Aplikacja, w sposób nowoczesny i prosty poszerza świadomość o rozwoju człowieka przed jego narodzeniem, przypomina także o codziennej modlitwie, a pokazując rozwój dziecka wzmacnia więź między modlącymi się i objętymi modlitwą.