Już teraz otrzymać możesz nawet 1000 złotych kary, jeśli nie wypełnisz tego obowiązku. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało właśnie co musisz zrobić. Chodzi o nabycie lub zbycie danego pojazdu. 

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu 

-taką informację możemy przeczytać w przepisach ruchu drogowego. 

Jeśli nie zrobimy tego w terminie możemy otrzymać karę od 200 do 1000 złotych. Gdzie zgłosić swój pojazd?

Według Ministerstwa Infrastruktury odpowiednim miejscem jest  urząd właściwy dla miejsca zamieszkania.