Marian Morawski przyszedł na świat 15 października 1881 r. w Budapeszcie. Uczył się w gimnazjum Św. Mateusza we Wrocławiu, następnie w Poznaniu. Maturę zdał w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym Ojców Jezuitów w Bąkowicach koło Chyrowa pod Lwowem.

 

Na Uniwersytecie Wrocławskim studiował filozofię, języki orientalne i sanskryt. Od 1903 r. kontynuował studia w Krakowie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później na uniwersytecie w Pradze - filologię słowiańską i językoznawstwo porównawcze.

 

W 1906 r. powrócił do Krakowa i wstąpił do seminarium duchownego. Ukończył studia teologiczne na UJ i w lipcu 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie udał się do Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum” uzyskał doktorat z filozofii. Po powrocie do kraju otrzymał w 1913 r. nominację na prefekta krakowskiego Seminarium Diecezjalnego i zastępcę katechety w Państwowym Seminarium Nauczycielskim. Dwa lata później otrzymał doktorat z teologii.

 

Przez pewien czas pracował w Szkole Realnej w Krakowie. W 1917 r. wstąpił do nowicjatu jezuickiego w Starej Wsi koło Brzozowa na Podkarpaciu. Od 1920 r. prowadził wykłady z teologii i języka hebrajskiego na studium krakowskiego seminarium duchownego. W 1927 r. przeniósł się do Lublina i prowadził wykłady z dogmatyki w Kolegium „Bobolanum” oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

W 1934 r. powrócił do Krakowa, aby objąć katedrę teologii dogmatycznej na UJ. Był autorem skryptów uniwersyteckich z zakresu dogmatyki szczegółowej oraz artykułów i recenzji o tematyce teologicznej. Przed wybuchem II wojny światowej podjął pracę nad fundamentalnym dziełem poświęconym istocie Kościoła i sprawom ekumenizmu oraz pracą o teologii św. Augustyna.

 

10 listopada 1939 r., w ramach Sonderaktion Krakau, został aresztowany przez gestapo i osadzony w krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich. Od lutego 1940 r. przebywał w więzieniu w Wiśniczu. W czerwcu został przewieziony do KL Auschwitz, gdzie przydzielono go do pracy przy taczkach.

 

Wycieńczony pracą ponad siły, wielokrotnie bity, zmarł 8 września 1940 r., w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ciało spalono w krematorium.

 

Ks. Marian Morawski jest jednym ze 122 Sług Bożych, wobec których trwa proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej.

 

Źródło: niedziela.pl