Wydawnictwo Jedność opublikowało album „Kresy. Śladami wielkich Polaków. Tom 2. Od Jagiełły do Miłosza". Publikacja ukazuje atrakcje turystyczne, zabytki i walory przyrody w miejscach związanych z ważnymi dla naszej historii postaciami.

Jak informuje wydawnictwo Jedność, bohaterami drugiego tomu są: Władysław II Jagiełło, Stanisław Żółkiewski, Tadeusz Kościuszko, Aleksander Fredro, Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski, Eliza Orzeszkowa i Czesław Miłosz.

- Podążając ośmioma biograficznymi szlakami, poznamy wiele miejsc znajdujących się dzisiaj w granicach Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji i oczywiście Polski. Oglądając wspaniałe zdjęcia tworzące ten album, zachwycimy się mitycznymi twierdzami, magnackimi rezydencjami, pałacami i dworami szlacheckimi oraz mieszczańskimi kamienicami. Lepiej pojmiemy fenomen Kresów, oglądając słynne katolickie kościoły, katedry i kolegiaty oraz świątynie innych wyznań tworzące tę wielokulturową mieszankę  -czytamy w opisie.

Zdaniem wydawnictwa Jedność "warto poznawać historię Polski, by lepiej rozumieć wszystko, co dzieje się dzisiaj w naszej Ojczyźnie".

- Sięgajmy więc chętnie po takie lekcje dziejów, jak ta, którą proponują nam autorzy tego niezwykłego albumu, prowadząc nas przez miejsca związane z życiem słynnych kresowiaków: miasta i wsie dawnej Rzeczpospolitej, pola bitewne, kresowe nekropolie, grobowce i pomniki pamięci, zakątki uwiecznione w poezji narodowych wieszczów i na stronach znanych powieści - zaznaczono.

Według wydawnictwa Jedność sposobów na poznawanie Kresów jest wiele.

- Ci, którzy musieli opuścić te tereny, wracają tam niczym do swoich małych ojczyzn, pełnych osobistych wspomnień. Inni jadą tam, chcąc odczuć magiczny klimat dawnej wielokulturowości tej krainy, który dziś pozostał w malowniczych ruinach świątyń i nekropoli różnych wyznań. Miłośnicy historii odszukują miejsca słynnych wydarzeń, pozostałości po wielowiekowych śladach dawnych mieszkańców, relikty przynależności tych terenów do polskiej kultury. Jeszcze inni traktują kresową wyprawę jako klasyczną turystykę mającą na celu poznawanie sąsiadujących z nami państw – Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji - czytamy.

Mirek i Magda Osip-Pokrywka nie ukrywają, że „Kresy. Śladami wielkich Polaków" to zachęta do podróży "spersonifikowanej, gdzie opisywaną trasę wyznacza konkretna postać – wybitny kresowianin".

- Przygotowując się do wyboru naszych bohaterów, uświadomiliśmy sobie, jak wielu ze słynnych rodaków ma pochodzenie kresowe. Selekcja nie była prosta, jednak ograniczona objętość publikacji zmuszała do jej przeprowadzenia. Z tego powodu publikacja, planowana początkowo jako jedna książka, rozrosła się do 2-tomowego wydawnictwa, prezentując po osiem postaci w każdym z tomów. Ostatecznie wybraliśmy osoby różnego charakteru i profesji, żyjące w rozległej przestrzeni czasowej. Są wśród nich królowie, wodzowie, bohaterowie powstań, męczennicy za wiarę, poeci, pisarze i muzycy. Okres ich życia w przypadku najdawniejszych sięga średniowiecza, a w przypadku najmłodszych – schyłku XX wieku. Wybór przedstawianych miejsc ma charakter stricte autorski, jednak staraliśmy się ukazywać kluczowe dla poszczególnych postaci miejsca. Uzasadnienie doboru znajdą Państwo w krótkich opisach, które towarzyszą poszczególnym fotografiom. Przedstawiając poszczególnych bohaterów, zasadniczo staraliśmy się zachować układ chronologiczny wynikający z życiorysu postaci - czytamy.

Według autorów pracy "podróż śladami naszych bohaterów to nie tylko miejsca związane z ich życiem".

- Czasami zakres przedstawianych miejsc rozszerzamy o nawiązanie do ich twórczości. Tak jest na przykład z rozdziałem poświęconym [w pierwszym tomie] Henrykowi Sienkiewiczowi. Opowieść pokazuje sytuacyjne tło jednego z największych jego dzieł literackich – Trylogii. Wspinamy się więc na mury zbaraskiej twierdzy dzielnie bronionej przez Jaremę Wiśniowieckiego w „Ogniem i Mieczem", stajemy przed ołtarzem kamienieckiej katedry, gdzie przysięgę składali tytułowy mały rycerz z Ketlingiem w „Panu Wołodyjowskim", zaglądamy do szlacheckich zaścianków Laudy, gdzie toczy się akcja „Potopu". W tym przypadku komentarzem do zdjęć są cytaty zaczerpnięte z powieści pisanych ku pokrzepieniu serc. Podobny charakter ma cześć rozdziału o Adamie Mickiewiczu, odnosząca się do Półwyspu Krymskiego, ilustrowana poetyckimi cytatami z „Sonetów krymskich". Innym przykładem jest rozdział [pierwszego tomu] poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tu poza jego ukochaną Wileńszczyzną i ulubionym uzdrowiskiem Druskieniki opowieść została rozszerzona o podróż na najważniejsze legionowe pola bitewne. I tak odnajdziemy tu pola chwały na miejscu największej bitwy Legionów Polskich pod Kostiuchnówką na Wołyniu, pokonamy marszrutę, którą pokonali żołnierze przyszłej Żelaznej Brygady pod dowództwem Józefa Hallera w Gorganach oraz zwiedzimy umocnienia twierdzy w Bobrujsku, gdzie walczyli Dowborczycy z I Korpusu Polskiego - zaznaczono.

Jak można się dowiedzieć ze strony wydawnictwa Jedność, „Mirek i Magda Osip-Pokrywka tworzą zespół dziennikarsko-fotograficzny".

- Podróżują po świecie i publikują materiały o ciekawych miejscach, krajach i kulturach w magazynach podróżniczych, pismach popularnonaukowych i periodykach krajoznawczych. Są autorami kilku przewodników turystycznych po krajach europejskich, a także leksykonów zabytków architektury kresowej - informuje wydawnictwo.

W opublikowanym na łamach portalu Histmag wywiadzie Magdaleny Mikrut-Majeranek z Mirkiem i Magdą Osip-Pokrywką autorzy pracy stwierdzili, że "publikacja wydana nakładem wydawnictwa Jedność stanowi efekt wieloletniego zainteresowania tymi terenami".

- Planując ją, nie chcieliśmy pójść w stronę klasycznego przewodnika czy leksykonu". „Bohaterami pierwszego tomu publikacji są: Jan III Sobieski, św. Andrzej Bobola, Emilia Plater, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Józef Piłsudski, Czesław Niemen i Stanisław Lem - zaznaczono.

Zdradzając kulisty pracy nad publikacją, autorzy stwierdzili, że "zbieranie informacji rozpoczęliśmy pięć lat temu".

- Wówczas jeszcze nie do końca czyniliśmy to z myślą o stworzeniu takiej publikacji. Na doszlifowanie i doprecyzowanie książki poświęciliśmy ostatnie dwa lata. Staraliśmy się zaprezentować jak najnowsze zdjęcia. Udało nam się opublikować też wiele unikatowych zdjęć wykonywanych dronem, a warto podkreślić, że w niektórych zaprezentowanych w książce krajach obowiązują dość duże restrykcje związane z tego rodzaju fotografowaniem - mówią autorzy.

Jan Bodakowski