Ks. Ryszard Halwa opowiedział o działaniu w obronie życia, którą rozpoczął już na początku lat osiemdziesiątych. W 1989 roku założona została Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia. Efektem działania obrońców życia była ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r., poprawiająca sytuację aborcyjną w Polsce względem czasów PRL. Obecnie trwa walka o całkowity zakaz aborcji w Polsce.

Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia prowadzi szeroką działalność charytatywną, pomagając samotnym matkom, ofiarom przemocy i walcząc o obronę życia. Fundację można wesprzeć przesyłając darowiznę na konto: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001.  Z góry dziękujemy za wsparcie!