# 1 Pierwszą rzeczą jest cześć należna Wszechmocnemu Bogu.

Przyjmowanie Komunii na język pochodzi z głębokiej czci i miłości do Króla Królów, którą otrzymujemy w tym Wielkim Sakramencie. Przyjęcie Naszego Pana na język podczas klęczenia wzmacnia tę cześć dla Naszego Pana Eucharystycznego.

# 2 Autorytet Kościoła

Na Komunię na rękę powołują się ci, którzy mówią, że jesteśmy w trakcie pandemii koronawirusa. Kościół rozważał już kwestię udzielania Komunii Świętej na język w obliczu rozprzestrzeniania się tego rodzaju wirusa nawet w czasach współczesnych. W 2009 r., Podczas pandemii grypy H1N1, katolik świecki w Anglii w diecezji, w której Komunia Święta na języku była ograniczona z powodu pandemii, napisał pytanie do Watykanu na ten temat.

Odpowiedź Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 24 lipca 2009 r. została opublikowana online przez Rorate Caeli. Zgromadzeniu, któremu powierzono autorytatywne udzielanie odpowiedzi na takie pytania, odpisało, cytując prawo kościelne na ten temat, mówiąc: „każdy z wiernych ma zawsze prawo do przyjmowania Komunii Świętej na język”.

# 3 Świadectwo świętych i papieży

Święty Tomasz z Akwinu, uważany powszechnie za największego Doktora Kościoła, napisał w 1200 roku w swojej Summa Theologica: „z szacunku wobec tego Sakramentu nic go nie dotyka, tylko to, co jest konsekrowane, stąd konsekruje się korporał i kielich, i podobnie ręce kapłana. Dlatego nikomu nie wolno go dotykać, chyba że z konieczności, na przykład, gdyby upadł na ziemię lub w innym nagłym przypadku ” (16 ST, III, Q. 82, art. 13).

W 2008 r. Papież Benedykt postanowił przestać udzielać wiernym Komunii Świętej na rękę i udzielać wiernym jej jedynie na język i w postawie klęczącej. Watykańska strona upamiętniająca tę decyzję została opublikowana w 2009 r. (zaktualizowana o zdjęcie papieża Franciszka) i nadal można ją znaleźć na stronie internetowej Watykanu).

# 4 Profanacja lub zbezczeszczenie Najświętszej Eucharystii

W komentarzach papieży i kardynałów Kościoła, jedną z głównych obaw związanych z Komunią na ręk jest utrata fragmentów Chrystusa eucharystycznego.

W 1980 r. rozpowszechniła się praktyka komunii na rękę, podobnie jak profanacje Najświętszej Eucharystii, które z pewnością jej towarzyszą.

# 5 Historia

Najwcześniejsze relacje z Komunii świętej znajdują się oczywiście w Piśmie Świętym, gdzie Nasz Pan dał się jako komunia Apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy. Niektórzy sugerują, że nawet tam mógł udzielić im Komunii Świętej na język, zwłaszcza że w Ewangelii Jana czytamy, że podczas ostatniej wieczerzy Nasz Pan zanurzył kawałek chleba przed podaniem go Apostołowi Judaszowi.

Jednak nawet jeśli Jezus wręczył Apostołowi Komunię Świętą do ręki, wszyscy byli biskupami, a nie świeckimi. W XVI wieku komunię na rękę po raz pierwszy wprowadził protestancki reformator Martin Bucer, którego celem było po prostu zakończenie wiary w przeistoczenie. Bucer przekonał Thomasa Cranmera, heretyka arcybiskupa Canterbury, aby nie udzielał komunii na język.