Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki przypomniał: „Pamiętajmy też, że dużą część wiernych Kościoła na Wschodzie stanowią Polacy, bądź osoby o polskich korzeniach. Znaleźli się oni poza granicami naszej ojczyzny, nie za sprawą własnego wyboru. Cierpieli prześladowania i biedę, ale nie wyparli się swojej wiary i narodowości”.

Dodał też: „Z serca błogosławię wszystkim, którzy włączają się w akcję pomocy Kościołowi na Wschodzie i zapewniam o mojej modlitwie”.