Merkel powiedziała też: "Wielokrotnie widzieliśmy, że Europa nie jest jeszcze wystarczająco odporna na kryzys. Podczas kryzysu euro nie mieliśmy narzędzi, aby odpowiednio zareagować. Podczas ruchów uchodźczych w 2015 r. Ujawniono niedociągnięcia europejskiego systemu azylowego".

Jak dodała: "Dzisiaj pandemia Covid-19 stanowi dla nas niespotykane wyzwanie. Upadła na wszystkich bez odpowiedzialności za to. To gwałtownie wyprowadziło nas z pozytywnego rozwoju gospodarczego we wszystkich państwach członkowskich UE. Ponadto, oprócz dwóch głównych destrukcyjnych zjawisk naszych czasów, zmiany klimatu i transformacji cyfrowej, które już zakłócają nasze życie i naszą gospodarkę".