Firmy te wynajmują lokale, często za niemałe pieniądze. Co w sytuacji, kiedy gabinet nie ma środków na opłacenie czynszu, ponieważ całkowicie brak jest klientów? W takiej sytuacji pomagają przepisy prawa, z których jednoznacznie wynika, że umowa najmu powinna podlegać renegocjacji! Epidemia to tzw. „siła wyższa” czyli zewnętrzne zdarzenie, którego nie mogła przewidzieć żadna ze stron przy zawarciu umowy. Bądźmy elastyczni i otwarci na kompromisy - tylko to może nas teraz uratować. Aternatywa to spory sądowe celem ustalenia na nowo obowiązków stron umowy, a tego każdy z nas chciałby uniknąć...

 

adwokat Katarzyna Stopińska

http://www.stopinska.pl/