Najważniejsze fakty o zesłaniu Ducha Świętego

1
0
0
Pięćdziesiątnica
Pięćdziesiątnica / Pixabay

Zesłanie Ducha Świętego przypada zawsze 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa i 10 dni po Jego wstąpieniu do nieba. Ponieważ Wielkanoc jest świętem ruchomym bez ustalonej daty, a Pięćdziesiątnica zależy od czasu Wielkanocy, Pięćdziesiątnica może przypadać w dowolnym miejscu między 10 maja a 13 czerwca.

Tradycyjnie Kościół modli się nowenną do Ducha Świętego w dniach poprzedzających Pięćdziesiątnicę.

Sama nazwa tego dnia pochodzi od greckiego słowa "pentecoste", oznaczającego "pięćdziesiąty".

W tradycji chrześcijańskiej Zielone Świątki są świętem osoby Ducha Świętego, który zstąpił na apostołów, Maryję i pierwszych naśladowców Jezusa.

"Silny, pędzący" wiatr wypełnił pomieszczenie, w którym byli zgromadzeni, a "języki jak ogień" spoczęły na każdym z nich (Dz 2:13). Nagle byli w stanie mówić w różnych językach i byli rozumiani. Było to tak dziwne zjawisko, że niektórzy myśleli, że chrześcijanie są pijani - ale Piotr zwrócił uwagę, że była dopiero "9 rano" i powiedział, że zjawisko to było spowodowane przez Ducha Świętego.

Duch Święty dał apostołom również inne dary niezbędne do wypełnienia wielkiego zlecenia - wyjścia i głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Wypełniło to obietnicę Chrystusa z Nowego Testamentu, że apostołowie zostaną "przyobleczeni mocą", zanim zostaną wysłani, by głosić Ewangelię (Łk 24:46-49).

Tuż po Pięćdziesiątnicy Piotr, natchniony Duchem Świętym, wygłosił swoją pierwszą homilię do Żydów i innych niewierzących, w której otworzył Pisma Starego Testamentu, pokazując, jak prorok Joel przepowiedział wydarzenia i przyjście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.

Powiedział również ludziom, że Jezus, którego ukrzyżowali, jest Panem i został wskrzeszony z martwych, co "przeszyło ich do głębi serca". Kiedy zapytali, co powinni zrobić, Piotr wezwał ich do pokuty za grzechy i przyjęcia chrztu. Zgodnie z opisem w Dziejach Apostolskich, około 3000 osób zostało ochrzczonych po kazaniu Piotra.

Z tego powodu Zielone Świątki są uważane za narodziny Kościoła - Piotr, pierwszy papież, po raz pierwszy głosi kazanie i nawraca tysiące nowych wiernych. Apostołów i wierzących po raz pierwszy połączył wspólny język oraz wspólna gorliwość i cel, by iść i głosić Ewangelię.

Źródło: CatholicAgencyNews

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną