Piątkowym modłom przewodniczył imam Ali Erbas, szef tureckiego Dyrektoriatu do spraw Religijnych. Islamski przywódca wygłosił kazanie trzymając w ręku miecz. Jak wyjaśnił, trzymanie go przez kaznodzieję to tradycja dotycząca meczetów, będących symbolami podboju. Imam dodał również, że „jeśli Allach pozwoli” tradycja ta zostanie przywrócona.

Ponadto muzułmański duchowny przypomniał także o tradycji nauczania w medresach związanych z meczetami i wyraził nadzieję na powrót do niej. Wskazał, że w przeszłości te muzułmańskie ośrodki kultu pełniły także rolę edukacyjną. Podkreślił, że dawniej niemal w każdym kącie meczetu Hagia Sophia uczono się Koranu i wezwał do powrotu tego zwyczaju.

W ubiegły piątek doszło także do odśpiewania wybranych sur z Koranu. Uczestniczyli w tym imam Erbas i inni hafizowie, czyli znający Koran na pamięć. Pojawiły się tam antychrześcijańskie treści.

„Jaskinia”, jedna z wybranych sur, kończy się słowami Mahometa: „Powiedz Ja jestem tylko człowiekiem śmiertelnym, podobnym do was. Zostało mi tylko objawione, że Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Przeto kto się spodziewa spotkać swego Pana, niech pełni pobożne dzieła i niech nie dodaje żadnego współtowarzysza, kiedy oddaje cześć swojemu Panu”. W islamie dodawanie Bogu „towarzyszy” jest uznawane za bluźnierstwo, o które muzułmanie oskarżają chrześcijan.

Pojawiły się także fragmenty skierowane bezpośrednio przeciwko chrześcijanom.

– oni powiedzieli: Miłosierny wziął Sobie syna! Popełniliście rzecz potworną! Niebiosa omal nie rozrywają się, a ziemia omal nie popęka szczelinami, a góry omal nie rozpadną się w proch od tego, iż oni przypisali Miłosiernemu syna. A nie godzi się Miłosiernemu, aby wziął sobie syna! – czytamy we fragmencie sury „Maria”.

Podobny wydźwięk ma także odśpiewana sura „Ya-Seen”.

– W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego! Mów. On - Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy! – czytamy. Jest tutaj także polemika z chrześcijańskim Credo, zgodnie z którym Jezus Chrystus został „zrodzony a nie stworzony”.

Jeanne Smits z Life Site News zwróciła uwagę, że muzułmanie nie mogli dobrać sur bardziej odległych od ducha dialogu międzyreligijnego.

Marta Maciejewska