Bardzo doceniamy przybycie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego na pogrzeb państwowy przywódców i uczestników powstania styczniowego. Wierzę, że wspólna ceremonia wzmocniła ducha jedności i przyczyniła się do budowania wspólnej pamięci historycznej” – powiedział cytowany w rządowym komunikacie premier.

Szef litewskiego rządu zwrócił uwagę na to, że i Polska, i Litwa ogłosiły rok 2020 Rokiem św. Jana Pawła II. Ponadto w tym roku Litwa obchodzi 80. rocznicę okupacji przez Związek Radziecki, która, jak podkreślił premier, była konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow

„Zakończona 75 lat temu II wojna światowa nie oznaczała dla nas wyzwolenia. Zdajemy sobie sprawę z oburzenia Polski, wywołanego interpretacją historii przez czołowych przywódców Rosji. Fałszowanie historii jest absolutnie nie do przyjęcia. Całkowicie popieram wydane 29 grudnia oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego” – powiedział Skvernelis.

W opinii litewskiego premiera, stworzenie wspólnej europejskiej pamięci wymaga silnego głosu Polski i Litwy. Dobrym przykładem tej współpracy jest rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie znaczenia pamięci o Europie dla przyszłości Europy.

Skvernelis podkreślił, że dla Litwy bardzo ważne jest wsparcie Polski w sprawie reakcji na rosyjskie ściganie sędziów i prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie z 13 Stycznia.

Podczas spotkania podkreślono, że Litwa i Polska ściśle współpracują w kwestiach polityki UE: wspólne stanowisko w sprawie kolejnej perspektywy finansowej, brexitu, polityki wschodniej, bezpieczeństwa w regionie, pakietu mobilności. Litwa popiera dialog między Polską a Komisją Europejską na temat praworządności.

Premier zaznaczył, że Litwa docenia konsekwentne wsparcie Polski dla synchronizacji państw bałtyckich z sieciami Europy kontynentalnej, a także silną i konsekwentną pozycję Polski, by nie kupować energii elektrycznej z elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi. Dodał, że prowadzone są rozmowy z Białorusią, ale kluczowe zalecenia UE dotyczące stress-testów mają być wdrożone przed uruchomieniem elektrowni jądrowej.

Podkreślono znaczenie budowy połączenia Harmony Link, litewsko-polskiego gazociągu. Jak podkreślono w rządowym komunikacie, Litwa jest otwarta na współpracę z Polską w rozwiązaniu problemu dywersyfikacji białoruskich dostaw energii.

Litewski premier wyraził zadowolenie z dobrej współpracy między spółką „Orlen Lietuva” i Kolejami Litewskimi i podkreślił, że do bardziej aktywnego współdziałania przyczynią się projekty Rail Baltica i Via Baltica. Litwa popiera inicjatywę Polski dotyczącą rozszerzenia projektu Via Carpatia, który jest w pełni zgodny z siecią TEN-T na Litwie i jest jedną z głównych arterii tranzytowych.

Skvernelis zaznaczył, że Litwa popiera inicjatywę Trójmorza, aby lepiej połączyć regiony Adriatyku, Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego poprzez rozszerzenie współpracy między krajami regionu w dziedzinie energii, infrastruktury transportowej i digitalizacji.

Jeśli chodzi o wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, zaakcentowano podczas spotkania, że NATO pozostaje kamieniem węgielnym bezpieczeństwa obu krajów. Rozmieszczenie sił USA w Europie ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego bezpieczeństwa. Litwa z zadowoleniem przyjmuje porozumienie o wzmocnieniu amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce i dziękuje Polsce za jej wysiłki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.