Według informacji Onetu szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz poparł „postulat partii Ślonzoki Razem dotyczący uznania języka śląskiego, jako języka regionalnego oraz nauki w szkołach o historii tego regionu".

PSL podpisał porozumienie nie tylko z partią Ślonzoki Razem, ale też z Jurajsko-Śląskim Stowarzyszeniem Dom Europejski z Częstochowy. Ślonzoków Razem od PSL dostaną nie tylko „dwie "jedynki" na listach do Sejmu”, ale też „poparcie dwóch senatorów w dwóch okręgach i miejsca w pozostałych okręgach”. „Pierwsze miejsca na listach PSL do Sejmu dotyczą Aleksandry Jelonek (w okręgu katowickim) oraz Artura Oleksińskiego (w okręgu rybnickim). Jelonek w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego startowała z listy Kukiz'15, a Oleksiński był w ubiegłorocznych wyborach samorządowych kandydatem na radnego Sejmiku”.

Ślonzoki Razem to koledzy Marka Jurka z listy Kukiza do europarlamentu. Na swojej stronie internetowej partia Ślonzoki Razem stwierdza, że celem tej separatystycznej partii jest „dążyć do prawdziwego rozbudzenia śląskiej tożsamości etnicznej, powszechnego poczucia narodowości śląskiej, zarówno wśród autochtonów, jak i imigrantów z Polski i ich przybyszy. Dopiero istnienie mocnej, świadomej swoich celów narodowości śląskiej, pozwoli stawiać dalsze postulaty polityczne. Na dziś dzisiejszy nie chcemy wyrokować, czy tym celem będzie współrządzenie oboma górnośląskimi województwami i silna reprezentacja Ślōnzoków (nie Ślązaków) w polskim sejmie, czy autonomia, czy niepodległa Republika Śląska”.

W swoich działaniach w województwie opolskim Ślonzoki Razem deklaruje, że „tam, gdzie niemieckie stanowią większość, my będziemy wspierać ich”.

Ślonzoki Razem na swojej stronie ogłasza, że „język polski traktujemy jako język obcy, w którym dane nam było kończyć szkoły! Jednym z naszych priorytetów jest popularyzacja ślōnskij godki”.

Tak jak start Ślonzoki Razem skompromitował Kukiza (i startującego z listy Marka Jurka) tak samo kompromituje PSL, z którego list możliwe, że będzie startowało środowisko Kukiza.

PSL to partia wyrosła z satelickiego wobec PZPR, będącego instrumentem komunistycznej okupacji, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. ZSL został powołany do życia przez komunistycznego okupanta w 1949 roku ze stworzonego w 1944 roku przez komunistów Stronnictwa Ludowego.

Okupujący, dzięki obecności sowieckiej armii, ziemie Polskie komuniści powołali Stronnictwo Ludowe w 1944 roku. Komunistyczne SL miało być konkurencją dla jak można się dowiedzieć z Wikipedii, „działającego w ramach Polskiego Państwa Podziemnego konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego »Roch«, będącego kontynuacją przedwojennego Stronnictwa Ludowego”.

Komunistyczne SL zostało stworzone przez komunistów „na bazie związanego z PPR Stronnictwa Ludowego »Wola Ludu« z udziałem części działaczy Związku Patriotów Polskich (jak Andrzej Witos), przybyłych z ZSRR wraz z Armią Czerwoną”.

W 1945 roku stworzony przez komunistów SL liczył 200.000 członków, „którzy w większości byli powiązani z konspiracyjnym SL »Roch« lub Batalionami Chłopskimi”. W sierpniu 80% z nich wystąpiło z komunistycznego SL i wstąpiło do PSL. Kiedy komuniści spacyfikowali PSL, partia ta została podporządkowana komunistycznemu SL i w 1949 utworzono ZSL.

Jak wynika z Wikipedii „Zjednoczone Stronnictwo Ludowe jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi i akceptowała dominację polityczną PZPR, kolektywizację wsi, jak również sojusz z ZSRR”.

ZSL dzięki wierności wobec PZPR otrzymał „określoną liczbę miejsc w Sejmie oraz stanowisk w Radzie Państwa, rządzie, jak również administracji terenowej. W bardzo podobny sposób weszła również do takich organizacji jak Front Jedności Narodu czy Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego”.

„ZSL brało udział w obradach Okrągłego Stołu (1989), przedstawiciele stronnictwa weszli w skład rządu Tadeusza Mazowieckiego. W dniach 26–27 listopada 1989 ogłoszono rozwiązanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i powołanie Polskiego Stronnictwa Ludowego „Odrodzenie”. Po połączeniu w maju 1990 PSL „Odrodzenie” z PSL wilanowskim powstało Polskie Stronnictwo Ludowe”.

 

Jan Bodakowski