W Unii Europejskiej rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) co roku zbiera ministrów, którzy są odpowiedzialni za sprawy społeczne, czy zatrudnienia. 

Tym razem na posiedzeniu głównym tematem była tzw. "równość płci." Chciano m.in.włączyć akronimu LGBTIQ do wspólnego oświadczenia dotyczącego promocji „równości płci w erze digitalizacji”
 

Jak się okazuje tylko Polska i Węgry krytycznie odniosły się do tego pomysłu. 

Włączenie i uznanie osób LGBTIQ jest jedną z pryncypialnych wartości Unii Europejskiej (…) Tutaj stawiam granicę. Nasza strona nigdy nie pójdzie na kompromis. Nie powinno to być nawet przedmiotem debaty (…) cieszę się, że te kwestie zostały podjęte jednak szkoda, że akronim LGBTIQ nie został zawarty w oświadczeniu Rady.

- powiedział Wouter Koolmees, holenderski minister ds. spraw socjalnych i zatrudnienia.