„Mamy porozumienie” – poinformował brytyjski premier Boris Johnson.


Umowa zacznie obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie.

„Droga była długa i kręta, ale na jej końcu mamy dobrą umowę” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – Jednolity rynek będzie działał na uczciwych zasadach”.

Licząca około 2000 stron umowa musi zostać jeszcze ratyfikowana przez obie strony.

Po ogłoszeniu porozumienia politycznego KE prześle tekst porozumienia do państw członkowskich UE. Oczekuje się, że dokonają one przeglądu umowy w ciągu dwóch lub trzech dni i zdecydują, czy zatwierdzą wstępną realizację zamówienia.

Parlament Wielkiej Brytanii również będzie musiał przerwać wakacje, aby zagłosować nad przyjęciem umowy do 31 grudnia.

Kiedy porozumienie zostanie zatwierdzone, a jego tekst będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, będzie mogła wejść w życie 1 stycznia, kiedy Wielka Brytania opuści jednolity rynek UE.

Według urzędników UE, Parlament Europejski będzie będzie mieć możliwość zatwierdzenia umowy z Wielką Brytanią w 2021 roku z mocą wsteczną.

Okres przejściowy po brexicie upływa wraz z końcem bieżącego roku. Formalnie Wielka Brytania wystąpiła z UE 31 stycznia tego roku.