Znaczenie Fatimy dla Kościoła i współczesnego świata z wielu względów zasługuje na szczególną uwagę. Dzisiejszy świat zapomina i odchodzi od prawdziwych wartości, wartości chrześcijańskich, które są istotą człowieczeństwa i korzeniami naszej cywilizacji, korzeniami Europy i Polski. Działając w sferze publicznej musimy o tym pamiętać, jeśli chcemy ocalić nasz świat wartości, o których tak często mówiła Matka Boża podczas swoich Objawień. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin przypomina o tym, że europejska demokracja albo będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale.


Objawienia ukazały w sposób ewidentny światowy charakter Fatimy poprzez Orędzie i jego rozprzestrzenienie się. Jest ono przeznaczone dla wszystkich i wszystkich wzywa, by w życiu każdego człowieka, również w życiu publicznym, dać miejsce Bogu. Znaczenie Orędzia w odniesienia do pokoju jest powszechnie znane. Ukazało ono swą ważność i aktualność i rozlało się po całym świecie. Znaczenie Fatimy dla Kościoła i współczesnego świata polega na aktualności Orędzia, które zasadza się na nieprzemijającej aktualności Ewangelii i prowadzi do istoty wiary chrześcijańskiej w życiu prywatnym i społecznym. Jestem przekonany, że wielki wkład, jaki Fatima może dać Kościołowi i światu, polega na jej duchowości.


Wybitny teolog De Flores, porównując Fatimę z orędziami z innych objawień podkreśla, jako jej rys szczególny i wyróżniający, duchowość „praktycznych wskazówek dotyczących pobożności, modlitwy i nawrócenia. Pani Fatimska ukazuje autentyczną duchowość skoncentrowaną na nabożeństwie i poświęceniu się Jej Niepokalanemu Sercu. Fatima przedstawia inne jeszcze właściwe jej rysy takie jak perspektywa historyczna i polityczna w której mieści się troska o przyszłość, a nie tylko o teraźniejszość Kościoła i świata”.


Duchowość Fatimy jest duchowością maryjną. Opis znaczenia Fatimy dzisiaj wymaga również uznania jej olbrzymiej misji profetycznej, demaskowania zła obecnego w świecie, ale również musi stwierdzić jasno, że nie do zła należy ostatnie słowo, że Bóg nie zapomina o ludzkości i nie dopuszcza, by ona zmierzała ku przepaści, że Bóg nigdy nie opuszcza swojego Kościoła, nawet wśród prześladowań. W znaczeniu duchowo-religijnym Fatima oznacza przypomnienie prawd wiary, zwrócenie uwagi na konieczność modlitwy, zwłaszcza różańcowej, pokuty i Komunii Świętej wynagradzającej. A wszystko po to, aby świat nie uległ zatraceniu i nie zginął w czeluściach zła. I o tym właśnie muszą pamiętać politycy, którzy są katolikami.
Na jakich zatem głównych założeniach powinni opierać się katoliccy politycy? Przede wszystkim katolicy muszą przestać być bierni, muszą być aktywni w życiu społecznym i politycznym, to obowiązek każdego z nas. Mamy aktywnie bronić zasad wiary i pobudzać w swoich ojczyznach patriotyzm przeciwstawiając się kosmopolityzmowi, liberalno-lewicowej propagandzie oraz poprawności politycznej, która zepchnęła europejskich katolików z powrotem do katakumb. Mamy z nich odważnie wyjść broniąc nasz świat wartości.


Dobro naszych narodów i państw domaga się od nas nowych i bardziej wszechstronnych form udziału chrześcijan w życiu społecznym. Politycy mogą skutecznie bronić tradycyjnych zasad i wartości tożsamych dla fundamentów Europy, a w konsekwencji prowadzić jej sukcesywną rechrystianizację, jako przeciwwagę dla trwającej dechrystianizacji i ateizacji. Żyjemy w czasach, gdy potrzebni są wśród świeckich odważni rycerze Chrystusa i Maryi, nowi krzyżowcy, gotowi bronić tego co święte, dziedzictwa ostatnich dwóch tysięcy lat, które jest zwalczane. Oto nasze zadanie, bo Fatima to znak do działania.

Dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin