Dziesiątki tysięcy chasydów przyjeżdża co roku do miasta Humań na Ukrainie podczas żydowskiego Nowego Roku, aby odwiedzić grób rabina Nachmana. Rabin Nachman był założycielem ruchu bracławskich chasydów.

W tym roku Żydzi świętują Nowy Rok w dniach 18-20 września.

Pielgrzymi wyruszyli w podróż, nie zważając na apele rządów Ukrainy i Izraela, aby nie podróżować w tym roku do Humania.

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa na Ukrainie, do końca września obowiązuje zakaz wjazdu obcokrajowców do tego kraju.

Według białoruskiej Straży Granicznej, od poniedziałku próbowało przekroczyć granicę 1064 osób, w tym 242 dzieci.