O czym trzeba pamiętać po modyfikacji zapisów w ustawach i rozporządzeniach? Czy można z tymi zmianami poradzić sobie samodzielnie, czy jednak warto skorzystać z usługi doradztwa podatkowego?

 

Ceny transferowe – kto musi przygotować dokumentację?

Od 1.01.2019 roku w ustawach o PIT i CIT jest mowa o analizie cen transferowych. To najważniejszy element lokalnej dokumentacji cen transferowych. Które ze zmian mają kluczowe znaczenie? Przed zmianami próg przychodowy wynosił 10 mln euro. Po zmianach progi dokumentacyjne są wyższe. Wprowadzono wiele zwolnień, ale jednocześnie zawężono grupę podmiotów, których ustawa obliguje do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Ustawodawca zobowiązał każdą ze stron tzw. transakcji kontrolowanej do przygotowania przedmiotowej analizy, gdy wartość przekroczy wskazany w ustawie próg dokumentacyjny. Do przygotowania takiej analizy są zobowiązane także podmioty płacące należności (pośrednio lub bezpośrednio) na rzecz podmiotu państwowego, który stosuje inną, konkurencyjną stawkę podatkową oraz na spółki, które nie mają osobowości prawnej, a podpisują z tymi podmiotami umowę.

 

Ceny transferowe – dokumentacja w myśl przepisów

Wiele podmiotów, przygotowując dokumentację za ubiegły rok, będzie zobowiązanych do przygotowania analizy cen transferowych w myśl nowych regulacji. Najważniejsze z nich to art.11 q ustawy o CIT i par. 2 pkt.3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 21.12. 2018 r. w sprawie sporządzenia dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Najważniejsze elementy analizy to:

 • wybranie metody weryfikacji cen transferowych;

 • wskazanie strony lub transakcji, która podlega przedmiotowemu badaniu;

 • opis analizy uwzględniający informacje na temat procesu poszukiwania i doboru danych wraz ze wskazaniem ich źródeł;

 • informacje uzasadniające dobór kryteriów wyszukiwania i przyjętych założeń na potrzeby tych analiz;

 • dane porównawcze zaprezentowane w formie elektronicznej mają mieć włączony tryb edycji, możliwość przeprowadzania weryfikacji obliczeń, w tym wskaźników finansowych;

 • uzasadnienie przyczyn przyjęcia przygotowanej analizy w ostatnim roku lub na przestrzeni lat;

 • wskazanie argumentów dla uzasadnienia wskaźnika finansowego przyjętego do analizy (o ile wskaźnik został zastosowany);

 • omówienie korekty porównywalności z uzasadnieniem (jeśli zdecydowano ją zastosować).

 

Ceny transferowe – co jeszcze musisz wiedzieć na ich temat?

Zmiany w zakresie cen transferowych w 2019 roku sprawiają, że osoba zobowiązana do wykonania dokumentacji staje przed trudnym zadaniem. Niezbędna jest biegłość w sporządzaniu dokumentacji zgodnie z nowymi przepisami.

Jeśli jesteś osobą zajmującą się cenami transferowymi, przeczytaj poniższe zalecenia:

 1. Zapoznaj się z nowym sposobem identyfikowania podmiotów powiązanych (w tym zakresie wdrożono nowe zapisy).

 2. Zbadaj powiązania pośrednich podmiotów powiązanych, bez względu na głębokość struktury. Brak działań może powodować negatywne skutki prawne. Dotyczy to lokalnych spółek funkcjonujących w dużych, międzynarodowych grupach, które nie zawsze mają dane, by te powiązania ustalić.

 3. Zwróć uwagę na limity. Ustawodawca zaproponował dwa progi weryfikujące, czy dla danej transakcji ma być wykonana dokumentacja lokalna (local file). 10 mln to limit transakcji towarowych oraz finansowych, 2 mln zł dla transakcji usługowych i pozostałych.

 4. Zapamiętaj, że analizy wykonuje się z wykorzystaniem faktur, na bazie umów i innych dokumentów, także realizowanych płatności

 5. Ustawodawca zwolnił z obowiązku dokumentowania transakcje krajowe w pewnych sytuacjach, więc sprawdź, czy regulacje dotyczą także twojej firmy.

 6. Przeanalizuj obwieszczenia MF, jeśli korzystasz z pożyczek.

 7. Zapoznaj się z nowym formularzem TP-R. Fachowcy zaznaczają, że raportowanie za pomocą tego formularza będzie wymagało posiadania dodatkowych ewidencji, nawet systemów księgowych, które będą odpowiadać wdrożonym innowacjom. W przedsiębiorstwach trzeba będzie wziąć pod uwagę, by pozyskiwać dane do analizy na przykład marży operacyjnej, marży zysku brutto, rentowności aktywów czy narzutu operacyjnego.

 8. Pamiętaj, że ustawodawca wprowadził możliwość posiadania dokumentacji Master File w języku angielskim.

 9. Nie zapominaj o tym, że wszyscy członkowie zarządu muszą złożyć oświadczenia o zgodności dokonania transakcji cen transferowych z warunkami rynkowymi.

 

Zmiany rozporządzeń w sprawie cen transferowych – warto być na bieżąco

11 lutego OECD opublikowała specjalne wytyczne na temat cen transferowych. Nie są one w naszym kraju źródłem obowiązującego prawa, ale podatnicy i organy podatkowe będą je uwzględniali w czasie analizy transakcji wewnątrz grup finansowych. Organy kontrolne bacznie przyglądają się transakcjom finansowym między firmami, więc ważne jest, by kwestie cen transferowych zlecić specjalistom np. tym prowadzącym biuro rachunkowe w Warszawie, którzy mają w tym zakresie wiedzę i na bieżąco obserwują zmieniające się przepisy i procedury.