Wywiad i badanie

Bardzo ważne jest określenie przez lekarza, czy u danego pacjenta możliwe jest leczenie implantologiczne. Istotna jest gęstość kości oraz odpowiednia wysokość wyrostka zębodołowego. Często konieczne jest przeprowadzenie leczenia przygotowującego pacjenta do zabiegu implantacji: odbudowa kości bądź korekta ortodontyczna zgryzu. Lekarz przeprowadzi również wywiad, gdyż ważna jest historia chorób pacjenta oraz jego aktualny stan zdrowia. Istotne są zwłaszcza choroby endokrynologiczne, układu krążenia, wątroby, nerek, osteoporoza oraz przyjmowanie środków rozrzedzających krew. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest palenie papierosów przez pacjenta, gdyż może przez to dojść do zaburzenia procesów gojenia i regeneracji. Stomatolog przeprowadzi  też badanie jamy ustnej. Podda on ocenie:

 • stan tkanek miękkich,
 • zęby,
 • ustawienie zębów w stosunku do siebie,
 • stan przyzębia,
 • obszary bezzębne. 

Konieczne będzie również wykonanie zdjęć radiologicznych: CT lub radiowizjografii, aby ocenić sąsiadujące struktury anatomiczne, a zwłaszcza przebiegające w pobliżu miejsca implantacji nerwy i naczynia. Pacjent dostanie również listę koniecznych do wykonania badań laboratoryjnych:

 • morfologię krwi i OB,
 • poziom hormonów tarczycy,
 • HbS i HIV,
 • poziom minerałów i witaminy D3.

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji

Implanty zębowe wykonuje się w sytuacjach, gdy:

 • brak jest pojedynczych zębów lub ich zawiązków,
 • całkowite bezzębie, 
 • potrzebne są filary do planowanych mostów. 

Obecnie przy dzisiejszym poziomie medycyny nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do implantacji. Lokalnie ograniczenia mogą wystąpić w przypadku: złego stanu kości i zębów, braku miejsca w zgryzie, gdy jest zbyt mało kości w obrębie planowanego implantu zębowego lub zbytniego nachylenia zębów sąsiednich. Mogą być również ograniczenia w przypadku niektórych schorzeń ogólnych: nowotworów kości, AIDS, ciąży, wieku poniżej 18 lat czy nałogowego palenia papierosów.

Zalety i wady implantów dentystycznych

Implanty zębowe są jedną z możliwości uzupełnienia braków zębowych. Mają one wiele zalet:

 • nie trzeba szlifować zębów sąsiednich,
 • są bardzo trwałe,
 • przeciwdziałają zanikowi kostnemu,
 • są bardzo komfortowym rozwiązaniem, dają uczucie naturalnych zębów,
 • łatwo można utrzymać je w czystości,
 • są często ekonomiczniejszym rozwiązaniem, gdy dwa implanty zastępują kilka zębów.

Jak każde rozwiązanie, implanty dentystyczne mają też wady:

 • wprowadza się je podczas zabiegu chirurgicznego,
 • czas gojenia i regeneracji jest dłuższy, niż przy innych rozwiązaniach,
 • często są droższym rozwiązaniem, niż inne warianty.

Po zebraniu wyników wszystkich badań lekarz ostatecznie podejmie decyzję, czy u pacjenta jest możliwe leczenie implantami zębowymi.  Zazwyczaj przedstawi on pacjentowi kilka możliwości, które różnią się materiałem i kosztami, tak, by pacjent mógł się zdecydować na najlepsze rozwiązanie dla siebie. 

Artykuł powstał we współpracy z Impladent