Agencja będzie współpracować z ekspertami ds. różnorodności, integracji i równości w dziedzinie nauk astronomicznych i fizycznych, aby zapewnić wskazówki i zalecenia dotyczące nazw i terminów do zmiany – napisano na stronie agencji kosmicznej NASA.

Popieram nasze ciągłe przewartościowywanie nazw, za pomocą których odnosimy się do obiektów astronomicznych – powiedział zastępca administratora Dyrekcji Misji Naukowych NASA. Naszym celem jest, aby wszystkie nazwy były zgodne z naszymi wartościami różnorodności i integracji, a my będziemy aktywnie współpracować ze społecznością naukową, aby to zapewnić. Nauka jest dla każdego i każdy aspekt naszej pracy musi odzwierciedlać tę wartość.

Agencja będzie współpracować z ekspertami ds. różnorodności, integracji i równości w dziedzinie nauk astronomicznych i fizycznych, aby zapewnić wskazówki i zalecenia dotyczące innych nazw i terminów do przeglądu - napisano na stronie NASA.

NASA będzie współpracowała więc z skrajnie lewicowymi organizacjami by przestrzeń kosmiczna była wolna od "dyskryminacji". Poprawność polityczna wchodzi więc do kosmosu. Na razie zrezygnowano z nazwy "Mgławica Eskimosa", ze względu na "rasizm", a także z "Galaktyki bliźniaków syjamskich".