O sprawie wypowiedział się Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski:

"Przypomnę, że to była inicjatywa Senatu UKSW. Na pierwszym posiedzeniu nasi senatorowie uchwalili wniosek skierowany do Sejmu i Senatu RP o ustanowienie roku 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osobiście złożyłem go na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Ufam, że uchwała zostanie podjęta w tym roku. Dla naszej uczelni Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie na pewno dobrą okazją, by na nowo spojrzeć na postać Patrona od strony naukowej, ale i liczę też na spojrzenie okiem studentów, aby zobaczyć jakie myśli, postawy, a także wątki nauczania są aktualne i inspirujące w obecnym czasie. Myślę, że takie odpowiedzi przyniesie m.in. obszerna monografia naukowa o życiu i wieloaspektowej działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego, którą wydamy jako UKSW w przyszłym roku. Powstanie także podstrona na portalu www poświęcona naszemu Patronowi. Zachęcam całą wspólnotę akademicką do przemyślenia, w jaki jeszcze sposób moglibyśmy jako uczelnia godnie włączyć się w działania podejmowane w Roku Kardynała Wyszyńskiego. "

Miejmy nadzieję, że Polski Parlament przychyli się do prośby środowiska akademickiego. Niech ten czas sprawi, że zaprzyjaźnimy się z wybitnym Polakiem.

Aleksandra Pietkiewicz