Halina Kurowska urodziła się 29 lipca 1915 r. w Chełmży na Kujawach. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości kształciła się w szkole średniej ss. urszulanek w Belgii. Po powrocie do Polski kontynuowała naukę w seminarium nauczycielskim w Toruniu. Należała do Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

Po ukończeniu seminarium w 1936 r. pracowała jako nauczycielka w szkołach powszechnych w Grzywnie i Chełmży, gdzie ukończyła kurs instruktorki PWK.

Latem 1939 r. została zaprzysiężona w działającej na Pomorzu Tajnej Organizacji Konspiracyjnej „Grunwald”, utworzonej w związku ze zbliżającą się agresją niemiecką. Uczestniczyła w magazynowaniu broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych, które przygotowywano na wypadek wybuchu wojny.

Z początkiem 1942 r. została wysiedlona wraz z rodziną z Chełmży i zatrzymała się w Karsinie w ówczesnym powiecie chojnickim. Tam wstąpiła w szeregi Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, pełniąc w niej funkcję łączniczki Komendy Naczelnej. Jej zadaniem było utrzymywanie kontaktów z placówkami organizacji w terenie.

W lipcu 1942 r. została komendantem Pomocniczej Służby Kobiet „Przedświt” - pionu kobiecego „Gryfa Pomorskiego”. Wiosną 1943 r., w wyniku wewnętrznych rozgrywek między przełożonymi, została odwołana z tego stanowiska.

W lipcu 1943 r. przybyła do Warszawy, gdzie nawiązała kontakt z przedstawicielami Organizacji Ziem Zachodnich „Ojczyzna”, podporządkowanej Delegaturze Rządu RP na Kraj. Prócz pracy konspiracyjnej studiowała na Wydziale Oświaty i Bibliotekarstwa Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich.

Podczas powstania warszawskiego była łączniczką, a następnie komendantką łączniczek I Obwodu Okręgu Warszawskiego AK. Po klęsce była przetrzymywana kolejno w Stalagu X B Sandbostel, a po ujawnieniu stopnia oficerskiego od grudnia 1944 r. w Oflagu IX C Molsdorf.

Po wyzwoleniu przez armię amerykańską w kwietniu 1945 r. pozostała poza granicami Polski. We wrześniu tego roku wyszła za mąż i zamieszkała w austriackim Innsbrucku.

W 1946 r. powróciła wraz z rodziną do Polski i zamieszkała w Mieroszowie pod Wałbrzychem, a następnie w Legnicy. Od 1957 r. pracowała jako katechetka w szkole podstawowej, a później jako wychowawczyni w technikum spożywczym.

Ppor. Halina Kurowska zmarła 2 stycznia 1984 r. Pochowana została na cmentarzu w Legnicy.