Korzyści infrastrukturalno-techniczne

Przedsiębiorstwa, które decydują się na rozwiązanie w postaci Cloud Computingu odnotowują mnóstwo wynikających z tego korzyści, zauważalnych tak naprawdę od pierwszego miesiąca korzystania. Co prawda sam proces migracji może być długotrwały i uciążliwy, zwłaszcza w przypadku posiadania niezwykle bogatego archiwum danych i aplikacji, ale po jego zakończeniu szybko okaże się, że inwestycja jest jak najbardziej opłacalna.

  1. Brak konieczności ponoszenia nakładów finansowych na infrastrukturę – główna korzyść, pozwalająca ponadto przedsiębiorstwu zaoszczędzić fizyczne miejsce, które w przypadku tradycyjnych magazynów danych zajmowane jest przez serwery i inne urządzenia. Dodatkowa oszczędność kosztów związana jest z oprogramowaniem, aplikacjami czy systemem operacyjnym. Co więcej, nie ma w takim przypadku potrzeby wydawania pieniędzy na serwis i modernizację infrastruktury.
  2. Brak konieczności powiększania zespołu informatycznego – własna, fizyczna baza danych wymaga od przedsiębiorstwa zatrudnienia wykwalifikowanej kadry w celu aktualizacji i monitorowania działania sieci. Takie rozwiązania, jak Chmura Krajowa (https://chmurakrajowa.pl/) wykluczają taką konieczność i pozwalają na spore oszczędności.

Mieszanina korzyści

Warunkiem dyktującym wybór przetwarzania w chmurze przez większość firm jest jednak szereg obostrzeń prawnych dotyczących bezpieczeństwa i przechowywania danych. Ich treść sprawia, że rozwiązanie to nie znajdzie zastosowania we wszystkich branżach, wrażliwych na odgórne wymagania. Z tego powodu każde przedsiębiorstwo powinno wykonać stosowną analizę, dzięki której dowie się o swoich potrzebach i możliwościach względem sposobu magazynowania danych.

Korzyści funkcjonalne

  1. Dostęp do bazy danych z każdego miejsca – decydując się na tradycyjne, fizyczne magazynowanie danych, przedsiębiorstwo dość mocno ogranicza się w zakresie mobilności. Dane te z reguły znajdują się w jednym miejscu, zaś dostęp do nich można uzyskać jedynie z bezpośredniej okolicy. Chmura daje niesamowity komfort w zakresie manipulowania przechowywanymi zasobami. Wykonywać można to przy użyciu zaledwie przeglądarki z każdego miejsca na świecie, w którym istnieje dostęp do internetu.
  2. Wydajność i elastyczność – użytkownicy decydujący się na korzystanie z wirtualnej przestrzeni dyskowej mogą dowolnie wybierać, ile potrzebują miejsca na dane, a co więcej, płacą tylko za wykorzystaną powierzchnię. 

Bezpieczeństwo – posiadając własną infrastrukturę do przechowywania danych, to po stronie przedsiębiorstwa leży kwestia zapewnienia danym niezbędnego poziomu zabezpieczeń i ochrony. Rozwiązanie w postaci chmury daje maksymalny komfort w zakresie bezpieczeństwa plików – w takiej sytuacji odpowiedzialność spoczywa na dostawcy. Dodatkowo użytkownik samodzielnie może zdecydować, jaki poziom zabezpieczeń go interesuje.