Z kraju

Maciej Giertych burzy mit Piłsudskiego

Nakładem wydawnictwa Giertych ukazała się bogato ilustrowana, 184-stronicowa praca profesora Macieja Giertycha „Mit Piłsudskiego”. Autor pracy (absolwent Oksfordu, doktorant z Toronto, profesor, pracownik naukowy i wykładowca akademicki, autor 250 prac naukowych, działacz polityczny, popularyzator Feliksa Konecznego) w sposób przystępny ukazał szkodliwość Józefa Piłsudskiego dla Polski.

Mit Józefa Piłsudskiego został sztucznie stworzony przez aparat propagandowy sanacyjnej dyktatury. Celem tej sztucznej kreacji było wykorzenienie z Polski realistycznej, obywatelskiej, wolnościowej oraz demokratycznej myśli narodowej i zastąpienie jej bezkrytycznym ślepym posłuszeństwem wobec aparatu biurokratycznego dyktatury (co po II wojnie światowej skwapliwie wykorzystali komuniści).

Podczas gdy Niemcy przegrały I wojnę światową, od lat współpracujący z Niemcami Józef Piłsudski został wysłany z Niemiec, przez Niemców, na tereny ziem polskich kontrolowanych przez armię niemiecką, by przejąć władzę od stworzonej przez Niemców Rady Regencyjnej (w tym dowództwo na 9373 żołnierzami Polnische Wehrmacht). Wcześniej Niemcy wysłali do Rosji (będącej przeciwnikiem Niemiec podczas I wojny światowej) Lenina, który przejął władzę w Rosji i wycofał ją z wojny, dzięki czemu wojska niemieckie mogły się skupić na walce z Anglią, Francją i USA. Był to powód dla którego alianci do Wersalu zaprosili swoich sojuszników Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, a nie sojusznika swoich wrogów Józefa Piłsudskiego.

Jednym z fałszywych mitów gloryfikujących Piłsudskiego jest ten, który głosi, że miał on zasługi dla stworzenia Wojska Polskiego. W rzeczywistości Józefowi Piłsudskiemu podległa tylko pierwsza brygada Legionów licząca 160 żołnierzy, która znaczenia militarnego nie miała na tle innych polskich formacji zbrojnych utworzonych podczas I wojny światowej (w tym i armii Hallera liczącej 100.000 żołnierzy, która podlegała Romanowi Dmowskiemu i była sojusznikiem Anglii, Francji i USA). Stopień brygadiera niemający żadnego doświadczenia wojskowego Józef Piłsudski dostał od Austriaków, sam sobie przyznał stopień marszałka.

Innym mitem jest mit zasług Józefa Piłsudskiego w wojnie 1920 roku. Wojnę tą Józef Piłsudski niewątpliwie wywołał w 1919 r. co spowodowało kontratak Rosji bolszewickiej i dojście czerwonej zarazy do Wisły. W przededniu Bitwy Warszawskiej, nie mogąc sprostać wyzwaniu, Józef Piłsudski zrezygnował z dowództwa i udał się do Bobowa do swej kochanki, 650 kilometrów od Warszawy.

Józef Piłsudski i jego sojusznicy nie mieli poparcia społecznego. Kilkukrotnie planowali niedemokratyczne przejęcie władzy. Miał im to ułatwić zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza dokonany przez Eligiusza Niewiadomskiego – piłsudczycy wiedzieli o zamachu zanim miał on miejsce, i planowali wykorzystać sytuację do wymordowania liderów ruchu narodowego (do przeprowadzenia zbrodni chcieli wykorzystać robotników z PPS, na co nie zgodził się lider socjalistów Ignacy Daszyński). Drugą próbą zamachu były zamieszki w Krakowie w 1923 roku. Trzecią udaną próbą był zamach majowy.

Demokratyczne rządy II RP brutalnie zdławione przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników miały ogromne zasługi dla Polski. Znienawidzone przez sanację demokratyczne władze przeprowadziły reformę walutową, zdławiły inflacje, wprowadziły stabilną walutę, osiągnęły równowagę budżetową, zbudowały Gdynię, powołały do życia Polskie Radio, zawarły konkordat, wywalczyły granice odrodzonego państwa, rozwijały dyplomację, ujednoliciły oświatę i ustawodawstwo, ograniczały bezrobocie i umożliwiały wzrost produkcji.

Skutkiem wprowadzenia dyktatury Piłsudskiego było pogorszenie bezpieczeństwa militarnego Polski. W 1934 sanacja zerwała współpracę wojskową z Francją, w 1938 odmówiła skorzystania z francuskiej propozycji dozbrojenia polskiej armii. Pieniądze zamiast na bezpieczeństwo Polski były wydawane na sanacyjną propagandę, w 1928 z budżetu państwa sfinansowano kampanię wyborczą BBWR.

Rządy dyktatury Piłsudskiego to pasmo terroru politycznego, mordów i pobić przeciwników dyktatury (w tym i niezwykle zasłużonych polskich patriotów). W 1930 roku sanacja rozwiązała parlament i aresztowała ponad 5.000 swoich przeciwników politycznych ze wszystkich partii politycznych (w tym 84 posłów). W twierdzy brzeskiej wybitni polscy patrioci byli bici, głodzeni i poniżani. Kilka lat później, w 1934 roku w obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej prześladowani przez sanację polscy patrioci byli pozbawieni możliwości mycia się, z brudu na skórze powstawały im ropiejące rany. Więźniowie nie mogli się modlić ani czynić znaku krzyża. Zabroniono im mówienia i szeptania. Oddawać kał mogli tylko raz na 24 godziny. Nie mieli czasu na oddawanie moczu. Non stop byli bici i zmuszani do siedmiogodzinnych ćwiczeń gimnastycznych, ramach których musieli się czołgać w moczu wylewającym się z przepełnionych latryn.

Codziennością sanacyjnej dyktatury była cenzura. Gazety karano za krytykę władz. Od 1930 roku trzeba było mieć zgodę na kolportaż czasopism. Wprowadzona bezprawnie konstytucja kwietniowa 1935 roku nie zawierała gwarancji wolności słowa, takie gwarancje były w konstytucji marcowej 1921 roku. Książki cenzurowano po wydrukowano, uznane za politycznie niepoprawne przez cenzorów nakłady były niszczone, co powodowało bankructwo patriotycznych wydawnictw. W 1938 wprowadzono oficjalny kult jednostki, za krytykę Józefa Piłsudskiego można było trafić na 5 lat do więzienia.

W swej pracy Maciej Giertych przybliżył też, historie współpracy Józefa Piłsudskiego i jego środowiska z obcymi wywiadami (Japonii, Austrii i Węgier), zaangażowanie Józefa Piłsudskiego w budowę złożonego z Polaków wojska podporządkowanego niemieckiemu dowództwu, zaangażowanie Józefa Piłsudskiego w działalność marksistowską, oraz terrorystyczną (czyli grabienie prywatnych przedsiębiorców w celu zdobycia pieniędzy na szerzenie lewicowej propagandy), brak wykształcenia Józefa Piłsudskiego (miał on tylko maturę i rozpoczęła studia medyczne), charakter związków Józefa Piłsudskiego z kobietami. Na kartach pracy Macieja Giertycha czytelnicy znajda tez informacje o zasługach ruchu narodowego: dla odrodzenia Polski po zaborach, i w przeciwdziałaniu lewicowej agitacji.

Józef Piłsudski był apostatą, który wyrzekł się Kościoła katolickiego. Ksiądz Władysław Korniłowicz przedstawiał liczne sprzeczne wersje tego czy w czasie ostatniego namaszczenia Józef Piłsudski był w agonii czy był już zmarły. Według eks księdza Henryka Ciepichałła (który w 1923 został apostatom i wiernym luterańskiego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) Józef Piłsudski miał tajnie w 1916 roku się nawrócić na katolicyzm (Kościół wymaga publicznej konwersji na katolicyzm).

Nie są tajemnicą bliskie związki Józefa Piłsudskiego z masonerią. Po zamachu majowym Józef Piłsudski odebrał władze katolikom i przekazał ją masonom. W ramach realizacji programu masońskiego w 1932 roku sanacja w Kodeksie Karnym zalegalizowała aborcję.

Jan Bodakowski

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

25 komentarzy

25 Komentarzy

 1. karola32

  31 grudnia 2017 at 19:00

  Wszystko to prawda co pisze pan Giertych. Za komuny nikt nie śmiał źle pisać o Piłsudzkim, zresztą po co też był socjalistą, miał nawet pseudonim w PPS-sie Tow. Wiktor.

  • prawo

   31 grudnia 2017 at 21:17

   Jeszcze szerzej pisze w: Ponura prawda o Piłsudskim – Henryk Pająk
   Wydanie II poprawione i uzupełnione
   CO TO ZA WÓDZ?
   Co to za wódz, który za austriackie srebrniki staje się agentem zaborcy?
   Co to za wódz, który w sierpniu 1914 roku wyrusza podpalać polski dom po to, aby ogień przeniósł się na dom drugiego zaborcy?
   Co to za wódz, który wyrusza na Kijów, aby kosztem 200 000 poległych Polaków realizować teutońską politykę okrążania Polski od wschodu?
   Co to za wódz, który na trzy decydujące dni bitwy warszawskiej zrzeka się funkcji Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa i ucieka do swej konkubiny za Częstochowę?
   Co to za wódz, który w maju 1926 roku wywołuje wojnę polsko-polską i polski żołnierz musi strzelać do polskiego żołnierza, aby ON stał się dyktatorem narodu?
   Co to za wódz, który morduje najlepszych generałów, bo wiedzą o nim za dużo, innych rozpędza lub więzi i poniża, bo są mądrzejsi i nieposłuszni?
   Co to za wódz katolickiego narodu, który oficjalnie wyrzeka się wiary katolickiej, aby ożenić się z protestancką rozwódką, z konkubiną ma nieślubne córki, na łożu śmierci odmawia przyjęcia księdza, by potem spocząć na Wawelu wśród katolickich królów Polski?
   Co to za historycy, co to za „polska” historiografia, która przez 70 lat nie stawiała tych pytań, okłamując Polaków legendą o nim – BUDOWNICZYM POLSKI ODRODZONEJ?
   Jeżeli nie będziecie czytali,
   to wcześniej czy później dopuścicie się zdrady,
   bo nie poznacie korzeni zła.
   Ks. Paul Aulanguer

   • Art

    1 stycznia 2018 at 02:50

    I ten pokój zawarty po zwycięskiej wojnie z którego wychodzimy przegrani.

 2. Adam

  31 grudnia 2017 at 19:09

  Ciężko jest odkłamywać historię posiadając niszowe media .

  Skoro nawet Papież Franciszek chce zmienić modlitwę „Ojcze nasz”

  To co my współcześni mali mamy myśleć o historii która jest prawdziwa a która fabularyzowana

 3. michu

  31 grudnia 2017 at 19:27

  To wszystko prawda, ale zważywszy na autora to trochę tak jak arcbp Życiński napisał wstęp do książki „Kompleks Judasza” (chyba do tej, w każdym razie traktującej o księżach TW) 😉

 4. Tomek

  31 grudnia 2017 at 19:30

  „Autor pracy (absolwent Oksfordu, doktorant z Toronto, profesor, pracownik naukowy i wykładowca akademicki, autor 250 prac naukowych, działacz polityczny, popularyzator Feliksa Konecznego) ”
  Zapomniał Pan o kilku równie zaszczytnych pozycja h w życiorysie pana Macieja, więc uzupełnię:
  – członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim
  – zwolennik wprowadzenia Stanu Wojennego
  – gorący przeciwnik rozluźniania więzi z ZSRR

  • hansje

   31 grudnia 2017 at 20:33

   Otóż to, he he 😀
   A ja dorzucę jeszcze Panu Bodakowskiemu do ogródka i moją wątpliwość,
   czy aby na pewno WTEDY TEŻ – istniała alternatywa INNA, niż pomiędzy
   dżumą i cholerą, podobnie, jak dzisio ? 😀 ..
   Cytuję:
   „Znienawidzone przez sanację demokratyczne władze przeprowadziły reformę walutową, zdławiły inflacje, wprowadziły stabilną walutę, osiągnęły równowagę budżetową, zbudowały Gdynię, powołały do życia Polskie Radio, zawarły konkordat, wywalczyły granice odrodzonego państwa, rozwijały dyplomację, ujednoliciły oświatę i ustawodawstwo, ograniczały bezrobocie i umożliwiały wzrost produkcji.”
   Jest Pan pewien, Panie Bodakowski, że tamte „demokratyczne władze”, to „było TO” ? 😀
   Gdy tak rozbierzemy sobie z uwagą, wszystkie wymienione przez Pana osiągnięcia „władzy demokratycznej” ?? 😀 ..
   I – że gdyby nie było „Ziuka” i jego agenturalnej działalności na rzec Niemców i Austriaków (właściwie – na rzecz City of London) – to Polska dzisiaj byłaby…CZYM właściwie ?
   🙂
   Mocarstwem, od morza do morza ? 🙂
   😀
   Tego – już nigdy się nie dowiemy…
   Przy czym – ja bynajmniej nie bronię Ziuka, czy jak się ten berliński agent naprawdę nazywał 🙂

   • Codreanu

    6 stycznia 2018 at 15:22

    Racja panie hansje.
    Wśród obozu sanacyjnego byli ludzie, którzy wiedzieli, kto chcę wywołać II wojnę światową i komu zależało na konflikcie Polski z III Rzeszą, byli też „endecy” którzy ratowali żydów podczas II wojny światowej.
    Nie dzielę ludzi na sanację i endecję, dzielę ludzi na mądrych-tych co wiedzieli co trzeba zrobić i głupców; na patriotów i antypolonistów.
    Beck swoją nierozsądną polityką przyczynił się do agresji niemieckiej na Polsce, ale to gen.Sikorski i jego rząd (opozycyjny wobec sanacji) byli za tym, aby nie próbować dogadywać się z Niemcami, w dodatku nawoływali oni naród do pomagania żydom, pod groźbą kary śmierci.

  • Tomasz

   5 stycznia 2018 at 00:05

   dO @Tomek zwolenniku sancjii która doprowadziła do upadku II Rzeczpospolitą z Piłsudzkim na czele razem z masonerią wrogowie Świętej Matki Kościoła i Narodowców i Nacjonalistów Polskich Giertych Ameryki nie odkrył są inne materiały na temat Ziuka .To samą drogą wiedzie nas niestety P I S partia socjalistyczna w której jest grupa Konserwatystów do upadku prowadzenie błędnej polityki wschodniej i zachodniej opartej na niepewnych „sojusznikach” U S A i Wlk Brytanii .

 5. Marian

  31 grudnia 2017 at 19:50

  Jest bardzo wiele opracowań w internecie o Piłsudskim wystarczy wpisać w googole „Selman” i najbardziej zakuty łeb zrozumie, o co chodzi.
  Giertych nie odkrył Ameryki.

 6. Art

  31 grudnia 2017 at 20:48

  Z Giertychów znam tylko Jędrzeja,reszta to podróbki.

 7. tuszyn

  31 grudnia 2017 at 22:02

  No tak ale gdy Rotschild Dmowskiego ani Narodowców sobie nie życzył to co miał Ziuk zrobić? Ale kirkutów za pieniądze Rodaków nie odpicowywał

 8. Czesław

  1 stycznia 2018 at 10:47

  Czy kto widział endecką mendę, żeby nie skorzystał z każdej nadarzającej się okazji do plucia na Marszałka i na wszystko, co mu się z Marszałkiem kojarzy???

 9. jaro7

  1 stycznia 2018 at 12:33

  Nie wiem kto popełnił plagiat ale dokładnie to samo czytam w książce Henryka Pająka”Ponura prawda o Piłsudskim”Wydanie II poprawione i uzupełnione Wydawnictwo RETRO
  Warto dodać info że Piłsudski był pod silnym wpływem zydowskiej Loży masońskiej pod przewodnictwem niejakiego Mendelsona.I działał w PPS całkowicie zdominowanym przez zydów.

 10. Joanna

  1 stycznia 2018 at 12:48

  Pan Maciej Giertych nawet syna Romana nie potrafił wychować na Polaka patriote i prawego czlowieka a na aferzyste karierowicza. Widocznie klamstwo i manipulacja to u nich rodzinne.

 11. henrietta

  1 stycznia 2018 at 19:03

  w oficjalnym nekrologu J. Marchlewskiego podano, że pertraktował z Piłsudskim i skłonil go do odstąpienia od ofensywy -gdy mogliśmy pokonać bolszewików ostatecznie -aby ci nie walcząc na 2 fronty skupili się na odparciu „białych”
  CO też sie stalo
  Historia potoczyłaby sie zupelnie dla Polski inaczej ….
  Pewnie rozmawiali „jak socjalista z socjalistą” albo może „mason z masonem”

  • michu

   1 stycznia 2018 at 20:35

   Komunizm ma niezwykłą siłę żrącą. Z punktu widzenia Polski rewolucja była ok. Lenin zniszczył potęgę Rosji.

 12. Leszek1

  2 stycznia 2018 at 12:01

  Moje dwa komentarze na temat antypolskiej dzialalnosci pana Bodakowskiego, ktory na podstawie klamstw i plotek konsekwentnie oczernia tworce i obronce niepodleglej Rzeczypospolitej, zostaly usuniete przez redakcje. Dlatego zegnam ten pseudo-narodowy, a w swoich zalozeniach antypolski portal.
  Na zakonczenie zalaczam link na temat tworzenia i walk Legionow Polskich. Wiedza na ten temat moze sie przydac kazdemu, kto nie jest wrogiem wszystkiego co polskie.
  https://dorzeczy.pl/_f/elements/2017-01/DoRzeczy-dodatek-Bitwy-Legionow.pdf

 13. Joanna

  3 stycznia 2018 at 21:11

  Jestem już pewna że prawy.pl udaje polski portal Nie ma w nim nic co byłoby polskie i prawe. Za to jest lans zwolennikow Po i oczernianie patriotów. Gdyby nie Piłsudski pisali byśmy dziś po rosyjsku

  • karola32

   7 stycznia 2018 at 10:12

   Wynika z tego pani Joanno, że tylko PiS posiada monopol na patriotyzm.

  • panda

   7 stycznia 2018 at 10:38

   Słusznie , to nie jest portal ani katolicki, ani patriotyczny, ani narodowy.To wykrzywione ideologicznie dno.

 14. panda

  7 stycznia 2018 at 10:34

  Prawy ma specyficzny zestaw autorytetów. Co tam Piłsudski, Maciej Giertych, to jest to.
  Acha, znudziło mi się udowadniać, że nie jestem wielbłądem, za dużo czasu to zajmuje, więc dopóki będziecie żądać weryfikacji, nie będę do was pisać.

 15. Masław

  7 stycznia 2018 at 11:01

  Zavhwalanie Giertycha i kadzenie jego stopniami i tytułami naukowymi kretyńskie. Ale wiadomo kto pisał ten artykulik. Człowiek, któy wyznaje większość fobii Piłsudskiego, tylko tego nawet nie wie. Nie zauważa własnej śmieszności.
  Giertych to uczony, ale ta jego książkę nie jest z jego dziedziny. Giertych to raczej biolog (świadomie upraszczam, aby Bodakowski zrozumiał). Generalnie specjalizował się w leśnictwe, a nie z historii. Czyli to „kadzenie” na początku było całkiem zbędne. I raczej zaszkodziło reszcie tekstu.
  A Piłsudski to był szkodnik. Fanatyczny rusofob (jak Bodakowski), zwolennik jakiejkolwiek Ukrainy (jak Bodakowski), zwolennik prometeizmyu i różnych międzymórz (jak Bodakowski). A Bodoakowski będzie wciąż twierdził, że jest endekiem, a nie faktycznym piłsudczykiem (zwłaszcza, że zachwalał Kaczyńskiego).
  A zamiast tej durnej weryfikacji, wprowadźcie rejestrację komentatorów. Nie chce mi się szukać samochodów czy rowerów. A gdy korzystam z telefonu, to w ogóle niewiele widzę.

 16. Iza

  18 sierpnia 2019 at 08:31

  kompletnie mnie ta wizja historii nie przekonuje. Oddawanie stola raz na 24h a oddawanie moczu wcale, brak wody i zakaz dla znaku krzyża? – to brednie.
  Forma recenzji z błędami i tendencyjne zarysowanie obrazu 20-lecia międzywojennego kompletnie mnie nie przekonują.
  Jeśli największym przewinieniem Piłsudskiego było lekceważenie demokracji, to choćby za to należą mu się pomnik. Demokracja, to najbardziej zbrodniczy ustrój, jaki funkcjonował w historii powszechnej świata. Demokracja, to komuna – tyle, że w różnych fazach.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra