We wszystkich krajach wraz ze zeświecczeniem następuje eksplozja ilości przypadków zniewoleń demonicznych (w tym i opętań) oraz wzrasta popularność satanizmu. Podobnie i w Polsce ma miejsce lawinowy wzrost przypadków zniewoleń demonicznych związany z wpływem „zachodniego nihilizmu na Polskę".

Proces laicyzacji nie sprawia, że ludzie odrzucają sferę duchową – zamiast postrzegać sferę duchową przez pryzmat rozum jak w katolicyzmie, absolutnie nieodpowiedzialnie, odrzucają logiczne rozumowanie, otwierają się na wszelkie obce duchowości, za którymi często stoją siły demoniczne. „Ludzie żyją tak, jakby Boga nie było. Jeśli człowiek oderwie się od Pana Boga, to diabeł ma do niego wolny dostęp". Ludzie przez laicyzacje nie mają wiedzy, co jest dobre, a co jest złe.

Takie nowe okultystyczne formy duchowości są promowane przez popkulturę, w tym też i tą adresowaną do dzieci i młodzieży. Irracjonalizm obecny jest nawet w nauce, czego przykładem są wszelakie wyrosłe z okultyzmu terapie w psychologii. Ateizm nie przeszkadza w wierze w zabobony.

„Większość ludzi nie ma dostatecznej wiedzy na temat zagrożeń duchowych. Ich dezorientacje potęguje panujący wokół zamęt pojęciowy, do którego przyczynia się kultura masowa promująca postawy otwarcia na okultyzm". Odbiorcy treści popkulturowych naśladują niemoralne zachowania postaci kreowanych przez popkulturę na bohaterów. Dodatkowo „na zachodzie są już całe pokolenia, które nie wiedzą, co to jest religijność [...] bo ich rodzice i dziadkowie nie praktykowali".

Zwalczanie katolicyzmu przez możnych tego świata ma na celu zatarcie w ludziach zrozumienia różnic między dobrem a złem – jest to cel gnozy (z której wyrastają wszelkie herezje), magii, masonerii, ezoteryków, tajnych bractw, teozofii, antropozofii, new age, postmodernizmu i gender. Niestety hierarchia katolicka nie rozumie wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć katolicy.

Na kartach pracy omówione zostały takie kontrowersyjne koncepcje jak opętania ekspiacyjne (gdy osoba cnotliwa bez swojej winy zostaje opętana, by cierpiąc, zabiegała o zbawiennie innych dusz) i grzech międzypokoleniowy (koncepcja, według której potomkowie cierpią demoniczne nękania z powodu grzechów swoich przodków). Warto przypomnieć, że dążenie do zniewolenia ekspiacyjnego jest grzechem.

Oceniając różne fenomeny duchowe, egzorcyści zwracają uwagę, że „u prawdziwego mistyka wszystkie nadzwyczajne fenomeny rodzą wstyd, rodzaj zażenowania, poczucia niegodności. Podobne odczucia powinny towarzyszyć osobie zniewolonej ekspijacyjnie. Wszelkie próby zwrócenia na siebie uwagi, podkreślenia swojej wyjątkowości, szczególnej misji otrzymanej pod Pana Boga – winny być oceniane krytycznie".

Po uwolnieniu od zniewolenia demonicznego uwolniony powinien gorliwie praktykować wiarę, unikać internetu. Należy z domu usunąć wszelkie okultystyczne przedmioty, pościć ofiarując swoje wyrzeczenia Bogu. Kościół powinien stworzyć domy azyle dla uwolnionych oraz dla eks satanistów i eks sekciarzy, by uwolnić ich od nękania ze strony sekt.

Przed zniewoleniami chronią pokora, wierność wierze katolickiej, zaangażowanie w praktyki religijne, korzystanie z sakramentu pokuty. Unikanie wszelkich praktyk okultystycznych.

Wstęp do publikacji „Rozmowy z egzorcystami" napisał znany demonolog ks. prof. Aleksander Posacki. W książce znalazły się wywiady z takimi egzorcystami i demonologami jak: ks. John Abberton, ks. Artur Adamczak, ks. Andrzej Chorzępa, ks. dr Eugeniusz Derdziuk, ks. Andrzej Grefkowicz, ks. dr Wiesław Jankowski, ks. Carlos Mancuso, ks. Piotr Markielowski, ks. Jarosław Międzybrodzki, ks. prof. Gabriele Nanni, ks. Michał Olszewski, ks. Grzegorz Pasztaleniec, ks. Jan Pęzioł, ks. prof. Aleksander Posacki, ks. Piotr Różański, ks. dr Przemysław Sawa, ojciec Józef Witko.

Jan Bodakowski