Cel ten realizuje poprzez kontrolę nad edukacją i kulturą oraz szerzenie demoralizacji zwanej ''edukacją'' seksualną. Twórcą konstytucji UNESCO był amerykański mason Archibald MacLeish. Pierwszym sekretarzem generalnym tej agendy ONZ był Julian Huxley szef Brytyjskiego Towarzystwa Eugenicznego, internacjonalista, wojujący ateista, darwinista. Celem wspieranej przez Fundację Rockefellera UNESCO stała się aborcja, szerzenie ateizmu, krytyka katolicyzmu, upaństwowienie edukacji, zwalczanie edukacji domowej, internacjonalizm (likwidacja państw narodowych), prawa zwierząt (zrównanie praw ludzi i zwierząt).

Kolejną agencją ONZ realizująca plany globalistów jest FAO — Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, która zdaniem Józefa Białka wpędziła wiele krajów w głód i nędzę. Równie szkodliwa, zdaniem autora „Czasu sodomy", jest Światowa Organizacja Zdrowia, której celem jest centralizacja i uniformizacja lecznictwa, podporządkowanie lecznictwa globalnej władzy.

WHO, w opinii Józefa Białka, określa standardy lecznictwa, określa, co jest, a co nie jest chorobą (w 1990 WHO uznała, że homoseksualizm nie jest chorobą), ogłasza epidemie i pandemie (co pozwala na zablokowanie przemieszczania się ludzi), ustala standardy żywności (może blokować handel żywnością lub dopuszczać żywność szkodliwą dla konsumentów do obrotu).

Jak informuje Józef Białek, z WHO nie można wystąpić, a organizację tę również sponsorują fundacje Rockefellera i Gatesa. Szczepionki narzucane przez WHO są produkowane przez korporacje sponsorujące tę agendę ONZ – sprawia to, że WHO wszczyna korono panikę i prześladuje osoby krytycznie nastawione do covidowej propagandy. Przykładem demoralizacji WHO jest ''pandemia" świńskiej grypy by na szczepionkach zarobiły korporacje finansujące WHO. Dziś WHO promuje toksyczne substancje dla niepoznaki zwane szczepionkami na Covid.

Według Józefa Białka szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus to etiopski marksista bez wykształcenia medycznego, który wspierał aborcje oraz współpracownik fundacji Clintonów, Gatesa i komunistycznych Chin. Dodatkowo szef WHO, gdy był ministrem zdrowia w Etiopii, to pomoc medyczna dla tego kraju była rozkradana.

Józef Białek w „Czasie sodomy" opisał też takie demoniczne instytucje globalistów jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy powstałe po II wojnie światowej w USA, które patologiczny system finansowy z USA przeniosły na cały świat. W USA emisja pieniądza (dająca realną władzę i kosmiczne dochody) nie jest w rękach władz tego kraju tylko prywatnego banku zwanego dla zmyłki Bankiem Rezerwy Federalnej (należącego do kilkunastu rodzin takich jak: Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan). Bank ten stworzył, służący finansjerze, wspierający Izrael, sowiecki agent, Harry Dexter White. Konferencja w Bretton Woods, która doprowadziła do powstania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego ustaliła, że dolar amerykański (emitowany przez prywatny Bank Rezerwy Federalnej) będzie podstawą międzynarodowego handlu.

Zdaniem Józefa Białka, kontrolowany przez Rothschildów Międzynarodowy Fundusz Walutowy uniemożliwił rozwój słabych gospodarek, by były one koloniami dla wykupujących ich zasoby za bezcen spekulantów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Izraela. MFW zmuszał kraje pogrążone w kryzysie do wyprzedaży za grosze majątku narodowego, złóż surowców i infrastruktury. MFW miał też odpowiadać za korumpowanie polityków realizujących szkodliwy dla swoich krajów program MFW, którego jedynym celem była realizacja interesów finansjery – co skutkowało tym, że MFW doprowadził wiele krajów do nędzy i upadku.

Jan Bodakowski