Domagają się, aby rząd zamiast Ukraińców, sprowadził Polaków

0
0
0
/

"Zwracam się do wszystkich organizacji kresowych oraz organizacji patriotycznych w Polsce o zgłaszanie swojego poparcia dla petycji "STOP IMIGRACJI Z UKRAINY"!" zaapelowała Katarzyna Sokołowska, inicjatorka petycji, której sygnatariusze domagają się wstrzymania przyjmowania imigrantów z Ukrainy i sprowadzenia do Polski tych Polaków, którzy wyjechali na Zachód w poszukiwaniu godnego życia. Katarzyna Sokołowska przytoczyła przy tym słowa Wincentego Lutosławskiego, polskiego filozofa, działacza narodowego i publicysty, przyjaciela Romana Dmowskiego: "Do polskiego narodu należą spolszczeni Niemcy, Tatarzy, Ormianie, Żydzi, jeśli żyją dla wspólnego ideału Polski. Murzyn lub czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przyjmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu, zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach i jeśli ma niezłomną wolę przyczynienia się do rozwoju bytu narodowego Polaków", sugerując, iż Ukraińcy, którzy utożsamiają się z Polakami, zawsze są w naszym kraju mile widziani, nie ma natomiast miejsca w naszej Ojczyźnie dla zwolenników ideologii banderowskiej. Treść petycji: STOP IMIGRACJI Z UKRAINY !!! My Polacy, mając na względzie los naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń, zwracamy się do Rządu RP i wszystkich, którzy decydują o naszej przyszłości o OPAMIĘTANIE SIĘ w kwestii przyjmowania do Polski ukraińskich uchodźców! Nie zgadzamy się na wynaradawianie NARODU POLSKIEGO, poprzez sprowadzanie Ukraińców i tłumaczenie, że są oni jedynym ratunkiem dla polskiej gospodarki! Żądamy podjęcia kroków zmierzających do sprowadzenia do Kraju 5 milionów młodych Polaków, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu godnego życia! Żądamy sprowadzenia POLSKICH REPATRIANTÓW, którzy ciągle mają nadzieję na to, że Ojczyzna o nich nie zapomniała!!!   Podmianę społeczeństwa polskiego na ukraińskie, my przebudzeni Polacy traktujemy jako ZDRADĘ POLSKI! Głównym niebezpieczeństwem wynikającym ze sprowadzania Ukraińców jest odradzający się na Ukrainie kult banderyzmu co potwierdza oficjalna polityka pro banderowska ich kraju. Do naszej Ojczyzny przyjechało ponad 2 miliony ukształtowanych w ideologii banderowskiej Ukraińców! Ci ludzie uczą się na polskich uczelniach, pracują w polskiej policji, wojsku i polskich zakładach pracy. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy Ukraińcy są banderowcami ale niestety pozostali z nich nie mają w ogóle pojęcia o tym, że ich przodkowie wymordowali w bestialski sposób ponad 200 tysięcy swoich polskich sąsiadów oraz innych nacji. Zdajemy sobie niestety sprawę z tego, że przyjeżdżają do Polski jako do kraju wroga! Nauczanie historii w ukraińskich szkołach jest dalekie od prawdy i można powiedzieć, że opiera się tylko i wyłącznie na kłamstwie! Tych Ukraińców nie uczono o ukraińskim ludobójstwie na m.in. Polakach, ich uczono o wojnie polsko-ukraińskiej i o tym, ze to my Polacy ich mordowaliśmy! Uczono ich tego, że II RP była okupantem ziem ukraińskich (nie było wtedy takiego państwa) a dla ich przodków okrutnym oprawcą! Z takim nastawieniem młodzi nasi sąsiedzi przyjeżdżają do naszego Kraju!   Żądamy opamiętania się bo wszelkie kroki rządu zmierzające do polepszenia warunków życia w Polsce dla Ukraińców my odbieramy jako antypolskie działania! Dlaczego nie uczycie się na błędach historii? Dlaczego depczecie pamięć naszych pomordowanych przodków rozmawiając z banderowcami? Ponad 95 procent zamordowanych przez Ukraińców Polaków leży w dołach śmierci a wy nie rozliczając ich z win – przygotowujecie piękną przyszłość dla potomków oprawców na naszej POLSKIEJ ZIEMI. Ukraińcy to nacja, która nie potrafi się zasymilować z Polakami. Trzeba postępować w stosunku do nich twardo, ponieważ tylko wtedy doceniają drugą stronę i podporządkowują się ogólnym zasadom. II RP była dla nich za dobra i skończyło się to dla nas ludobójstwem!!! Wy teraz jesteście również zbyt dobrzy dla nich i robicie to w naszym imieniu ale NIE ZA NASZĄ ZGODĄ!!! Nie próbujcie na siłę bratać nas z ludźmi, którzy maja krew na swoich rękach! Tak, krew na swoich rękach! Jeżeli oni popierają banderyzm to jest to równoznaczne z tym, że powtórzyliby to okrucieństwo zgotowane nam przez ich dziadków!   Polacy są NARODEM otwartym na mniejszości narodowe ale tylko takie, które potrafią docenić naszą gościnność poprzez przestrzeganie ogólnych praw obowiązujących w naszym Kraju! Nie godzimy się na przyjmowanie nacji, która zaprzecza faktom historycznym, która chce nam narzucić swoje kłamstwa i nie ma wdzięczności za okazywaną pomoc! Na fundamentach KŁAMSTWA niczego dobrego nie można zbudować! Petycja dostępna na stronie: http://www.citizengo.org/pl/signit/159229/view Organizacje popierające petycję "STOP IMIGRACJI Z UKRAINY": 1. Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie 2. Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

Źródło: prawy.pl

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną