Z kraju

Prezydent Andrzej Duda wyraził radość z powodu odradzania się kultury żydowskiej w Polsce

Bardzo często wracam do określenia „Rzeczpospolita Przyjaciół” ‒ chciałbym, żeby ona taka była zawsze. I to, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci od 1989 roku obserwuję powrót na polską ziemię kultury żydowskiej, gdy obserwuję, jak ona się rozwija, gdy obserwuję, jak z zainteresowaniem przyjmuje ją wielu ludzi mieszkających w Polsce, którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski, ale i naród polski w okresie II wojny światowej, poprzez Holokaust, gdy kultura żydowska została de facto zniszczona na naszej ziemi, jak ona tutaj wraca, jak wraca do swojej tradycji, jak wraca do tych swoich korzeni, które w tej Polin, ziemi, na której możesz odpocząć, rozwijały się przez tysiąc lat ‒ to muszę powiedzieć, że moje serce napawa się radością – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej, do jakiego doszło w Pałacu Prezydenckim.

Publikujemy pełną treść przemówienia:

 

Ekscelencjo, Pani Ambasador,

Ekscelencjo, Panie Profesorze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Ekscelencjo, Panie Rabinie,

Szanowni Panowie Przewodniczący, Prezesi,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,

Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie. Spotkanie, które nazwaliśmy w tym roku świąteczno-noworocznym. Chciałbym jednak, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że jest to spotkanie tradycyjne, które zazwyczaj do tej pory zawsze było spotkaniem związanym z zapaleniem świec chanukowych, ale ponieważ święto Chanuki jest świętem ruchomym w kalendarzu, tak się w tym roku wyjątkowo złożyło na przestrzeni ostatnich lat, że wypadło ono akurat w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia. I z tego względu zdecydowaliśmy po ustaleniach z Jego Ekscelencją Panem Rabinem, że przeniesiemy je na okres poświąteczny, i że w związku, że święto Chanuki już się zakończyło, w tym roku wyjątkowo zapalenia świec chanukowych nie będzie.

Ale bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, bo jest to spotkanie dla mnie bardzo ważne, które w tym roku – można powiedzieć – właśnie niejako wyjątkowo z racji tego dzisiejszego terminu, 13 stycznia, wypada pomiędzy różnymi świątecznymi wydarzeniami – świątecznymi zarówno dla tych, którzy są wyznawcami judaizmu, jak i dla tych, którzy, tak jak ja, są chrześcijanami, katolikami. To po pierwsze święto Chanuki, żydowskie święto radości, żydowskie święto rodziny, ciepła, wspominające cud, do którego doszło w Świątyni Jerozolimskiej, ale to także święto, które miało miejsce dosłownie kilka dni temu, dokładnie 8 stycznia. Święto dziesiątego dnia miesiąca Tewet ‒ święto, które także upamiętnia wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Święto upamiętniające wydarzenia, które miały miejsce w związku z oblężeniem Jerozolimy, a tym samym Świątyni Jerozolimskiej, w 588 r. p.n.e. przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. Święto tym razem nie radości – święto smutku, refleksji i modlitwy, bo święto upamiętniające także tych, których data śmierci i miejsce pochówku nie są znane. A więc dziś, po ponad 2,5 tysiąca lat, wspominające także wszystkich tych synów narodu żydowskiego, którzy stracili życie, zostali zamordowani w czasie Holokaustu. A więc święto refleksji i smutku, święto często i łez tak doskonale rozumiane – o czym chcę zapewnić – również przez nas, Polaków, katolików, ludzi wierzących. My także mamy swoje święto – Wszystkich Świętych ‒ gdy upamiętniamy naszych zmarłych bliskich z rodziny, ale tradycyjnie idziemy upamiętnić także wszystkich tych, na których grobach być nie możemy z różnych przyczyn: dlatego że nie możemy na nie dotrzeć, bo są gdzieś daleko, albo dlatego że po prostu nie wiemy, gdzie są.

Jest to więc w sensie duchowym tradycja tożsama dla obydwu religii i dlatego na to święto, święto niezwykle ważne dla narodu żydowskiego, święto niezwykle ważne dla judaizmu, w sposób – powiedziałbym – piękny nakłada się także to wydarzenie, które dopiero nastąpi, a mianowicie Ogólnopolski Dzień Judaizmu: dzień dialogu międzyreligijnego pomiędzy religią chrześcijańską, katolicką a judaizmem. Uroczystości z nim związane odbędą się wkrótce w Kielcach. Jest to więc takie nasze specyficzne spotkanie świąteczno-noworoczne obejmujące zarazem wiele świąt.

Ale przede wszystkim chciałem Państwu niezwykle podziękować za przybycie do Pałacu Prezydenckiego, za to, że tutaj jesteście, za to, że razem z moją żoną możemy być z Państwem. Chcę zapewnić, że jest to dla nas niezwykle ważne, a dla mnie ‒ jako Prezydenta Rzeczypospolitej ‒ jest to ważne również w tym znaczeniu państwowym. Bo to nasze spotkanie i Państwa obecność jest elementem wspólnototwórczym tej wielkiej wspólnoty ludzi, którzy mieszkają w Rzeczypospolitej. Bardzo często wracam do określenia „Rzeczpospolita Przyjaciół” ‒ chciałbym, żeby ona taka była zawsze. I to, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci od 1989 roku obserwuję powrót na polską ziemię kultury żydowskiej, gdy obserwuję, jak ona się rozwija, gdy obserwuję, jak z zainteresowaniem przyjmuje ją wielu ludzi mieszkających w Polsce, którzy wcześniej z racji tragedii historycznej, która spotkała naród żydowski, ale i naród polski w okresie II wojny światowej, poprzez Holokaust, gdy kultura żydowska została de facto zniszczona na naszej ziemi, jak ona tutaj wraca, jak wraca do swojej tradycji, jak wraca do tych swoich korzeni, które w tej Polin, ziemi, na której możesz odpocząć, rozwijały się przez tysiąc lat ‒ to muszę powiedzieć, że moje serce napawa się radością. I dlatego się tak cieszę z tego dzisiejszego spotkania, gdy jest Państwa tutaj na tej sali tak wiele i reprezentujecie tak wiele organizacji, które w piękny sposób odradzają się bardzo często w Polsce, a przede wszystkim w piękny sposób działając, budując właśnie ten niezwykle ważny element wspólnotowy – i za to chciałem Państwu po raz kolejny ogromnie podziękować.

Bardzo się cieszę z tej tradycji spotkania świątecznego, spotkania chanukowego – to już jedenasty rok. Ten 2017 jest jedenastym rokiem, w którym można już śmiało mówić, że jest to właśnie tradycja. Bo przecież rozpoczął ją w grudniu 2006 roku pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, który później, w czasie gdy byłem ministrem w jego kancelarii, bardzo wiele mówił mi właśnie na temat tej wspólnoty kulturowej, na temat tego współistnienia, na temat właśnie tego ponad tysiąclecia wzajemnego życia na polskiej ziemi, na temat zasług przedstawicieli narodu żydowskiego dla Polski poczynionych na przestrzeni tych wszystkich lat. Tych przykładów można by wskazać bardzo, bardzo wiele – od ludzi nauki, poprzez ludzi kultury, poprzez ludzi pióra, poprzez ludzi, którzy zasłużyli się dla historii świata swoją postawą, także swoją działalnością naukową, jak Janusz Korczak, Julian Tuwim, o którym przecież uczą się w szkole polskie dzieci, którego poezja jest tak kochana przez Polaków, i wielu, wielu innych. Naukowcy, którzy uzyskiwali Nagrody Nobla, czy wreszcie ludzie, którzy zajęli się wielkim biznesem, jak Samuel Goldwyn, twórca wielkiej wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer. To jest historia wszystkich tych, którzy tu się urodzili, w Rzeczypospolitej, i którzy stąd bardzo często poszli w świat, niosąc z sobą tamto wspomnienie.

Miałem ten zaszczyt być 30 września w Jerozolimie na smutnej uroczystości – uroczystości pogrzebowej wielkiego izraelskiego polityka Szimona Peresa. Żegnaliśmy Pana Prezydenta, dwukrotnego Pana Premiera. Ale być może niewielu ludzi pamięta, że urodził się on pod nazwiskiem Szymona Perskiego w II Rzeczypospolitej w 1923 roku w powiecie nowogrodzkim. Niezwykle ciekawie wspominał: „Urodziłem się w małym sztetlu. Urodziłem się pomiędzy dwoma wojnami, gdy ta ziemia była w Polsce, ale ponieważ była to mała społeczność żydowska, właściwie wyłącznie żydowska, choć mieszkali tam i Białorusini, i Rosjanie, właściwie miałem poczucie, że nawet właśnie przed emigracją urodziłem się w Izraelu”. Ktoś może w Polsce się oburzy na te słowa, że takie poczucie miał wtedy Pan Premier, ale ja się tylko uśmiechnę i powiem tak: „To popatrz na polskie Chicago. Ilu Polaków rodzących się dzisiaj w Chicago w środowisku polskim, tego ponad miliona Polaków, którzy tam mieszkają, ma poczucie, że właściwie urodziło się i mieszka w Polsce, bo obraca się całkowicie w społeczności polskiej? Ale czy oni swoją pracą, swoim wysiłkiem i swoją postawą nie budują także tego państwa, w którym mieszkają, czyli Stanów Zjednoczonych? Tak jest! Czy oni nie są członkami wspólnoty Stanów Zjednoczonych? Czy oni jeżeli w taki czy inny sposób uzyskają amerykańskie obywatelstwo, gdy trzeba, nie idą bronić Stanów Zjednoczonych i ich interesów? Idą”.

I tak właśnie było przez te ponad tysiąc lat, że narody polski i żydowski współistniały tutaj z sobą, tak zresztą jak i inne narody na ziemi II Rzeczypospolitej. Żydzi wnieśli wielki wkład w rozwój polskiej kultury, wnieśli wkład w rozwój polskiej nauki, tak jak i światowej nauki, wnieśli wielki wkład także w polską niepodległość – podkreślałem to wielokrotnie. Jeśli ktoś ma wątpliwości, nich pójdzie na cmentarz, na którym leżą legioniści Józefa Piłsudskiego, na którym leżą obrońcy Rzeczypospolitej z 1920 roku, na którym leżą ci, którzy Polski bronili w 1939 roku. Niech zbada historię Powstania Warszawskiego, a zobaczy tam tych, którzy byli członkami narodu żydowskiego, którzy urodzili się Żydami, ale którzy czuli się także i obywatelami Rzeczypospolitej i uważali Rzeczpospolitą za swój kraj, za swoje państwo, za które byli – i jego niepodległość – gotowi oddać życie.

Dlatego bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bo ogromnie mnie cieszy to, jak powiedziałem wcześniej, że kultura żydowska w Polsce się odradza. Ogromnie cieszy mnie również to, że wielu Polaków wspiera to odradzanie się kultury żydowskiej. Tak jak są te piękne festiwale: Łódź Czterech Kultur, Warszawa Singera czy bliski mojemu sercu Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Ogromnie dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego. Będziemy z żoną mieli tę niezwykłą przyjemność i niezwykłe przeżycie dosłownie w poniedziałek udać się z oficjalną wizytą do Izraela ‒ do ziemi wielu religii, do ziemi wielu kultur, ale przede wszystkim do ziemi narodu wybranego. Bardzo się z tego powodu cieszę i chcę Państwa wszystkich zapewnić, że to dla nas niezwykle wzruszające wydarzenie, które na pewno będzie dla nas również i wielką inspiracją.

Jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się znów przy świecach chanukowych, tak jak i rok temu. A w tym roku chciałem jeszcze raz wszystkim Państwu życzyć wszelkiego powodzenia, wszelkiego dobra, spokoju w rodzinach, możliwości rozwijania się w Rzeczypospolitej i powodzenia we wszystkich Państwa zamierzeniach.

Dziękuję serdecznie.

 

Źródło: Prezydent.pl

Fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

471 komentarzy

471 Komentarzy

 1. MichaelOppow

  23 listopada 2017 at 20:26

  https://otea.net/
  red bush tea

 2. Dental Care Advice

  3 grudnia 2017 at 14:48

  Healthy Lifestyle is more than eating as well as working out; it needs an irreversible way of life change. To start with, even more water. Below are ideas to live a healthy diet.

 3. Pingback: vermiculite

 4. Pingback: divorce attorneys

 5. Pingback: matthew pillmore

 6. Pingback: drone-works

 7. Pingback: Going Here

 8. Pingback: home insurance quotes

 9. Pingback: jake burgess

 10. Pingback: this hyperlink

 11. Pingback: bankruptcy lawyers

 12. Pingback: Site

 13. Pingback: licensed moneylender

 14. Pingback: חנות למזוזות בלוד

 15. Pingback: where to buy cbd vape oil

 16. Pingback: Los Angeles Escorts

 17. Pingback: Allstate homeowners policy coverage

 18. Pingback: best-china-hardware shop

 19. Pingback: love

 20. Pingback: Longchamp Outlet

 21. Pingback: Recycle tech

 22. Pingback: life and health insurance today

 23. Pingback: loans online fast and easy

 24. Pingback: mp3

 25. Pingback: Pop Beats

 26. Pingback: Token

 27. Pingback: ブランドコピー品

 28. Pingback: check this out

 29. Pingback: Saiba mais

 30. Pingback: gracedecorative shop

 31. Pingback: bionda figa

 32. Pingback: Microsoft Windows 10 Buy

 33. Pingback: I love Naruto

 34. Pingback: Cheap Oakley Sunglasses

 35. Pingback: ice totally gaming

 36. Pingback: chinafacebook shop

 37. Pingback: אסאדו גוש דן

 38. Pingback: instagram takipçi satın al

 39. Pingback: 迪士尼

 40. Pingback: instagram takipçi satın al

 41. Pingback: Microsoft Dynamics NAV 2017

 42. Pingback: buy viagra online

 43. Pingback: Mainostoimisto

 44. Pingback: شهرزاد سوم

 45. Pingback: cheap oakleys

 46. Pingback: Read More

 47. Pingback: web link

 48. Pingback: free online sex

 49. Pingback: UPW Tickets

 50. Pingback: 15 Minute Manifestation Reviews

 51. Pingback: home page

 52. Pingback: MCA

 53. Pingback: zebra print dress

 54. Pingback: http://www.epikavipit.com/

 55. Pingback: Restaurantsnearmenow

 56. Pingback: Aces ETM

 57. Pingback: 24 hour plumber

 58. Pingback: best kids bike helmet

 59. Pingback: https://helios7blog.wordpress.com/2017/10/06/worlds-longest-insect-lives-in-china/ {Helios7blog.wordpress.com|have a peek at this web-site|Source Blog|have a peek here|Check This Out|helios7blog.wordpress.com|this contact form|navigate here|his comment is

 60. Pingback: 192.168.1.1

 61. Pingback: boiler repair

 62. Pingback: porn tube sites

 63. Pingback: hard porn

 64. Pingback: Read Full Report

 65. Pingback: شهرزاد سوم

 66. Pingback: Pizza Hut Headquarters Corporate Office Phone Number

 67. Pingback: دانلود شهرزاد

 68. Pingback: https://www.xvideos.com/profiles/porncityxxx1

 69. Pingback: فصل سوم شهرزاد قسمت چهارم

 70. Pingback: دانلود سریال شهرزاد سوم

 71. Pingback: acid reflux foods to avoid

 72. Pingback: mangu treatment in tamil

 73. Pingback: Jetzt unverbindlich anfragen!

 74. Pingback: stick fight

 75. Pingback: red bottoms uk

 76. Pingback: http://2ch-ranking.net/redirect.php?url=http://www.polandbikeforum.pl/user-17053.html

 77. Pingback: bermain judi dadu lewat android

 78. Pingback: Heizung

 79. Pingback: Brandi Love Rebel Lynn Moms Teach Sex

 80. Pingback: Related Site

 81. Pingback: airport transfer

 82. Pingback: Withdraw Bitcoin to Bank Account

 83. Pingback: Clicking Here

 84. Pingback: دانلود سریال شهرزاد

 85. Pingback: she said

 86. Pingback: best carpet cleaner

 87. Pingback: mutui on line

 88. Pingback: photography

 89. Pingback: webcam

 90. Pingback: Purple Mattress Dangerous Powder

 91. Pingback: top pornsites

 92. Pingback: Bourn hall clinic delhi

 93. Pingback: http://vreporn.com/

 94. Pingback: Mandy Flores Mom And Stepson Share A Bed

 95. Pingback: http://pornofollies.com/

 96. Pingback: Bitcoin

 97. Pingback: Fashionable ladies shoes

 98. Pingback: Target Corporate Office

 99. Pingback: Clear Asbestos Removal Adelaide

 100. Pingback: Asbestos Watch Adelaide

 101. Pingback: advice

 102. Pingback: reputation protect

 103. Pingback: red sole shoes replica

 104. Pingback: รับทำวีซ่าเชงเก้น

 105. Pingback: Poker Online Terpercaya

 106. Pingback: Travel Deals

 107. Pingback: cheap real ray ban sunglasses

 108. Pingback: Full Report

 109. Pingback: Online Pokies

 110. Pingback: https://www.local.com/business/details/boston-ma/best-boston-limo-136832971/

 111. Pingback: listen to this podcast

 112. Pingback: House Design Ideas

 113. Pingback: PDF Files

 114. Pingback: abogado de accidentes de carro

 115. Pingback: hard inquiry removal letter

 116. Pingback: home for sale lancaster ca

 117. Pingback: Pot O'Dongs Eva Notty Carolina Sweets

 118. Pingback: Pussy Pressure Points Julia Ann

 119. Pingback: david sammon

 120. Pingback: matthew pillmore

 121. Pingback: Read Full Report

 122. Pingback: jackoff

 123. Pingback: wnetrz

 124. Pingback: 1ere classe

 125. Pingback: slut

 126. Pingback: instagram like bot

 127. Pingback: lahore call girls

 128. Pingback: drone zac davis

 129. Pingback: navigate to these guys

 130. Pingback: siófok taxi

 131. Pingback: ร้านทำเล็บ

 132. Pingback: personal short term loans

 133. Pingback: plumber in savannah ga

 134. Pingback: วิธีทําให้ผิวขาว

 135. Pingback: winter iphone background

 136. Pingback: download driver acer aspire es1-131

 137. Pingback: Clicking Here

 138. Pingback: over at this website

 139. Pingback: payday lenders for bad credit

 140. Pingback: ray ban canada shipping

 141. Pingback: http://photographytrack.bravesites.com/

 142. Pingback: http://connerjvtqn.aioblogs.com

 143. Pingback: instalare montaj aer conditionat bucuresti pret

 144. Pingback: over here

 145. Pingback: watch movies online

 146. Pingback: sex videos

 147. Pingback: wilhelm willeke balmaceda

 148. Pingback: Kasha

 149. Pingback: https://www.google.co.nz/url?sa=t&source=web&url=https://www.forbiddenplaygroundxxx.com

 150. Pingback: Desmond Mihatsch

 151. Pingback: montat aer conditionat ieftin

 152. Pingback: https://www.semrush.com/user/148533921/

 153. Pingback: Knockoff Oakleys Fuel Cell

 154. Pingback: discoteche versilia

 155. Pingback: healthy diet

 156. Pingback: fat loss

 157. Pingback: www.Ivoignatov.Com

 158. Pingback: The Red Tea Detox

 159. Pingback: http://www.brandaidpeople.com/smith22/2018/03/17/wall-murals-learn-the-two-fundamental-mural-forms-how-to-install-them/

 160. Pingback: Your Domain Name

 161. Pingback: Viagra Sans Ordonnance

 162. Pingback: Malayalamrockers

 163. Pingback: amolatina review

 164. Pingback: friends board game

 165. Pingback: penis

 166. Pingback: old computer recycling

 167. Pingback: computer equipment disposal

 168. Pingback: computer disposal

 169. Pingback: best club barcelona

 170. Pingback: replica christian louboutin paypal

 171. Pingback: coupon discount

 172. Pingback: Chi Phí Phẫu Thuật Hàm Hô

 173. Pingback: roofing Cork

 174. Pingback: Vsicki oferti

 175. Pingback: corrective waves

 176. Pingback: jake burgess springfield mo

 177. Pingback: The Oil Spill Vicky Chase Keiran Lee

 178. Pingback: No Pain No GPA Gain Makayla Cox Vienna Black

 179. Pingback: stormy's secret stormy daniels keiran lee

 180. Pingback: Moms Teach Sex India Summer Sexual Tension

 181. Pingback: Krystal & HealerHuset

 182. Pingback: affordable papers

 183. Pingback: Punjabi movies download

 184. Pingback: putas de lima

 185. Pingback: Look At This

 186. Pingback: blogging

 187. Pingback: pola

 188. Pingback: bulk computer recycling

 189. Pingback: Find Out More

 190. Pingback: racing biker clothing in uk

 191. Pingback: read more

 192. Pingback: paper writing help

 193. Pingback: drone works ny

 194. Pingback: matthew pillmore

 195. Pingback: aaron woodman

 196. Pingback: Full Length Bistro Apron with 2 Pockets - - Select Color : Black

 197. Pingback: real instagram likes

 198. Pingback: travel social

 199. Pingback: Lincoln park Chiropractors

 200. Pingback: quality B&W

 201. Pingback: Electrician Elk Grove Village

 202. Pingback: dig this

 203. Pingback: Brawl Stars Cheats

 204. Pingback: slut

 205. Pingback: Sqoop

 206. Pingback: hoor

 207. Pingback: scam befollowers

 208. Pingback: high admin cost

 209. Pingback: Review Site

 210. Pingback: slut

 211. Pingback: Kirstin

 212. Pingback: discoteche in versilia

 213. Pingback: elvis impersonator

 214. Pingback: capodanno versilia

 215. Pingback: Review of WPX hosting

 216. Pingback: website design

 217. Pingback: Click This Link

 218. Pingback: https://www.mygsm.me/

 219. Pingback: James Vertzayias

 220. Pingback: sadist

 221. Pingback: crap

 222. Pingback: sexo en lima

 223. Pingback: http://eperpus.smkn1klk.sch.id/index.php?title=Top_Rated_Tips_For_Browsing_On_The_Web..._Info_No._25_From_542

 224. Pingback: https://darrellcmoran5.wixsite.com/howtoattractawoman {Click Here|Clicking Here|Go Here|Going Here|Read This|Read More|Find Out More|Discover More|Learn More|Read More Here|Discover More Here|Learn More Here|Click This Link|Visit This Link|Homepage|Home P

 225. Pingback: jizm

 226. Pingback: blinds.con

 227. Pingback: honeycomb cellular shade

 228. Pingback: blinds. com

 229. Pingback: boff

 230. Pingback: Betting Odds

 231. Pingback: PNR checker

 232. Pingback: matthew pillmore vip enterprises7c1185cc

 233. Pingback: drone works zac davis

 234. Pingback: escort

 235. Pingback: david michael sammon

 236. Pingback: aaron woodman los angeles

 237. Pingback: jake burgess

 238. Pingback: judul skripsi tentang adat istiadat

 239. Pingback: Lesb

 240. Pingback: Nâng Mũi Hàn Quốc Giá Bao Nhiêu Tiền

 241. Pingback: aaron woodman los angeles

 242. Pingback: dyke

 243. Pingback: AC Repair Dubai

 244. Pingback: James Vertzayias

 245. Pingback: How to Get Rid of Acid Reflux in Throat Naturally

 246. Pingback: Judgment enforcement

 247. Pingback: Window Replacement Company

 248. Pingback: Tenerife Forum

 249. Pingback: breast

 250. Pingback: Fat Decimator System Review

 251. Pingback: jerk

 252. Pingback: hell

 253. Pingback: Recommended Site

 254. Pingback: Oak lawn Chiropractor

 255. Pingback: garageband pc download

 256. Pingback: email blasts

 257. Pingback: بهترین وکیل تهران

 258. Pingback: porn

 259. Pingback: dating site review

 260. Pingback: sex

 261. Pingback: James Vertzayias

 262. Pingback: boff

 263. Pingback: Amplificadores Mexico

 264. Pingback: discoteche forte dei marmi

 265. Pingback: dry lips hacks

 266. Pingback: copywriter

 267. Pingback: pornhub

 268. Pingback: google url shortener 404

 269. Pingback: adobe

 270. Pingback: Garageband PC Download

 271. Pingback: whore

 272. Pingback: Ofertas y novedades en electronicos en Mexico

 273. Pingback: penas

 274. Pingback: Private Investigator in Cambodia

 275. Pingback: Ivanka Mcdonagh

 276. Pingback: دستگاه مهرسازی

 277. Pingback: wedding photographer brampton

 278. Pingback: ps4news

 279. Pingback: Clyde Hollick

 280. Pingback: Chennai skin treatment cost

 281. Pingback: Dr. Robert Smith Newcastle

 282. Pingback: XXX PORN

 283. Pingback: fag

 284. Pingback: bitcoin faucet bot

 285. Pingback: Unopar EAD

 286. Pingback: whore

 287. Pingback: click this

 288. Pingback: England Rugby Store

 289. Pingback: Businesses Directory

 290. Pingback: mortgage broker

 291. Pingback: estate agent tenerife

 292. Pingback: dick

 293. Pingback: ac

 294. Pingback: winnipeg gym

 295. Pingback: Blow

 296. Pingback: bitch

 297. Pingback: yoga teacher training

 298. Pingback: vacation ideas

 299. Pingback: Urdu translation

 300. Pingback: fag

 301. Pingback: ナンパ

 302. Pingback: jiss

 303. Pingback: Vancouver Canucks Jersey

 304. Pingback: pantry door organizer

 305. Pingback: Shaolin Kungfu

 306. Pingback: blister packaging materials

 307. Pingback: Bakery classes at Vocotionz

 308. Pingback: boff

 309. Pingback: fag

 310. Pingback: aaron woodman real estate

 311. Pingback: sports streams baseball

 312. Pingback: bathmate results

 313. Pingback: herpes dating

 314. Pingback: mortgage broker

 315. Pingback: bitch

 316. Pingback: free roblox robux

 317. Pingback: how to help problem gamblers

 318. Pingback: why people gamble

 319. Pingback: Haunted Houses

 320. Pingback: styczynski blog

 321. Pingback: positive singles

 322. Pingback: chicago haunted houses

 323. Pingback: Herpes singles

 324. Pingback: pirater un compte facebook

 325. Pingback: domina

 326. Pingback: car removals/car removal

 327. Pingback: cheap accountant

 328. Pingback: busy z zamościa do szwajcarii

 329. Pingback: casino

 330. Pingback: screwing

 331. Pingback: hoar

 332. Pingback: Eyelash extensions

 333. Pingback: dominos voucher codes £10 off

 334. Pingback: domina

 335. Pingback: inversion table reviews

 336. Pingback: hair extensions

 337. Pingback: https://github.com/benmarks

 338. Pingback: chiropractorparkridge

 339. Pingback: listen to this podcast

 340. Pingback: Doctor Tech

 341. Pingback: Web Site

 342. Pingback: Get More Information

 343. Pingback: fat decimator

 344. Pingback: click here

 345. Pingback: pregnancy miracle book by lisa online

 346. Pingback: lose belly fat

 347. Pingback: puss

 348. Pingback: Forex Trendy

 349. Pingback: jiss

 350. Pingback: online casino

 351. Pingback: jizm

 352. Pingback: Liteblue

 353. Pingback: Melbourne Tutors

 354. Pingback: Digital Marketing in Lincoln Nebraska

 355. Pingback: Liteblue login

 356. Pingback: fuck videos

 357. Pingback: fuck videos

 358. Pingback: fuck videos

 359. Pingback: fuck

 360. Pingback: 8tracks

 361. Pingback: hole

 362. Pingback: piano

 363. Pingback: matthew pillmore

 364. Pingback: best sheets egyptian cotton

 365. Pingback: rectum

 366. Pingback: Best online casino bonus uk

 367. Pingback: aaron woodman

 368. Pingback: amazon fba program

 369. Pingback: zac davis drone works

 370. Pingback: aaron woodman consulting

 371. Pingback: Arabic Calligraphy

 372. Pingback: Arabic Voice Over

 373. Pingback: happyluke

 374. Pingback: produtos eroticos

 375. Pingback: data entry jobs

 376. Pingback: multi frequency ultrasonic transducer

 377. Pingback: dragon silk robe

 378. Pingback: dick

 379. Pingback: Chinese Hot Homemade

 380. Pingback: virgin hair

 381. Pingback: Joerg Mattes

 382. Pingback: mink lashes

 383. Pingback: auctioneers

 384. Pingback: mcgregor vs khabib live stream

 385. Pingback: couples sex therapy retreats

 386. Pingback: skank

 387. Pingback: ass

 388. Pingback: ccna training london

 389. Pingback: clenbuterol steroid

 390. Pingback: k streaming

 391. Pingback: Family Holidays

 392. Pingback: david sammon

 393. Pingback: Office Cleaning Services

 394. Pingback: Lips

 395. Pingback: http://listing.thehoverbureau.com/ut/220_81st_st_w.html

 396. Pingback: free porn videos

 397. Pingback: alternative rap

 398. Pingback: automotiveflower

 399. Pingback: http://travelstrick.com

 400. Pingback: http://shoppingkiss.com

 401. Pingback: www.healthecono.com

 402. Pingback: www.automotiveless.com

 403. Pingback: http://marketonlineprofits.com

 404. Pingback: Brighton Beach

 405. Pingback: vintage brooklyn-ads

 406. Pingback: wrestling fanfest

 407. Pingback: money lender singapore

 408. Pingback: Augmented Reality

 409. Pingback: money lender singapore

 410. Pingback: myloweslife

 411. Pingback: Misty

 412. Pingback: Agence community management

 413. Pingback: dog tags

 414. Pingback: jizm

 415. Pingback: Amazon Solutions Architect

 416. Pingback: gifts for company in singapore

 417. Pingback: rankked.com/

 418. Pingback: dhaka to kuakata launch service

 419. Pingback: best car insurance

 420. Pingback: Scam Broker

 421. Pingback: Macys Insite associate login

 422. Pingback: jacklistens com survey free coupon

 423. Pingback: G co recover

 424. Pingback: Win 500$ by taking the Taco Bell Survey in 5 minutes

 425. Pingback: general alquiler maquinaria

 426. Pingback: rotulos baratos

 427. Pingback: fuck

 428. Pingback: The 2 Week Diet

 429. Pingback: secrecy club Straight guys

 430. Pingback: here

 431. Pingback: here

 432. Pingback: Pakaloa

 433. Pingback: headquarters mail address

 434. Pingback: Stellar

 435. Pingback: www.mcafee.com/activate

 436. Pingback: 21 Day Flat Belly Fix

 437. Pingback: reference

 438. Pingback: Adressen kaufen

 439. Pingback: go to

 440. Pingback: usaphonenumbers.info

 441. Pingback: curcumine

 442. Pingback: Citroen workshop and repair manual

 443. Pingback: uk horse racing tipster

 444. Pingback: lam bang dai hoc

 445. Pingback: Tesla Code Secrets

 446. Pingback: goodcasino

 447. Pingback: solid surface countertops

 448. Pingback: pe bible pdf

 449. Pingback: rectum

 450. Pingback: ro private server indonesia

 451. Pingback: check out this

 452. Pingback: jackoff

 453. Pingback: this hyperlink

 454. Pingback: bitch

 455. Pingback: Mend The Marriage

 456. Pingback: Manifestation Miracle

 457. Pingback: see it getting started bitcoin nn minutes digipzle

 458. Pingback: Agencia de escorts

 459. Pingback: People

 460. Pingback: Lucrare-Licenta.eu lucrare licenta 0731.784.707

 461. Pingback: Exchange Ethereum to Dollars

 462. Pingback: avis

 463. Pingback: Bitcoin To Bank Account Transfer

 464. Pingback: www.walmartone.com

 465. Pingback: cialis

 466. Pingback: cialis

 467. Pingback: Bisazza

 468. Pingback: Window Company Atlanta

 469. Pingback: Ada

 470. Pingback: hdmi rf modulator

 471. Pingback: 123movies

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra