Nausėda podziękował również prezydentowi RP za osobisty wkład we wspieranie i umacnianie stosunków między Litwą a Polską.


Obaj prezydenci podkreślili, że po podjęciu niezbędnych decyzji w celu zwalczania pandemii COVID-19 i jej konsekwencji gospodarczych i społecznych, należy razem zastanowić się nad życiem i wspólnym działaniem po pandemii.

W liście przywódca kraju stwierdza, że solidarność, jedność i skuteczność muszą być głównymi zasadami, którymi należy kierować się przy podejmowaniu decyzji w UE. Prezydent wskazał trzy kluczowe warunki ożywienia gospodarczego w Europie: sprawne funkcjonowanie i wzmocnienie rynku wewnętrznego, większy budżet UE, szczególnie chodzi o finansowanie dziedziny spójności i rolnictwa, oraz europejski fundusz naprawczy ukierunkowany na inwestycje o wysokiej wartości dodanej i odpowiadający potrzebom finansowym.

„Pandemiczny kryzys pokazał, że musimy podjąć konkretne działania w Unii Europejskiej, aby wzmocnić swój przemysł medyczny i zmniejszyć zależność UE od dostaw z krajów trzecich. Dlatego zgadzam się z Pana opinią, że konieczne jest zacieśnienie współpracy między krajowymi systemami opieki zdrowotnej, stworzenie skutecznych mechanizmów wsparcia międzypaństwowego i zwrócenie szczególnej uwagi na dialog między państwami w dziedzinie badań naukowych” – czytamy w liście prezydenta Litwy.

Nausėda poparł wezwanie polskiego przywódcy, aby nie tracić czujności, przestrzegać europejskich wartości i pozostać obrońcami demokracji, prawa międzynarodowego, praw człowieka i wolności na świecie. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy obserwujemy pojawiające się zagrożenia hybrydowe i kampanie dezinformacyjne. Według prezydenta Litwy, szczególnie aktualne jest uruchomienie wszystkich instrumentów UE w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, aby jeszcze bardziej zaangażować kraje Partnerstwa Wschodniego we wspólne inicjatywy polityczne i gospodarcze UE.

Obaj prezydenci podkreślili jako priorytet wzmocnienie bezpieczeństwa i obrony wojskowej.

„Pandemia koronawirusa, niestety, nie wyeliminowała konwencjonalnych zagrożeń pod naszym bokiem, a wręcz przeciwnie, umożliwiła ich nasilenie. Aby zapewnić gotowość, musimy nadal utrzymywać finansowanie obronności na poziomie co najmniej 2 proc. PKB. NATO było i będzie żywotnym interesem zarówno dla Polski, jak i Litwy oraz niezastąpionym gwarantem naszego bezpieczeństwa” – podkreślił prezydent.

Mówiąc o wzmocnieniu mechanizmów gotowości obywatelskiej w Europie, głowa państwa powiedział, że mechanizmy te są niezwykle aktualne nie tylko w rozwiązywaniu tego kryzysu zdrowotnego, ale także podczas incydentów jądrowych i radiologicznych. Według prezydenta, sytuacja bezpieczeństwa jądrowego w regionie budzi obawy, gdyż w bezpośrednim sąsiedztwie planowane jest uruchomienie elektrowni jądrowej w Ostrowcu bez zapewnienia standardów bezpieczeństwa i wdrażania zaleceń UE w sprawie testów ryzyka i odporności na zagrożenia zewnętrzne. Przy aktywnym zaangażowaniu Polski Litwa jest gotowa utworzyć regionalne centrum UE w celu zarządzania zagrożeniami nuklearnymi i radiologicznymi.

Nausėda podkreślił potrzebę zagwarantowania, aby energia elektryczna, wytwarzana przez niebezpieczne elektrownie jądrowe w krajach trzecich, nie trafiła na wspólny rynek unijny.

W liście do prezydenta Polski Nausėda wyraził nadzieję, że zrównoważony wzrost gospodarczy, skupienie się na spójności polityki środowiskowej i społecznej oraz dążenie do celów związanych ze zmianami klimatu, przy odpowiednim finansowaniu, stworzą wielkie możliwości dla Europy, aby stała się gospodarką jeszcze bardziej konkurencyjną, tworzącą wysoką wartość dodaną, a społeczeństwa obu krajów uczyniłaby bardziej odpornymi na przyszłe kryzysy i wyzwania.

Wpólnie z Polską realizowane są ambitne projekty infrastrukturalne – synchronizacja sieci elektroenergetycznych z Europą kontynentalną, połączenia rynku gazu, kolei i dróg, które naznaczą utworzenie pełnowartościowego rynku UE.

Prezydent Litwy podkreślił, że celów tych nie można osiągnąć bez solidarności i wzajemnej współpracy między państwami, i zapewnił, że Litwa jest gotowa nadal pielęgnować obopólną współpracę, opartą na wspólnej historii, wartościach i tradycjach.

Przypominamy, że w końcu kwietnia prezydent Polski skierował do przywódców państw UE, a także państw Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, list zawierający plan na temat współpracy międzynarodowej po pokonaniu pandemii koronawirusa.