Analitycy Michael Grebe, Karalee Close i Marc Schuuring wskazują, że część firma nie poradziła sobie i nie odpowiedziała na to, co się dzieje na świecie. Na pierwszy plan jest wysuwana koncepcja kompanii bionicznych, czyli firm łączących potencjał ludzki z maszynami. Takie podejście degraduje w pewien sposób człowieka. Do tej pory pracownik panował nad urządzeniami, a ta forma ujęcia rzeczywistości zakłada, iż są one na równi. W efekcie uznaje się takie podejście za przejaw „innowacji, wydajności i wzrostu”. Po raz kolejny na pierwszy plan jest tutaj wysuwana sztuczna inteligencja. O skali tego zjawiska świadczy fakt, że od kilku lat Nvidia za pomocą takich produktów jak Jetson Nano wskazała, że jest gotowa na dostarczanie urządzeń z tego zakresu dla majsterkowiczów.

Zarazem takie podejście do rzeczywistości zakłada, że istnieje usieciowiony świat jako główna płaszczyzna rozumienia rzeczywistości. Dlatego inżynierzy nie tworzą już maszyn dla ludzi, ale projektują tak zwane urządzenia brzegowe, czyli najbliżej znajdujące się człowieka rozwiązania. Wedle Capital IQ między 2016 a 2018 firmy wprowadzające rozwiązania bioniczne notują około jeden i osiem dziesiątych razy wzrostu na zarobkach, przy zwiększeniu o półtora razy wydatków na badania i rozwój. W ujęciu wartości komercyjnej zwiększyła się o około dwa i cztery dziesiąte razy. Znaczenie mają tutaj zmiany w ramach ERP, czyli platform do zarządzania zasobami firm. Łączą się ze wprowadzaniem rozwiązań cyfrowych. Ten detal wprowadza nową regułę podziału w trakcie ustalania struktur i działań programów. W tym ujęciu dziesięć procent pozostawia się dla przedstawicieli studiów wyższych i środowiska akademickiego, dwadzieścia procent stanowi przywództwo, a w siedemdziesięciu procentach dostarczenie samego projektu. Elementem tego świata jest DDP, czyli platformy cyfrowe i danych.

Wytyczne te przekładają się na spojrzenie ekonomiczne jakie kształtuje wizje rozwojowe dużych firm, znanych u nas popularnie jako korporacje. Zaczynają się one przejścia na perspektywę obserwowania reakcji rządów, postępu w zakresie medycyny oraz reakcji społecznych i ekonomicznych. Za tym idzie tak zwane Flatten-Fight-Future, czyli ogranicz, zwalcz i odnajdź się. Pierwsza z nich zakłada skoncentrowaniu się na liczbie zakażeń. Następna na zwalczaniu i co istotne na kształtowaniu życia społecznego przez chociażby wprowadzania do firm elementów zachowania dystansu. Ostatnim elementem jest promocja i wspomaganie zaszczepienia się ludzi.

Od dwudziestego drugiego kwietnia 2020 zwiększa się liczba wyzdrowień w oparciu o dane z Uniwersytetu Hopkinsa oraz Światowej Organizacji Zdrowia w tamtym dniu odnotowano dwadzieścia siedem procent wyzdrowień. Tydzień później było już ich trzydzieści procent, a szóstego maja już doszła do trzydziestu trzech procent wyzdrowień z ogólnej światowej puli chorych. Zmieniły się jednak sytuacje w zakresie gospodarczym, bo dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Eurostat mówią o zanotowaniu w Stanach Zjednoczonych zmniejszenie PBK o pięć i dziewięć dziesiątych procent. Dla Europy dane mówią o spadku na poziomie siedem i pół procenta. Japonia z kolei odnotowała pięć i dwie dziesiąte procent spadku. Dodajmy, że te dane oznaczają, że o tyle te gospodarki się zmniejszą. Spadki zanotowały Chiny oraz Indię, ale one utrzymają w tym roku wzrost gospodarczy. Chiny będą pomimo koronawirusa zwiększały swą gospodarkę o jeden i dwie dziesiąte procent, a Indie o jeden i dziewięć procenta w maju 2021 roku.

Dane mówią, że za rok wszystkie gospodarki będą wzrastały, ale przywódcą zostaną tutaj Chiny ze zwiększaniem się PKB na poziomie dziewięć i dwóch dziesiątych procenta, a także Indie z siedem i cztery procent.  Gospodarka USA nie przekroczy progu spadku jaki zanotowała w tym roku (różnica jeden i dwóch dziesiątych procenta), chociaż gorsza sytuacja czeka Europ (mniej o dwa i osiem dziesiątych procenta).

Proponowana nowa rzeczywistość oznacza więcej pracy zdalnej, zmiana pojęcia medycyny i samopoczucia (promocja kultury fizycznej w miejscu pracy i podniesienie działań w zakresie psychiki ludzi), skoncentrowanie organizacji wokół celów i realizacja celów bionicznych, co oznacza przyjęcie elementów celów zrównoważonego rozwoju. Planowane są również nowe sposoby rozliczania, co oznacza nowe metody naliczania pensji. Nowość stanowi wprowadzanie koncepcji izolacji ludzi wewnątrz firm. Oznacza to, że już firmy analityczne planują przebudowę organizacyjnego firm, co z najwyższych szczebli dotknie każdego. Omawiane tutaj hasło zmiany wykraczają poza powrót do tego, co było wcześniej, ale zakładają stworzenie nowego podejścia, niekoniecznie nastawionego na pracownika.

Jacek Skrzypacz