Z kraju

Ksiądz Chrostowski przypomina patologie ”dialogu” religijnego z Żydami w III RP


Relacje Polaków z Żydami są jednym z tematów wznowionej przez wydawnictwo Fronda publikacji „Kościół Żydzi Polska”, drugiego tomu wywiadu, jaki ksiądz profesor Waldemar Chrostowski udzielił Grzegorzowi Górnemu i Rafałowi Tichemu.

 

 

Dziś, gdy mamy do czynienia z kolejną odsłoną antypolskiej kampanii nienawiści prowadzonej przez środowiska żydowskie warto sobie przypomnieć, jak wyglądał stosunek Żydów do Polaków w III RP – wydarzenia, które chyba umknęły tym, których dzisiejsza antypolska nienawiść Żydów do Polaków zaskoczyła.

Zdaniem Księdza Profesora, pomimo, że na świecie żyje 20 milionów Żydów, 80% z nich ma korzenie na ziemiach polskich, a historia Żydów jest częścią historii Polski, współcześni Żydzi odczuwają nienawiść do Polski i Polaków. Podobnie filosemickie kręgi zwolenników dialogu w Kościele czują odrazę do wszystkiego co polskie i patriotyczne, oraz do dbania o interes Kościoła – przykładem tego jest propagowanie judaizmu pod banderą dialogu na uczelniach katolickich.

W opinii Księdza Profesora, jednym z najbardziej znanych konfliktów Żydów z Polakami był spór o klasztor karmelitanek w Oświęcimiu. W 1979 roku w Auschwitz Jan Paweł II wyraził pragnienie by modlono się w pobliżu obozu. W 1984 roku w pobliżu obozu w zrujnowanym starym teatrze (który podczas wojny służył za magazyn Cyklonu B) siostry karmelitanki założyły swój klasztor. Klasztor stał przy obozie Auschwitz gdzie mordowano Polaków katolików, a nie przy Auschwitz II w Brzezince gdzie mordowani byli Żydzi.

Jak przypomina Ksiądz Profesor, w 1985 roku rozpoczęła się żydowska kampania na rzecz likwidacji klasztoru karmelitanek w pobliżu obozu. Według Żydów zakonnice chciały nawracać Żydów i negować żydowską martyrologię. W 1986 roku w Genewie (w pałacu Rothschildów) zapadła decyzja o likwidacja klasztoru. Decyzje tą podjęli kardynał Macharski (biskup diecezji, do której należał Oświęcim), kard Lustiger, ksiądz Musiał, prymas Belgii, przewodniczący episkopatu Francji, redaktor Turowicz, biskup Tadeusz Górny i Żydzi nie będący reprezentantami żadnej z dużych organizacji diaspory. Duchowni zgodzili się na likwidację klasztoru w Oświęcimiu (pomimo, że nie mieli jakiegokolwiek prawa podejmować takich decyzji – zakony i klasztory nie podlegają władzy biskupów miejsca). Negocjacje były pośpieszne a nikt sióstr nie pytał o zdanie. W 1988 roku na przyległym Żwirowisku, gdzie Niemcy zabili 150 Polaków, ustawiono krzyż z mszy papieskiej.

Według informacji podawanych przez Księdza Profesora, w lipcu 1989 roku na klasztor sióstr karmelitanek napadło sześciu członków Związku Studentów Żydowskich USA, na czele z rabinem Avi Weissem. Rozpoczęła się globalna żydowska kampania na rzecz usunięcia zakonnic. W 1993 roku wieloletnie zabiegi Żydów o wypędzenie zakonnic zakończył list Jana Pawła II polecający zakonnicom opuszczenie klasztoru. Wypędzenie karmelitanek z Oświęcimia było pierwszym przypadkiem w historii Kościoła kiedy na żądanie innej religii Kościół przeniósł klasztor (dokładnie o 600 metrów). Po wypędzeniu zakonnic Żydzi i zwolennicy Kościoła otwartego dalej żądali usunięcia krzyża papieskiego.

W swej pracy Ksiądz Profesor przypomniał, że w 1989 roku powstała przy polskim episkopacie Komisja do dialogu z judaizmem. W 1987 roku jej sekretarzem został ksiądz Musiał, pomimo że był osobą całkowicie nie kompetentną w sprawach judaizmu i teologi, filosemitą całkowicie nie wrażliwym na polskie racje, bałaganiarzem nie wywiązującym się z obowiązku protokołowania spotkań, niedoszłym doktorem. Musiała promował Turowicz, dzięki Turowiczowi pisywał on w „Tygodniku Powszechnym”.

Zdaniem Księdza Profesora, Jerzy Turowicz był bliższy stanowisku żydowskiemu niż katolickiemu, bardzo sprytnie realizował długookresowe cele, charakteryzował się nieszczerością i przebiegłością. Z Turowiczem i Musiałem współpracował ksiądz Czajkowski.

Dla Księdza Profesora, Czajkowski był żartownisiem, filosemitą i ignorantem. Według niego „nie najmocniejszą jego stroną było uprawianie rzetelnej i pogłębionej teologii. Wypowiadał się bardzo emocjonalnie, ewentualne braki w rozeznaniu nadrabiał żartami”. Turowicz, Czajkowski, Musiał, za dialog uznawali prawienie kompletów, uległość i przyznawanie, że Polacy mają na sumieniu rzekome winy. Rozmawiali tylko z tymi, którzy akceptowali ich filosemickie poglądy. Często uczestniczący w dialogu świeccy i duchowni nie byli zainteresowani dobrem Kościoła, tylko dbali o własne partykularne interesy.

W swej pracy ksiądz profesor Chrostowski przypomniał, że Jędrzej Giertych uznawał, że ”dialog” z Żydami jest nie potrzebny bo dla judaizmu talmudycznego ważny jest Talmud i kabała a nie Tora przez co judaizm jest antychrześcijański (co powoduje, że ”dialog” i kontakt z judaizmem jest szkodliwy dla chrześcijanina). Zdaniem księdza Chrostowskiego Jędrzej Giertych „słusznie podkreślił, że judaizm biblijny oraz judaizm rabiniczny bardzo się różnią i nie są tożsame”. Giertych, zdaniem księdza profesora, jednak nie docenił, że poznanie judaizmu rabinicznego pozwala lepiej zrozumieć judaizm biblijny (z którego wywodzi się judaizm rabiniczny).

Jak sam przyznał w swojej książce ksiądz Chrostowski przez wiele lat optymizm nie pozwalał mu dostrzec, że dialog dla Żydów jest tylko biznesem. Zdaniem księdza profesora Chrostowskiego „dialog był potrzebny Żydom w Polsce by oczyścić słowo „Żyd”, kojarzone przedtem niemal wyłącznie z komunizmem”. Żydzi wykorzystali dialog do zmiany skojarzeń słowa Żyd, skojarzenia z komunizmem zastąpili skojarzeniami z religią. Kościół w religijnym społeczeństwie polskim był narzędziem zmiany semantycznej. Z czasem Kościół przestał być Żydom potrzebny.

Jak przypominał Ksiądz Profesor, w czerwcu 1989 roku grupa polskich księży wyjechała na szkolenia z dialogu do USA. W USA okazało się, że szkolenia o judaizmie finansuje archidiecezja Chicago bo Żydzi mają religijny zakaz finansowania chrześcijan i chrześcijańskich przedsięwzięć. Podczas wyjazdu okazało się też, że Żydzi są wrodzy wobec katolików, uznają, że fundamentem holocaustu był katolicyzm. Księży szokowała też nierzetelność amerykańskich dziennikarzy. Podczas wyjazdu księża zetknęli się z Ronaldem Modrasem byłym księdzem katolickim polskiego pochodzenia, który porzucił kapłaństwom i stał się autorytetem od rzekomego polskiego antysemityzmu.

Jak informuje ksiądz Chrostowski „mało kto po stronie żydowskiej chce dialogu religijnego, natomiast wszyscy traktują kontakty z chrześcijanami jako nową okazje do zwalczania antysemityzmu”. Żydów nigdy nie interesowało co katolicy mają do powiedzenia. Podczas wykładów księdza Chrostowskiego w USA Żydzi manifestowali antypolonizm i wrogość co katolicyzmu. Amerykańscy Żydzi chcieli rozmawiać tylko o rzekomym polskim antysemityzmie. Żydzi amerykańscy uważali się za ocalałych z holocaustu nawet wtedy kiedy ani oni ani ich przodkowie nigdy nie mieszkali w Europie. Holocaust stał się zbiorową traumą Żydów. Najbardziej antypolskie w USA okazały się być Żydówki wychowujące swoje dzieci w nienawiści do Polski.

W Kanadzie ksiądz Chrostowski spotkał się z powszechnymi kłamstwami o rzekomym polskim antysemityzmie i rzekomej polskiej odpowiedzialności za holocaust, dodatkowo zbrodnie komunistyczne nie były Kanadyjczykom znane. Polonia w USA i Kanadzie cierpiała z powodu nieustannego antypolonizmu Żydów oraz kampanii kłamstw i nienawiści wobec Polski i Polaków.

Zdaniem Księdza Profesora, ksiądz Musiał w prasie głosił współodpowiedzialność chrześcijaństwa za holocaust. „Więź”, „Znak”, „Tygodnik Powszechny” tworzyły koło wzajemnej filosemickiej adoracji unikającej konfrontacji z ludźmi o innych poglądach. W III RP ekspozycja muzealna w Auschwitz tak została zmieniona by żydowska martyrologia całkowicie zdominowała przekaz. W izraelskich podręcznikach szkolnych Polska była opisywana tylko jako kraj holocaustu, a wielowiekowa koegzystencja jest przemilczana.

Po przepędzeniu karmelitanek Żydzi domagali się usunięcia krzyż z Żwirowiska i usunięcia kościołów z Oświęcimia i Brzezinki. Od 1998 na Żwirowisku zaczęły pojawiać się krzyże spontanicznie stawiane przez Polaków. Z krzyżami na Żwirowisku walczyli Żydzi, „Gazeta Wyborcza”, Unia Europejska. Jak przypomina ksiądz profesor Chrostowski „strona Żydowska stale ponawiała dawne i zgłaszała nowe roszczenia. Spełnienie jednych nakręcało spiralę kolejnych, a wszystkie, tak czy inaczej, obracały się wokół żądań rekompensat finansowych”.

W opinii Księdza Profesora, w III RP wielu Żydów zajmowało prominentne stanowiska w III RP. Pozycje Żydów od czasów PRL ugruntowywała też postawa filosemitów. Filosemickie było środowisko „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i „Więzi”. Ksiądz Tischner twierdził, że wszyscy jesteśmy umoczeni w komunizm, stwierdzenie to rozpraszało odpowiedzialność co było bardzo na rękę Żydom współodpowiedzialnym za zbrodnie komunistyczne.

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

28 komentarzy

28 Komentarzy

 1. Soplica

  16 maja 2018 at 10:47

  Środowisko Tygodnika Powszechnego będący przyjaciółmi Jana Pawła II walnie przyczyniło się do dzisiejszego stanu – patrz zawładnięcie Oświęcimiem przez żydów, ustawa o IPN, 447, pomnik katyński w USA, ustawa o reprywatyzacji. Krótko mówiąc żydzi rękami hierarchii kościelnej załatwili nas na amen.

  • prawo

   16 maja 2018 at 11:47

   Stanisław Michalkiewicz
   Niedawno w łódzkim Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyła się dysputa z udziałem rabina Abrahama Skórki z Buenos Aires i JE Grzegorza Rysia, arcybiskupa metropolity łódzkiego. Z relacji z wydarzenia wynika, że „obydwaj duchowni” zgodnie oświadczyli, iż „żadna religia nie ma monopolu na prawdę”. Jak dotąd, ten rewolucyjny bądź co bądź pogląd nie został zatwierdzony przed Stolicę Apostolską, ale przecież w sławnym „dialogu z judaizmem” nie zostało jeszcze powiedziane ostatnie słowo, więc wszystko jeszcze przed nami. Warto zwrócić uwagę, że podczas wspomnianej dysputy nie padło pytanie, czego w takim razie „obydwaj duchowni” nauczają, względnie – cóż takiego „przepowiadają”, skoro „żadna religia” nie ma „monopolu na prawdę”? Ale bo też „dialog” ma swoje wymagania; zamiast zadawać kłopotliwe pytania, trzeba pić sobie nawzajem z dzióbków, bo „nic tak nie gorszy, jak prawda”.

 2. wolna-polska.pl

  16 maja 2018 at 11:34

  Twarz malutkiej Laily Anwar al-Ghandour staje się obliczem rzezi jaka się odbyła w Gazie 14 maja 2018.

 3. wolna-polska.pl

  16 maja 2018 at 11:37

  Tajemnicze rytuały młodych chasydów. (+18) (chasyd chasydowi robi laske)

  • prawo

   16 maja 2018 at 11:48

   A kto ma robić? Ty byś zrobił? Nie sądzę.

 4. piotr p

  16 maja 2018 at 13:06

  Judaizm jest światem grobów pobielanych, czyli satanizmem. Nie ma znaczenia czy jest rabiniczny czy biblijny. Stary testament napisany był przez rabinów (faryzeuszy i uczonych w piśmie), a teksty nie są tymi do których odnosi się Pan Jezus i apostołowie w Piśmie Świętym (w bardzo dużej części).

 5. Eryk

  16 maja 2018 at 13:27

  Ksiądz profesor W.Chrostowski zna temat bardzo dobrze.Z Żydami można rozmawiać,pod warunkiem,że na ich zasadach.Wymienione osoby,księża to zdrajcy Polski i Kościoła.To samo dotyczy niektórych hierarchów w kraju.
  Skandalem jest,że Duda,Morawiecki,Kaczyńscy,parlamentarzyści rzekomo prawicowego PIS nie zabierają głosu w sprawie haniebnych żądań Żydów odnośnie odszkodowań.Czy to są zdrajcy?.

  • piotr p

   16 maja 2018 at 14:47

   Duda powiedział :”Nalezy redefiniować pojęcie naród”.W jaki sposób można redefiniować pojęcie? Tylko redefiniując byt do którego jest przypisane. Jeśli w tartaku redefiniujemy kłodę drewna na deski, to czy ta kłoda będzie jeszcze istniała? To są wrogowie a nie zdrajcy. Równie bobrze można nazwać zdrajcą Hitlera.

 6. Jowita

  16 maja 2018 at 13:29

  Martwi mnie całkowita bierność rządzących wobec roszczeń żydowskich.

 7. master mind

  16 maja 2018 at 13:53

  Koło wzajemnej filosemickiej adoracji:
  http://www.adamwalanus.pl/2018/musial/index.html

  • Ewa

   16 maja 2018 at 16:37

   obejrzałam. Straszne.

 8. Obserwator

  16 maja 2018 at 14:13

  Ks. prof. W. Chrostowski w sprawach tzw. dialogu katolików z judaizmem jest autorytetem. Jest też rzeczywistym i uznanym autorytetem teologicznym oraz znawcą innych religii. Nic dodać i nic ująć do wypowiedzi Ks. Prof.

 9. gość

  16 maja 2018 at 16:37

  Polonia ma dość PiSu! Rządzący dbają bardziej o interesy Żydów i Ukraińców niż Polaków. Mocny list do prezydenta Dudy

  Polonia najwyraźniej ma dość rządów PiS. Prożydowskie i proukraińskie działania rządzących przebrały miarkę. Polish American Advocacy Group wystosowała list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy licząc, że odpowie im na kilka ważnych pytań przy okazji jego wizyty w USA.

  Poniżej publikujemy treść listu otwartego do prezydenta Andrzej Dudy.

  Pytania do Prezydenta Andrzeja Dudy

  W związku z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych pragniemy przedstawić kilka pytań dotyczących podjętych przez niego decyzji w sprawach nurtujących ogromną część patriotycznej Polonii. Jak dotąd, wszystkie listy Polish American Advocacy Group do jego kancelarii (podobnie jak i te, wysłane do innych przedstawicieli administracji rządowych Rzeczypospolitej Polskiej) pozostały bez odpowiedzi.

  http://nczas.com/2018/05/16/polonia-ma-dosc-pisu-rzadzacy-dbaja-bardziej-o-interesy-zydow-i-ukraincow-niz-polakow-mocny-list-do-prezydenta-dudy/

 10. Art

  16 maja 2018 at 17:28

  Zabrakło mi jednego zdania w powyższym tekście:każdy prawy Polak powinien przeczytać wszystkie książki ks prof Chrostowskiego. I nieprawy też.
  Fajne to zdjęcie obszczymurków.

 11. semperparatus

  16 maja 2018 at 18:40

  Wbrew temu co twierdzi Ks.Prof Chrostowski…a także Jędrzej Giertych(którego skądinąd bardzo cenię)…tzw.”judaizm biblijny” i „judaizm rabiniczny”niczym się od siebie nie różnią…Przyjęcie tego pierwszego do kanonu KK osłabiło i zanieczyściło doktrynę chrześcijańską…spowodowało,że stała się ona podatna na żydowskie wpływy…zarówno w aspekcie programowym jak i instytucjonalnym…
  „Pełnym”i „radykalnym”chrześcijaństwem…całkowicie odcinającym się od judaistycznych wpływów jest tylko gnoza(Łk.4,-13,J,18,36,J,8,44,1J,5,19…i wiele innych)

 12. stan

  16 maja 2018 at 18:51

  Judaizm biblijny to niezbyt szczęśliwe określenie. Trafniejsze to – mozaizm (od Mojżesza). Judaizm (niech już będzie, że rabiniczny) jest jeden. To bardzo stara kultura religijna Żydów, to synteza narodowości z religijnością, religia nacjonalistyczna oparta na przedmojżeszowych tradycjach, a w czasach późniejszych na Talmudzie. W odróżnieniu od mozaizmu koncentruje się na sprawach doczesnych, uznaje swoją samowystarczalność i jest całkowicie oddana swojemu narodowi. Stanowi nierozłączne połączenie narodowości z religią. Nim karmi się dusza żydowska.
  Odwieczna znajomość duszy żydowskiej przez papieży i Kościół oraz doświadczenia (negatywne) całych pokoleń (nie tylko chrześcijan) poszły ostatnio w zapomnienie. A niektórym wydaje się, że można „dialogować” z Żydami/żydami.

 13. Piotrx

  16 maja 2018 at 21:40

  Rzym odkrywa Talmud
  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/kosciol/talmud.html

  (…) Incydent ten był pierwszą odsłoną wielkiego dramatu, jakim było odkrycie Talmudu i krucjata przeciwko niemu, ogłoszona przez Kościół. (…) Krucjata owa rozpoczęła się w roku 1236, kiedy Nicolas de Rupella, znany też jako Nicolas Donin, żydowski apostata z La Rochelle, który przeszedł na chrześcijaństwo, a następnie wstąpił do zakonu dominikanów (inne źródła utrzymują, że był franciszkaninem), został przyjęty na audiencji przez papieża Grzegorza IX i zwrócił jego uwagę na bluźnierstwa zawarte w zbiorze żydowskich pism nazywanych Talmudem

  ….Kampania przeciwko Talmudowi jest cezurą wyznaczającą początek zmiany postawy Kościoła wobec Żydów.

  …. Od czasów Grzegorza Wielkiego, kiedy Sicut Judaeis non po raz pierwszy uzyskał oficjalna kodyfikację, aż po powstanie zakonów żebraczych, nie dokonała się w tej mierze żadna istotna zmiana. Zmianie uległ natomiast sposób postrzegania Żydów przez Kościół. W oczach papiestwa zaślepieni wyznawcy Tory przeobrazili się w społecznych rewolucjonistów, a doszło do tego głównie za sprawą odkrycia Talmudu i zawartych w nim bluźnierstw.

  …….Przez całe stulecia po śmierci Augustyna Talmud i dzieła średniowiecznych rabinów pozostawały nieznane chrześcijanom.

  … kiedy Żydzi zwrócili się do niego, prosząc o obronę, Grzegorz [IX] okazał dobrotliwość wynikającą z zapisów pierwszej papieskiej konstytucji Żydów Sicut Judaeis non . Innymi słowy, Grzegorz, podobnie jak jego poprzednik Innocenty III, nigdy nie odstąpił od postanowień Sicut Judaeis non.

  …Żaden papież nie powiedział nigdy, że ktokolwiek ma prawo krzywdzić Żydów i przymuszać ich do konwersji. Żaden z nich nie powiedział też jednak, że ochrona papieska obejmuje również zachowania i czyny, które są extra legem (poza prawem). Zresztą jak mógłby to uczynić? Wszak oznaczałoby to, że Żydzi mogą bezkarnie dopuszczać się przestępstw. Nikt nie miał prawa do podobnych uczynków. Odkrycie Talmudu wskazywało jednak, że ten rodzaj czynów i zachowań leży w samym sercu żydowskiej religii. To właśnie było genezą pełnej oburzenia reakcji Grzegorza na informacje, które ujawnił mu Donin….

  9 czerwca 1239 roku Grzegorz IX odpowiadając na 35 zarzutów złożonych na jego ręce przez Donina, wysłał go z listem do biskupa Paryża Williama z Owernii. List ów potwierdza omówione powyżej zmiany w postrzeganiu Żydów, które były skutkiem zapoznania się z treścią Talmudu.

  Jak usłyszeliśmy – pisał papież – Żydzi nie zadowalają się Starym Prawem, które Bóg przekazał Mojżeszowi na piśmie: posuwają się nawet do całkowitego jego ignorowania i utrzymują, że Bóg dał im inne Prawo, które przekazał Mojżeszowi ustnie; zowią je “Talmudem”, czyli “Nauką” (…) Zawarte w nim są rzeczy tak obelżywe i nie do opisania, że budzą wstyd w tych, którzy o nim wspominają, przerażenie zaś w tych, którzy to słyszeli. Zgorszenie w nim zawarte było tak wielkie, że Grzegorz IX określa je mianem zbrodni. Stwierdza też, że Talmud jest główną przyczyną tego, że Żydzi trwają uparcie w niewierze. W rezultacie nakazał: w pierwszą sobotę Wielkiego Postu, rankiem, kiedy Żydzi zbierają się w synagogach, na nasze polecenie przejmiesz wszystkie księgi Żydów mieszkających w podległych ci okręgach i pilnie strzeżone, przekażesz je ojcom dominikanom i franciszkanom. Jeżeli zaś braciszkowie uznaliby je za obrażliwe, miały zostać spalone na stosie.

  Odkrycie Talmudu zmieniło wiec status Żydów jako mniejszości religijnej. Do zarzutu, nieokazywania żadnego wstydu z powodu swojej winy, oraz szacunku dla świętej chrześcijańskiej wiary doszły bluźnierstwa zawarte w Talmudzie; świadczyły o tym, że wbrew temu, co dotąd sądzili chrześcijanie, Żydzi taką samą pogardą darzą też Prawo Mojżesza i proroków. Innymi słowy, zamiast przestrzegać boskich nakazów zapisanych w Torze, Żydzi stosują się do wskazań swojej starszyzny i przedkładają je nad słowo Pańskie.

  Religia talmudyczna była więc odrzuceniem Biblii. Talmud stwierdza, że rabini są wyżsi ponad biblijnych proroków i Żydzi winni im są posłuszeństwo posuwające się do absurdu, aż po uchylenie bądź anulowanie nakazów Prawa Mojżeszowego. Skutek tego był taki, że Żydzi zabraniali swoim dzieciom czytania Biblii, z Talmudu zaś uczynili podstawę programu kształcenia i nauczania……

 14. Piotrx

  16 maja 2018 at 21:45

  Jak pisze wybitny polski znawca tej tematyki ks. prof. Waldemar Chrostowski /Żydzi i religia żydowska , a Maryja Matka Jezusa- Salvatoris Mater 2(2000) nr 1/:

  „Najbardziej znanym przejawem swoistego nauczania pogardy wobec Jezusa Chrystusa, Jego Matki Maryi , a także wobec innych znanych z Ewangelii postaci jest anonimowy utwór Toledot Jeszu (…) wspomniane dzieło ma charakter antychrześcijańskiego paszkwilu. Chrześcijanie prawie go nie znają, podczas gdy wśród ortodoksyjnych Żydów cieszy się ono znaczną popularnością. Wyraźne nawiązania do szczegółów, które znamy z Ewangelii zostały w Toledot Jeszu celowo zniekształcone i wymieszane. Maryja pod hebrajskim imieniem Miriam została przedstawiona jako narzeczona bogobojnego Jana (…) Nieopodal ich domu przebywał, czy kręcił się jakiś Józef , syn Pandery. Był nie stroniącym od trunków żołnierzem rzymskim , który patrzył pożądliwie na dziewczynę .(…) Pewnego dnia , a był to szabat , gdy Jana nie było w domu , bo spełniał swe religijne powinności, pijany (!) Józef znowu znalazł się w pobliżu (…) gdy wszedł do środka i ją objął , prosiła by ją zostawił w spokoju , bo ma menstruację /nieczystość rytualna/ . Poganin nie zważał ani na to ani na jej słowa i w tych okolicznościach Miriam stała się brzemienna.(…) Miraim urodziła syna który otrzymał imię Joszua (nosił je brat jej matki) Pochodzenie dziecka było jednak powszechnie znane i dlatego hebrajskie imię zastąpiono wkrótce obco brzmiącym imieniem Jezus.(…) Te i inne pogardliwe wątki pojawiają się w Toledot Jeszu wielokrotnie , zaś ich cel jest jasny , chodzi o wmówienie żydowskiemu odbiorcy , że okoliczności poczęcia Jezusa przekraczały wszystkie przepisy moralne i kulturowe religii Mojżeszowej. A zatem zarówno Jezus jak i Maryja zasługują wyłącznie na potępienie i na pogardę. (…) W wywodzących się z tego okresu tradycjach Jezus jest nazywany Ben Pandera lub Ben Pantera , to znaczy syn Pandery lub Pantery, Nie brakuje też dosadniejszych określeń (…) Ten proces przybrał na sile od IV wieku kiedy to wrogie opowieści o Jezusie i Jego Matce mnożyły się częściej niż przedtem. Z czasem złożyły się na zapisy , z których najbardziej rozpowszechnione (Toledot Jeszu, Sefer Joseph Hemmekanne, Nizzachon Vetus i in) weszły na stałe do kanonu żydowskiego myślenia o Jezusie i początków chrześcijaństwa (…) .”

  W jednym ze swoich wykładow ks. prof. Waldemar Chrostowski stwierdza ponadto:
  „Natomiast największym, najgorszym paszkwilem, który znany był bardzo długo w tradycji ustnej, a pod koniec 1 tysiąclecia został spisany, paszkwilem antychrześcijańskim, jest żydowskie dzieło zatytułowane „Toledot Jeszu” czyli – „Historia Jezusa”, „Historia Jeszu” dokładnie. To jest takie przekręcone słowo. Tak jak dzieci przedrzeźniają jedno drugiego, tak i tutaj imię Jezusa jest przedrzeźnione. Jest to paszkwil na Ewangelię, ze szczególnym upodobaniem skierowanym przeciwko Ewangelii św. Mateusza, która, jak wiemy, wśród czterech kanonicznych ewangelii jest najbardziej żydowska. I, proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością – mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych właśnie antychrześcijańskich i antyjezusowych nurtach, które rzadko były spisywane (aczkolwiek były), natomiast tkwią w podświadomości i w żydowskich rodzinach. Przykłady można mnożyć.”

  W innym miejscu ks. prof. Waldemar Chrostowski /Kościół , Żydzi, Polska – 2009 , str 63-65/
  „Wiele do myślenia daje codzienna modlitwa , którą wyznawca judaizmu rozpoczyna swój dzień:
  ‚Błogosławiony jesteś Ty, Panie , nasz Boże , Królu wrzechświata, że nie uczyniłeś mnie gojem’
  (…)
  W tej codziennej modlitwie istnieje też wewanie:
  ‚Błogosławiony jesteś Ty, Panie , nasz Boże , Królu wrzechświata, że nie uczyniłeś mnie niewolnikiem’
  (…) Inne wezwanie tej samej modlitwie brzmi:
  ‚Błogosławiony jesteś Ty, Panie , nasz Boże , Królu wrzechświata, że nie uczyniłeś mnie kobietą’ – a gdzie są feministki?
  (…)
  Inny przykład , żyd ortodoksyjny ma obowiązek cichego wymawiania przekleństw na widok chrześcijańskich symboli religijnych – krzyża, kościoła czy kapliczki (…) .”.

 15. Piotrx

  16 maja 2018 at 21:48

  Profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1933, wybitny biblista, ks. Józef Kruszyński , w swojej wydanej w 1925 r książce „Talmud – co zawiera i czego naucza” pisze między innymi:

  „Nauka tedy Talmudu, podniesiona do godności natchnienia i objawienia i przedstawiana jako źródło wiary i moralności, odbiła niezatarte piętno na duchowym obliczu narodu. Nie wiadomo, co bardziej podziwiać w Talmudzie: czy nienawiść do chrześcijan, czy też umiejętnie rozwijane hasła w celu skupienia się i wyodrębnienia tak pod względem rasowym jak i religijnym. Nienawiść do chrześcijan posiada w Talmudzie bardzo wyraźne oblicze i niczym nie da się zaprzeczyć. Chrystus po większej części jest lżony. Widzieliśmy na innym miejscu, w jaki sposób rabini każą wymawiać święte Imię Jezus. Bardzo często w Talmudzie rabini posiłkują się pod adresem Chrystusa Pana nazwą Taluj. Jest to wyraz obelżywy, oznacza to samo, co „wisielec”. Nie da się przytoczyć wielu przydomków dawanych Najświętszej Marii Pannie. Aby uniknąć obrazy uszu chrześcijańskich, pomijamy je milczeniem. Gdziekolwiek istnieje zwrot o Kościele, o początkach chrześcijaństwa, wszędzie przebija się lekceważenie i nienawiść. Opierając sąd na tych nieprzyjaznych zwrotach, można by wnosić, że przeznaczeniem Talmudu było utrwalanie zerwania wszelkich stosunków, pomiędzy żydostwem a rozwijającym się Kościołem Chrystusowym. Cel miał być osiągnięty drogą utrwalania uprzedzeń i nienawiści przez wykazywanie krzywd i niepowetowanych strat, jakie nauka Chrystusowa wyrządziła żydostwu. Należy jednak uważać, że nienawiść podsycana względem chrześcijan jest tylko środkiem do osiągnięcia głównego celu, a jest nim takie wyodrębnienie żydostwa, iżby wszystkie prądy obcej kultury i cywilizacji stały się niedostępnymi. Takie zamierzenia można było łatwiej urzeczywistnić, o ile wytworzyła się nowa religia. Tworząc Talmud rabini doprowadzili swoje zamiary do skutku. Stworzyli reguły i zasady dla oparcia na nich religii w rzeczywistości nowej, a jednak uchodzącej za starą, bo podaną jeszcze przez Abrahama, gdy ten rozmawiał z Bogiem. W religii tej dominującym pierwiastkiem jest fanatyzm. Odbił on tak silne piętno na duchowym obliczu całego żydostwa, że żydzi, gdziekolwiek się znajdują, są sobą i wszędzie wywołują to znane i tak stare zjawisko jak ich własne rozproszenie, tj. antysemityzm, który właściwie jest antyjudaizmem, ponieważ nikt nie walczył z żydami, jako z semitami, lecz jako z judaistami, wrogo usposobionymi względem wszystkich innych narodowości. Nie należy się dziwić, że istnieje antyjudaizm. Istnieć on musi i będzie zawsze występował tam, gdzie są żydzi.”

  Św.Maksymilian Maria Kolbe pisał tak:

  „ Część narodu żydowskiego uznała w Nim [Chrystusie Panu] Mesjasza, inni, a zwłaszcza pyszni faryzeusze, nie chcieli Go uznać, prześladowali Jego wyznawców i potworzyli mnóstwo przepisów nakazujących żydom prześladowanie chrześcijan. Przepisy te połączone z opowiadaniami poprzednich rabinów zebrał w r. 80 po Chrystusie rabbi Johanan ben Sakai, a ostatecznie wykończył około 200 r. rabbi Jehuda Hannasi i tak powstała Miszna. Późniejsi rabini znowu wiele dodali do Miszny, tak że około r. 500 rabbi Achai ben Huna mógł już z tych dodatków sklecić osobną księgę tzw., Gemara.. Miszna i Gemara tworzą razem Talmud. W Talmudzie nazywają owi rabini chrześcijan bałwochwalcami, gorszymi od Turków, mężobójcami, rozpustnikami nieczystymi, gnojem, zwierzętami w ludzkiej postaci, gorszymi od zwierząt, synami diabła, itd. Księży nazywają „kamarim”, tj., wróżbiarzami, i „gałachim”, tj., z ogoloną głową, a szczególnie zaś nie cierpią dusz Bogu poświęconych w klasztorze. Kościół zowią zamiast „Bejs tefila”, tj., dom modlitwy, „bejs tifla”, tj., dom głupstw, paskudztwa. Obrazki, medaliki, różańce itd., zowią „ełyłym”, co znaczy „bałwany”.
  Niedziele i święta przezywają w Talmudzie „jom ejd” tj., dniami zatracenia. Uczą też, że żydowi wolno oszukać, okraść chrześcijanina, bo „wszystkie majętności gojów są jako pustynia, kto je pierwszy zajmie, ten jest ich panem”. Tak więc księgę zawierającą 12 grubych tomów i dyszącą nienawiścią ku Chrystusowi Panu i chrześcijanom wtłacza się w głowy, że to księga święta, ważniejsza od Pisma św., tak że nawet sam Pan Bóg uczy się Talmudu i radzi się uczonych w Talmudzie rabinów. (…) Nie zapomnę też nigdy prośby nawróconego żyda, głośnego muzyka we Włoszech północnych, a potem zakonnika, franciszkanina, o. Emilio Norsy. W Rzymie po poznałem. Bardzo kochał Niepokalaną. W ostatniej chorobie trzymał zawsze obrazek Niepokalanej na stoliku i często go całował. Gdy mu mówiono, że teraz w chwilach samotnych będzie mu przychodziło natchnienie muzyczne do pisania utworów, wskazywał na obraz Matki Bożej wiszący przed nim na ścianie, mówiąc: „Stąd mi przyjdzie natchnienie”. Otóż ten gorący czciciel Niepokalanej, żyd, kapłan zakonu OO, Franciszkanów prosił mnie, bym się łączył z jego intencjami przy odprawianiu Mszy św. (czując chwilowe polepszenie myślał, że zdoła jeszcze 3 dni Mszę św. Odprawiać). Intencje były następujące:
  1) za Ojca św.,
  2) o pokój światowy,
  3) o nawrócenie żydów ”

 16. Piotrx

  16 maja 2018 at 21:49

  Znane jest też napisane po łacinie dzieło księdza Justyna Pranajtisa : „Christianus in Talmude Iudaeorum” – Petropoli 1892 (Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim). Pozniej przetłumaczone także na inne jezyki. Edycja łacińska posiada wszelkie cechy pracy naukowej, przeznaczonej dla specjalistów, obok przekładu łacińskiego przy każdej cytacie talmudycznej jest podany tekst hebrajski. Autor tego dzieła swoje dążenie do dania świadectwa prawdzie przypłacił własnym życiem – został prawdopodobnie otruty. Jako przykład z tej pracy można podać zawarte w Talmudzie choćby tylko niektóre określenia odnoszące się Chrystusa Pana:

  ” (…)
  ŻYCIE CHRYSTUSA
  Talmud uczy, że Jezus Chrystus był nieprawego łoża i synem menstruującej, że miał charakter Ezawa, że był głupcem, kuglarzem, uwodzicielem, bałwochwalcą, że został ukrzyżowany, pogrzebany w piekle i wreszcie stał się bożkiem swoich zwolenników. [28–29]
  (…)
  V. BAŁWOCHWALCA
  W Talmudzie, w traktacie Sanhedrin 103a, słowa Psalmu XCI, 10:
  „I bicz nie zbliży się do przybytku twego”, tak się wyjaśnia:
  „Abyś nie miał syna lub ucznia, któryby przypalał publicznie potrawę swoją, tak jak Jezus Nazareński.”
  Przypalać potrawę, albo zbytnio przesalać lub przyprawiać, przysłowiowo mówi się o tym, który psuje swój sposób życia i obyczaje, lub rzuca plamę na swoje dobre imię, który odpada do herezji lub bałwochwalstwa i jawnie je rozsiewa i broni”. [36-37]
  V. UWODZICIEL
  W tym samym traktacie Sanhedrin, karta 107b, czytamy:
  „Powiedział Mar: Jezus zbałamucił i uwiódł i popchnął (zgubił) Izraela.”
  VII. PRZYBITY DO KRZYŻA
  Widzieliśmy już wyżej, że wreszcie za swoje zbrodnie i niegodziwość poniósł karę hańbiącej śmierci, został mianowicie powieszony na szubienicy krzyża, w wilję Paschy.
  VIII. POGRZEBANY W PIEKLE
  Księga Zohar, część III, 282a, uczy, że Jezus zdechł jak zwierzę i został pogrzebany w owej
  „… ‚kupie nieczystości’ …, na której leżą porzucone zdechłe psy i zdechłe osły (i) gdzie są pochowani synowie Ezawa (chrześcijanie) i Ismaela (Turcy), (także) Jezus i Mahomet, nieobrzezany i nieczysty, którzy są psami zdechłemi, zostali w niej pogrzebani.” [37-38]
  (….) ”

 17. Piotrx

  16 maja 2018 at 21:56

  Na temat żydowskiej antyewangelii „Toledot Jeszu” można poczytać więcej w poniższej pracy naukowej.

  Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się praca prof. Jana Iluka pt.
  „Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku”

  t. I: „Jana Chryzostoma Kapłana Antiochii mowy przeciwko Judaizantom i Żydom”

  t. II: „Żydowska antyewangelia. Antyczna tradycja i nowożytne trwanie”
  (Gdańsk 2010, ss. 508+324).

  • klioes vel pislamista

   17 maja 2018 at 10:13

   Wspaniałe cytaty. Dziękuję Panie Piotrxie!

   • klioes vel pislamista

    22 maja 2018 at 22:45

    I wierszyk:


    Rządu walka z brakiem pracowników
    (dedykuję kici kici z ndie.pl)

    W Polsce brak jest pracowników!
    (Chociaż nie brak bezrobotnych…)
    Skąd wziąć trudu ochotników?
    Rząd już wie: dość jest gramotnych
    W Bangladeszu młodzieniaszków!
    (Przy okazji: problem Laszków,
    Którzy dzieci płodzą mało
    Też by się odfajkowało…)

    Owszem, są Filipińcycy
    I w Wietnamie są chrześcijanie.
    Ale to są …K A T O L I C Y !!!
    Jednorodna niesłychanie
    Polska jest! (Ta jednorodność
    To „straszliwa niedogodność”.
    „Anomalia.” – takie słówko
    Pada, gdy się jest Żydówką.)

    Ale, czy Bangladeszjanie
    Godnie się w Bolandii spiszą?
    Retoryczne to pytanie:
    Właśnie, gwałcąc Włoszkę dyszą!
    Pod wiaduktem jurna czwórka
    Po kolei pcha fifurka
    W dziurkę Włoszki – taka czakra!
    (Buzia jej to już masakra.)

    Tak więc dziwi, że rządzący
    Jeszcze ich nie sprowadzili…
    Jednak z kolan rząd wstający
    Nie próżnuje ani chwili:
    Uzbekistan!… Już są w drodze
    Trzy tysiące!!! „Kryzys srodze
    Nas nie dotknie.” (Choć nastanie
    Nowość: kobiet podpalanie.)

 18. jok

  17 maja 2018 at 05:11

  Książka „Kościół Żydzi Polska”, jak sądzę dziś, była – przynajmniej w moim przypadku – jedną z ważniejszych pozycji pomagającej zrozumienie świata, pomimo jej nieco czasem ciut zbyt dużej – jak na mój gust – „dyplomatyczności”.
  Z drugiej strony te „dyplomatyczne” podejście spowodowało, ze książka była nieco szerzej dostępna, tj.dostępna także w dużych księgarniach, a nie tylko małych „oszołomsko-prawicowych”.
  Po jej przeczytaniu ze zrozumieniem, czytelnik raczej przestaje używać, a przynajmniej nadużywać pojęcia „antys-zm”. Dziś dużo więcej ludzi dostrzegło słonia – tego etnicznego – w składzie porcelany, gdyż słoń jakby chciał, by tłuczenie przez niego porcelany było niezwykle głośne – tj. propagandowe ataki żydowskie na Polskę są na etapie głośnego krzyku („żli policjanci”), czasem ściszanego do głosu upominającego i pozornie mówiącego nam, ze nie jesteśmy aż tak bardzo źli :)(„dobrzy policjanci”) – tak to przynajmniej moim zdaniem wygląda. Nie sposób dziś też nie zauważyć, otwartego wystąpienia o mienie bezdziedziczne, przy pomocy USA.
  Ileś lat temu, tak nie było, a szum informacyjny prowadzony przez media „głównego nurtu”, jak i „pełniące rolę prawicowo-patriotycznych” odwracał uwagę od żydowskiego antypolonizmu (ba, nawet od tego że istnieje i nie jest marginalny)i jego skuteczności, od ich działań. Książka „K Ż P” działała – szczególnie w kontraście do wszechobecnej filożydowskiej, lub udającej „że nic się nie dziej” – wręcz ożywczo na myślenie.
  No i czyta się – mimo „cegłowatości” – jednym tchem: dużo przykładów, opisy „dialogowania” w Stanach Zj., a nie wyłącznie „teoretyczne rozważania”

 19. Stanley

  17 maja 2018 at 09:32

  Talmud był odpowiedzią na nasza religię. Ustępstwa wobec żydów papieży i biskupów oraz władców wiązały się i wiązą do dzisiaj z dwoma naturalnymi faktami:
  – dwulicowym żydowskim myśleniem
  – naiwnością i wadami/ słabościami chrześcijan
  dzisiejszy świat oparty na przekupstwie i szantażu jest rządzony przez nich dokładnie tymi samymi metodami co przed wiekami. Spisali do w tzw. Prtokołach Mędrców Syjonu.
  Ktoś powiedział kiedyś – przstajemy palić, pić alkohol, kraść, kłamać, zdradzać i żydów nie ma w ciągu paru lat. Tylko jak to zrobić ???!!!

 20. m

  18 maja 2018 at 11:49

  Niemniej sama wizyta może wyglądać bardzo ciekawie…czy nadwiślańska delegacja także zostanie wystawiona na kreatywność żydowskich kucharzy? A może goście zostaną poczęstowani czulentem z kiszonymi ogórcami pięknie ułożonymi w sandałach Bibiego. A może karp po żydowsku w kaloszach jego małżonki, tudzież maca w czosnkowym dipie podana w szpilkach jego córki?
  A może gościom zostaną podane bardziej swojskie potrawy, oczywiście z szacunku dla nich samych.
  Może bigosik staropoliński, podany w oficerkach sierżanta Danielsa, lub parówkowe ośmiorniczki podane w lakierkach bankiera JP Morgan? Czy może gefilte fish, podany w baletkach ambasador Azari, albo bejgiel w papuciach Szewacha, lub kugel w trzewikach Schodricha?

  http://trybeus.blogspot.com/2018/05/deser-w-bucie-czyli-nowe-standardy.html#more

 21. smadav 2019

  21 maja 2018 at 20:57

  The is an amazing and inspirational article. Thanks so much for sharing.
  https://smadavantivirus2019.hatenablog.com

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra