Zdaniem profesora Polaków i Węgrów łączy wspólna historia, wspólne podejście do zagadnień istoty narodowej, oraz podobni bohaterowie narodowi doby romantyzmu. Mówiąc o roli kultury w polityce, wicepremier stwierdził, że kultura jest treścią i sensem wspólnot narodowych. Wicepremier przypomniał, że kultura pozwala przetrwać narodowi, który jest niszczony przez agresora, Doskonałym tego przykładem jest los naszego kraju, który przetrwał zabory dzięki kulturze. Dla ministra kultura jest treścią tego, że jesteśmy razem, we wspólnocie. Bez treści, jaką jest kultura nie byłoby sensu istnienia wspólnot. Bez kultury nie istniałyby narody, również w sensie materialnym – jesteśmy razem, bo mamy wspólny mianownik odnoszący się do kultury. Profesor Gliński przypomniał również, że kultura nas łączy integruje w sensie społecznym.

Jak można dowiedzieć się ze strony ministerstwa „Piotr Gliński jest profesorem socjologii i magistrem ekonomii. W latach 2005 – 2011 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Studiował w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie ekonomii. Odbył studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się również w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w 1997 r. W 2008 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od końca lat 70. do chwili obecnej związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1997 -2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, w którym pracuje od 1998 r.

Od lat 80. aktywny w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz współzałożycielem i wieloletnim członkiem komisji rewizyjnej, oraz członkiem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wielokrotnie przebywał na stażach zagranicznych, w tym w Uniwersytecie Stanforda na stypendium Fundacji Forda, prowadził wykłady na uczelniach europejskich. W latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” (m.in. w Komisji Interwencji i Mediacji Regionu „Mazowsze”). W roku 1997 startował do Sejmu z listy Unii Wolności w ramach Wyborczej Koalicji Liderów Ekologicznych. W latach 1998 – 2000 członek UW.

Od 2010 roku współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością. 15 lutego 2014 r. został Przewodniczącym Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, gdzie prowadził pogłębione prace studyjne zespołu ekspertów nad nowym programem tej partii. Był inicjatorem i organizatorem Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy „Myśląc Polska”. Obecnie profesor Piotr Gliński sprawuje mandat posła na Sejm VIII kadencji.

Jest żonaty, ma córkę i syna”.

Jak można przeczytać na stronie wydawcy zbioru poezji wydawnictwa Biały Kruk „Wicepremier Piotr Gliński przypomniał na czwartkowym spotkaniu, że praktycznie przez całe te trzy i pół roku, od kiedy jest ministrem kultury, odbywają się przedsięwzięcia kulturalne polsko-węgierskie. – To jest potwierdzenie wspaniałej współpracy pomiędzy naszymi krajami, mocnych relacji historycznych, politycznych i kulturalnych i kulturowych, tej łączności, bliskości pomiędzy naszymi społeczeństwami i narodami. Cieszymy się z tego, że tak może być. [...] Lubimy siebie nawzajem, potrzebujemy siebie nawzajem, rozumiemy się i zawsze się rozumieliśmy – mówił Gliński o Węgrach i Polakach”.

 

Jan Bodakowski