Na stronie deathofcommunism.com można przeczytać, że „Dzierżyński urodził się na terytorium Republiki Białoruś, ojciec Dzierżyńskiego był Żydem, a jego matka była Polką. Jego rodzina również mówiła po polsku i w jidysz. Większość źródeł twierdzi, że Dzierżyński i jego rodzina byli katolikami, ponieważ jego ojciec fałszywie podawał się za przedstawiciela szlachty, próbując ukryć fakt, że był Żydem. Nazwisko jego ojca brzmiało Rubin (inne odmiany z różnych źródeł obejmują Rutin, Rufin), które jest żydowskim nazwiskiem”.

 

Podobnie według strony globalsecurity.org „Feliks Dzierżyński urodził się 30 sierpnia według kalendarza juliańskiego (11 września według kalendarza gregoriańskiego) w 1877 roku w wileńskiej prowincji Cesarstwa Rosyjskiego, w Dzierżynowo na terytorium [obecnej] Republiki Białoruś. Linia Dzierżyńskich wywodzi się od szlachty litewskiej. Jego ojciec był Żydem z pochodzenia, nauczycielem gimnazjum i wychowawcą w wielodzietnej rodzinie małego polskiego szlachcica, polskiej matki [Feliksa], córki profesora Ignacego Januszewskiego. Historia związku rodziców Feliksa przedstawia się następująco: 25-letni nauczyciel domowy Edmund Dzierżyński, który uczył córki Januszewskiego, uwiódł 14-letnią Helenę. Kochankowie zostali zmuszeni do ślubu i odesłani z domu — do Taganrogu”.

 

Przez wydawnictwo General Books w 2011 roku została wydana książka pod tytułem „Jewish Socialists: Leon Trotsky, Emma Goldman, Felix Dzerzhinsky, Grigory Zinoviev, Lev Kamenev, Karl Radek, Otto Neurath, Rosa Luxemburg”

 

Strona holodomorinfo.com głosi, że „ojciec Dzierżyńskiego był Żydem, a jego matka miała polskie pochodzenie. Jego rodzina mówiła po polsku i trochę jidysz / hebrajskim, gdy miał 7 lat nauczył się rosyjskiego. Wychowany na katolika z powodu podawania się za szlachcica przez ojca Dzierżyński”.

 

Informacje o żydowskim pochodzeniu Dzierżyńskiego można znaleźć też na rosyjskiej stronie sovsekretno.ru, która twierdzi, że „Dzierżyński urodził się 11 września 1877 roku w majątku Dzierżynowskim w województwie wileńskim w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Matka jest Polką, ojciec jest Żydem”.

 

Na polskojęzycznej stronie prisonplanet.pl znajduje się twierdzenie, że „jeszcze ciekawiej wygląda sprawa, kiedy porównana się wersje polską Wikipedii, przeznaczoną dla mniej wartościowego społeczeństwa z wersją oryginalną. Po pierwsze; ojciec przyszłego czerwonego kata miał nazwisko Rufin i był włoskim Żydem przysłanym do imperium moskiewskiego. Mieszkał dopiero od 1875 roku w Oziembłowie w Puszczy Nalibockiej. […] Historyk rosyjski Aleksiej Chromow potwierdza, że prawdziwe nazwisko kata było Rufin Selman, [wydawnictwo Progres 1985 Biografia Dzierżyńskiego]. Rufinowie kupili majątek Dzierżyńskich zesłanych na Sybir po powstaniu styczniowym. Było to zgodne z ukazem carskim zezwalającym donosicielom na zajmowanie części majątków powstańców”.

 

Jan Bodakowski