Węgierski rząd cofnął CEU możliwość wydawania akredytowanych przez USA stopni naukowych w tym kraju, co doprowadziło CEU do exodusu do Wiednia. 89-letni Soros, udał się do Wiednia, aby wziąć udział w inauguracji nowego kampusu i powiedział, że obiecuje uniwersytetowi 750 mln euro dodatkowych funduszy, które, jak powiedział rektor tej uczelni Michael Ignatieff, zabezpieczy jego przyszłość na wiele lat. Soros odniósł się do walki CEU z Orbánem jako „epickiej walki z represyjnym reżimem”.


We wcześniejszym wywiadzie dla Guardiana Soros powiedział, że jest mało prawdopodobne, aby powrócił do swojego kraju, dopóki Orbán pozostanie u władzy. „To dość niebezpieczne, ponieważ mają kilku ślepych zwolenników, takich jak Trump, i mogą próbować mnie dopaść” – powiedział.


Węgierski rząd twierdzi, że odmowa akredytacji CEU do wydawania amerykańskich stopni naukowych na Węgrzech jest sprawą czysto administracyjną, chociaż urzędnicy często dyskredytują ją jako wywrotową instytucję, a kluczowa sojuszniczka Orbána, Mária Schmidt, nazywa go „wysuniętym garnizonem George'a Sorosa w Europie”.


Od roku akademickiego 2020/2021 kadra i studenci uniwersytetu musieli podróżować między Wiedniem a Budapesztem, ale od roku 2021 90% studentów CEU będzie miało większość zajęć dydaktycznych w Wiedniu. Uczelnia zachowa obecność badawczą w Budapeszcie.


W dniu 28 marca 2017 r. Węgierski minister zasobów ludzkich Zoltán Balog, również odpowiedzialny za edukację, przedłożył parlamentowi projekt nowelizacji ustawy CCIV z 2011 r. o krajowym szkolnictwie wyższym. Projekt miał na celu wprowadzenie nowych regulacji dla uczelni zagranicznych, z których kilka ma wpływ na CEU.


Na mocy nowych przepisów takie uczelnie mogłyby działać tylko wtedy, gdyby rząd węgierski zawarł umowę z innym krajem, w którym działa uniwersytet (w przypadku CEU umowa zawarta jest między stanem Nowy Jork a miastem Budapeszt). Ponadto uczelnie działające poza Unią Europejską powinny mieć kampus w innym kraju działania, w którym oferowane byłyby porównywalne kierunki studiów (w 2017 r. tak nie było w przypadku CEU). Ponadto zarówno obecni, jak i nowi pracownicy akademiccy spoza UE byliby zobowiązani do ubiegania się o pozwolenie na pracę. Ten wymóg jest postrzegany przez krytyków jako stawiający CEU w szczególnie niekorzystnej sytuacji, biorąc pod uwagę, że opiera się on w dużej mierze na wydziałach spoza UE. Wreszcie prawo zabraniałoby również podmiotom amerykańskim i węgierskim używania tej samej nazwy.


CEU wydała oświadczenie, w którym wyraził sprzeciw wobec tej ustawy, stwierdzając, że „te zmiany [do ustawy CCIV z 2011 r. O narodowym szkolnictwie wyższym] uniemożliwiłyby Uniwersytetowi kontynuowanie działalności jako uczelni w Budapeszcie, siedzibie CEU od 25 lat ”i że „CEU jest w pełni zgodne z prawem węgierskim”.


Tego samego dnia prorządowy portal informacyjny Origo.hu opublikował artykuł stwierdzający, że CEU, do którego odnosi się jako „Uniwersytet Sorosa” działał nielegalnie na Węgrzech, powołując się na naruszenia przepisów. W artykule odniesiono się również do raportu przygotowanego przez węgierskie władze edukacyjne, który ujawnił, że 28 uniwersytetów, w tym CEU, było objętych dochodzeniem w sprawie nielegalnej działalności na Węgrzech. CEU wydało oświadczenie w odpowiedzi na artykuł, twierdząc, że zarzuty oszustwa i naruszeń przepisów stanowiły zniesławienie oraz zagroziły pozwaniem strony internetowej, jeśli artykuł nie zostanie poprawiony.


W dniu 29 marca 2017 r. Michael Ignatieff, Prezydent i Rektor CEU oraz Prorektor ds. Węgier Zsolt Enyedi oraz Prorektor ds. Nauk Społecznych i Humanistycznych Éva Fodor odbyli konferencję prasową. Ignatieff powiedział między innymi, że „ustawodawstwo przedłożone przez rząd węgierski dotyczące szkolnictwa wyższego jest ukierunkowane i dyskryminujące, atakuje CEU i stanowi niedopuszczalny zamach na naszą wolność akademicką” oraz „wolność akademicką węgierskiego szkolnictwa wyższego w Generować”. Później Ignatieff i Enyedi spotkali się z sekretarzem stanu ds. Edukacji László Palkovicsem. CEU wydało następnie oświadczenie, w którym wzywało „rząd do wycofania tych przepisów i rozpoczęcia negocjacji w celu znalezienia rozwiązania”.


31 marca 2017 roku Viktor Orbán stwierdził w wywiadzie dla publicznego radia, że przyszłość „Uniwersytetu Sorosa” zależy od rozmów amerykańsko-węgierskich. Powiedział, że CEU „oszukuje”, nadając węgierskie i amerykańskie stopnie naukowe, mimo że nie prowadzi działalności za granicą. Było to naruszenie węgierskich przepisów, które dało CEU nieuczciwą przewagę nad pozostałymi 21 zagranicznymi uniwersytetami na Węgrzech. W odpowiedzi na te zarzuty CEU wydało oświadczenie odrzucające sugestię, że oszukuje i łamie węgierskie przepisy. W istocie, według CEU, żadne obowiązujące prawo nie wymagało, aby uniwersytety takie jak CEU działały również w ich krajach pochodzenia. Jednak Szilard Nemeth, wiceprzewodniczący Fideszu, był bardziej dosadny, stwierdzając, że grupy społeczeństwa obywatelskiego finansowane przez Sorosa powinny zostać „zmiecione” z Węgier.


W ten sposób Wiktor Orban pozbył się ośrodka, który za zagraniczne pieniądze od 25 lat wtrącał się w wewnętrzne sprawy Węgier, narzucając im swoją ideologię i walcząc z konserwatywnymi wartościami, a także kształcąc i finansując liberalne elity.

 


Nowa książka Christophera Klinsky’iego pt. „Szczepionka na koronawirusa – zagrożenie dla ludzkości?” do kupienia na stronie Polskiej Księgarni Narodowej:


https://polskaksiegarnianarodowa.pl/pl/p/Szczepionka-na-koronawirusa-zagrozenie-dla-ludzkosci/1847