?

Przyczyny windykacji osób fizycznych mogą być różne.Częstym powodem jest np. brak opłaty za wyświadczoną usługę lub pożyczenie pieniędzy od wierzyciela bez zamiaru zwrotu. W tym drugim przypadku, jeśli doszło do podpisania umowy, sprawa staje się prostsza. Natomiast gdy zawarto tylko ustną umowę pożyczki (którą jest dopuszczalna na kwotę nie wyższą niż 1000 zł), sytuacja będzie trudniejsza. 

Jednak wciąż mamy szansę na wygraną. Jeśli nie posiadamy dowodu udzielenia pożyczki w formie umowy, możemy skorzystać np. z zeznań świadków lub korespondencji, która potwierdzi istnienie zobowiązania. 

W tym przypadku najlepiej od razu skorzystać ze wsparcia specjalistów. Takie sprawy są trudniejsze do wygrania, ale z pomocą doświadczonej kancelarii łatwiej będzie odzyskać swoją należność. 


 

Źródło: Redakcja

Sonda
Wczytywanie sondy...
Polecane
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną