Ostatnio papież Franciszek pojawił się na Węgrzech. Tam Viktor Orban - szef węgierskiego rządu poprosił papieża, aby nie pozwolił zniknąć chrześcijańskim Węgrom. 

Po wizycie na Węgrzech papież postanowił zaapelować do Europejczyków. Wskazał, że aktualnie poważnym problemem jest antysemityzm. 

To lont, który trzeba przeciąć. Najlepszym sposobem na rozbrojenie tej bomby jest pozytywna współpraca, promowanie braterstwa

-powiedział papież. 

Jako przykład podał obraz Mostu Łańcuchowego. 

Takie muszą być więzi między nami. Ilekroć pojawiała się pokusa wchłonięcia drugiego, nie prowadziło to do budowania, lecz niszczenia. Podobnie było, gdy chciano tworzyć getta niż integrować społeczeństwo 

-dodał. 

Zaznaczył, że bardzo istotne jest edukowanie ludzi i robienie wszystko aby nie zwyciężały ataki nienawiści. 

Bardzo doceniam zaangażowanie, jakie okazaliście na rzecz burzenia murów podziału z przeszłości. Jako Żydzi i chrześcijanie chcecie widzieć w drugim już nie obcego, ale przyjaciela, już nie przeciwnika, ale brata 

-stwierdził papież Franciszek.