Raport atakuje Polskę. Wzywa się w nim Radę i Komisję wolności obywatelskich (LIBE) do "powstrzymania się od wąskiej interpretacji zasady praworządności" oraz "do wykorzystania w pełni możliwości procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE (…) w odniesieniu do wszystkich zasad zapisanych w art. 2 TUE, w tym demokracji i praw podstawowych".

- W praktyce oznacza tp wezwanie do pozbawienia Polski części praw wynikających z członkostwa w Unii w tym prawa do głosowania w Radzie Europejskiej - podkreśla portal nczas.com.

Za sprawozdaniem głosowało 52 europosłów, przeciwko 15. Spośród polskich posłów, za przyjęciem raportu głosowali europosłowie PO Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Andrzej Halicki oraz Sylwia Spurek z Socjalistów i Demokratów.