Pomagaj z nami samotnym matkom! Przekaż darowiznę Fundacji S.O.S. Obrony Poczętego Życia ! Nr konta: 32 1140 1011 0000 4777 8600 1001 KRS: 0000037904