W oficjalnym piśmie hierarcha wyjaśnia, że podejmując decyzję, ma na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa. Najważniejszym zarządzeniem jest odwołanie zaplanowanych Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji gliwickiej. Nie oznacza to jednak, że Eucharystia nie będzie sprawowana w ogóle. Kapłani mają odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo). Poza tym, biskup Kopiec nakazuje odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

Ta decyzja wiąże się z udzieleniem przez hierarchę dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. dla wszystkich diecezjan oraz innych osób przebywających na terenie diecezji gliwickiej. Jednocześnie biskup przypomina o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Ze względu na trwający okres Wielkiego Postu w kościołach tradycyjnie odbywały się nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej, a także rekolekcje. Na terenie diecezji gliwickiej one również zostały zawieszone, podobnie jak misje parafialne oraz wyjazdy i spotkania formacyjne.

Zgodnie z decyzją hierarchy, uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale bez udziału wiernych lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Kolejne punkty opublikowanego dekretu stanowią zachęty skierowane do kapłanów i świeckich. Bp Kopiec zaleca m.in. otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób; zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia; a także praktykowanie modlitwy we wspólnotach kapłańskich, zakonnych i domowych. Zawiesza również posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., a kapłanów zachęca do dyspozycyjności wobec wiernych. Wszystkie te zarządzenia mają obowiązywać do 29 marca. Wcześniej Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zarekomendowała biskupom wprowadzenia dyspensy od niedzielnych Mszy św. do 29 marca. Do korzystania z niej
zachęcał na Twitterze Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki:
- W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zachęcam do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.

Proszę o modlitwę w rodzinach i korzystanie z transmisji Mszy Świętych – napisał na portalu społecznościowym hierarcha.
Część biskupów skorzystała z zachęty udzielenia wiernym dyspensy. Na ten krok zdecydował się już m.in. biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel.
- W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz
roztropnością – zaapelował bp Pindel.
Podobnie swoją decyzję argumentował biskup płocki Piotr Libera. W komunikacie Kurii Diecezjalnej Płockiej zaznaczono, że dyspensa została udzielona zgodnie z rekomendacją KEP, mając na uwadze obecne zagrożenie zdrowia oraz życia;. Dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. udzielił również m.in. metropolita
białostocki abp Tadeusz Wojda i biskup bydgoski Jan Tyrawa. Ten ostatni zachęcił, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także pozostawały w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła przez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Wezwał również do śpiewania suplikacji i podejmowania modlitw błagalnych w intencji ustania epidemii koronawirusa.

Decyzje te nie oznaczają jednak zakazu sprawowania publicznej liturgii w wyżej
wymienionych diecezjach. Dlatego decyzję biskupa gliwickiego Jana Kopca należy odczytać
jako pójście o krok dalej.