Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 2020 jest ich jedenastu, zapisanych w porządku alfabetycznym. Aby głos był ważny należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Mężowie zaufania zwracają uwagę, że karta jest nieważna jeśli brak na niej jednej lub dwóch pieczęci. Każda karta musi zawierać pieczęć obwodowej komisji wyborczej i pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej. Zwróćmy uwagę, czy obie są na naszej karcie wyborczej.