Warunkiem tego rozwiązania jest złożenie przez najemcę oferty przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Ale co jeśli najemca takiej oferty nie złoży? Wynajmujący nie jest wówczas związany faktem wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań. Może więc naliczyć czynsz i inne opłaty eksploatacyjne z mocą wsteczną. W naszych polskich warunkach wystąpi zapewne jednak wiele sytuacji, kiedy najemca nie będzie chciał kontynuować najmu i sprzedaży w galerii handlowej. Wówczas jest również wiele sposób na eleganckie wyjście z impasu- bez obowiązku kontynuowania umowy najmu. Zdjęcie wykonane zostało pod największym na świecie centrum handlowym Dubai Mall o powierzchni ponad 1 mln m2. W galerii tej znajduje się 1200 sklepów oraz między innymi akwarium liczące ponad 33 tysiące organizmów morskich, w tym ok. 400 rekinów.

Katarzyna Stopińska

www.stopinska.pl