Zgodnie z poprawką do projektu Tarczy 4.0 związki wyznaniowe będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Poseł Henryk Kowalczyk z PiS tłumaczy, że Kościół jest wyjątkowo pozbawiony przychodów w okresie epidemii.

W USA z programu pomocy związki wyznaniowe mogą korzystać od dawna, głównie na wparcie zatrudnianych pracowników. Kościół katolicki w Polsce zatrudnia tysiące osób, wspiera wiele dzieł charytatywnych, prowadzi szkoły, domy dziecka itd. Nie powinien więc być pomijany w programach wsparcia w związku z koronawirusem.