Związek jest odłamem sunnickim w islamie. Jest związany z polskimi tatarami.