Broniarz powiedział: "Nie ma żadnego uzasadnienia żeby czas pracy nauczyciela, który jest definiowany ustawowo do wysokości 40 godzin (tygodniowo), był poprzez różnego rodzaju zadania niewynikające wprost z przepisów prawa oświatowego rozciągany do 45, 52 czy nawet 60 godzin. Nie ma żadnego uzasadnienia, by nauczyciel wykonywał czynności, do których wykonania nie jest zobligowany i za które, co gorsza, nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia".

Dodał też: "W każdym normalnym zakładzie pracy pracownik przychodzi ma przygotowane stanowisko pracy i jeżeli pracuje powyżej normy otrzymuje wynagrodzenie wynikające z godzin nadliczbowych. Jesteśmy jedynym zawodem, który musi sobie to stanowisko przygotować, zbudować i wyposażyć, zadbać o materiały do realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego, które w danym momencie jest przedmiotem jego pracy i bardzo często musi to robić za swoje lub rodziców pieniądze. Także na to zwracamy uwagę".

"W każdym normalnym zakładzie pracy pracownik przychodzi ma przygotowane stanowisko pracy i jeżeli pracuje powyżej normy otrzymuje wynagrodzenie wynikające z godzin nadliczbowych. Jesteśmy jedynym zawodem, który musi sobie to stanowisko przygotować, zbudować i wyposażyć, zadbać o materiały do realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego, które w danym momencie jest przedmiotem jego pracy i bardzo często musi to robić za swoje lub rodziców pieniądze. Także na to zwracamy uwagę"

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-slawomir-broniarz-rozpoczynamy-akcje-protestacyjna,nId,3291078#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
"Nie ma żadnego uzasadnienia żeby czas pracy nauczyciela, który jest definiowany ustawowo do wysokości 40 godzin (tygodniowo), był poprzez różnego rodzaju zadania niewynikające wprost z przepisów prawa oświatowego rozciągany do 45, 52 czy nawet 60 godzin. Nie ma żadnego uzasadnienia, by nauczyciel wykonywał czynności, do których wykonania nie jest zobligowany i za które, co gorsza, nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia"

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-slawomir-broniarz-rozpoczynamy-akcje-protestacyjna,nId,3291078#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox